بای بای ناز 4 ساله مادیان 004353
مای جوی
نادیا
بهترین ریتینگ : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 1 0.00% 25,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 0 1 0.00% 25,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره گنبد
1398/02/12
Maiden قربانقلی اینچه برونی قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1000 55.5 10 / 10 (12.75) 01:03.342 -
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
هندیکاپ کلاس 6 حاجی رحمان حاجی دردی و رحمت آق آتابای قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1000 50.0 7 / 8 (13.25) 01:04.760 51
هفته هجدهم پاییزه گنبد
1397/12/02
Maiden حاجی رحمان حاجی دردی و رحمت آق آتابای قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 10 (4.5) 01:03.260 -
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
هندیکاپ کلاس 7 حاجی رحمان حاجی دردی و رحمت آق آتابای قربان محمد اودک 1200 51.5 44
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
Maiden حاجی رحمان حاجی دردی و رحمت آق آتابای قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1000 52.0 5 / 7 (16.5) 01:06.521 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
مبتدی و نبرده مرحومان پلی حاجی و آنه گلدی حاجی آق آتابای سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1000 50.0 5 / 8 (9.75) 01:03.420 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مبتدی و نبرده بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی یحیی ایزدی مهران عطا 1200 50.0 4 / 9 (10.0) 01:17.910 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی سلیم خوجملی مهران عطا 1000 50.0 6 / 11 (7.75) 01:05.270 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده ساتی اینچه برون سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 / 10 01:04.790 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مبتدی و نبرده قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 / 9 01:03.730 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده قربان قلی اینچه برون سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50.0 11 / 11 01:08.400 -