دنیلا 3 ساله مادیان
میترا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 3 12.50% 128,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 1 33.33% 62,000,000
مجموع 12 2 4 16.67% 190,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
هندیکاپ کلاس 4 هیفا و میثم ارازگلدی زاده تقان قلیچ فداکار علی رضا شامیر 1200 51.5 5 / 9 (6.75) 01:14.009 69
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
هندیکاپ کلاس 5 هیفا و میثم ارازگلدی زاده تقان قلیچ فداکار علی رضا شامیر 1200 53.0 1 / 8 01:11.356 61
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
هندیکاپ کلاس 5 قلیچ تقان اراز گلدی زاده تقان قلیچ فداکار رامین آق آتابای 1000 53.0 6 / 9 (9.0) 01:03.749 63
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 5 قلیچ طاغن عراز گلدی زاده تقان قلیچ فداکار 1000 53.5 63
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 بهرام قلی زاده و معمی آق تقان قلیچ فداکار رامین آق آتابای 1000 52.0 4 / 11 (14.5) 01:04.370 63
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 4 هیفا و مرصاد ارازگلدی زاده تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1200 53.0 11 / 11 (22.5) 01:21.790 63
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 5 هیفا و مرصاد ارازگلدی زاده تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 50.0 1 / 11 01:02.320 50
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 8 تا 10 امتیاز رسول ارازگلدی زاده و بهرام قلی زاده اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 50.0 6 / 9 (18.0) 01:04.610 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 8 تا 12 امتیاز هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 / 9 01:02.310 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 8 تا 14امتیاز هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1200 50.0 6 / 8 01:14.750 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
از 2 تا 6 امتیاز عبدالخالق پوریان اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 2 / 12 01:02.880 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مبتدی و نبرده هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 50.0 2 / 10 01:04.570 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 10 / 11 01:08.100 -