نیو کلاسیک 3 ساله نریان
مربوش
دوبی کلاسیک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 79
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 66,000,000
آق قلا 5 2 4 40.00% 190,750,000
مجموع 11 2 7 18.18% 273,250,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم عبدالغفور قربانقلی امید ایری 1200 56.0 79
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 3 کامران صداقتی و حسام چرکزی امید ایری ستار مهرانی 1200 52.5 9 / 10 (15.0) 01:14.901 81
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 3 محمد مصطفی قربانقلی امید ایری جواد آچاک 1550 0.0 6 / 10 (8.75) 01:39.599 81
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 3 محمد مصطفی قربانقلی امید ایری نورمحمد بهادر 1200 54.5 3 / 9 (5.0) 01:17.470 80
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 4 محمد مصطفی قربانقلی امید ایری نورمحمد بهادر 1200 53.0 1 / 9 01:16.550 69
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
هندیکاپ کلاس 5 همراه قربانقلی امید ایری نورمحمد بهادر 1200 53.0 1 / 9 01:16.090 62
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 5 آی تای قربانقلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 51.5 3 / 11 (1.75) 01:02.620 53
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 8 تا 14 امتیاز عبدالعظیم قربانقلی امید ایری 1550 53.0 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 2 تا 6 امتیاز عبدالعظیم قربانقلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 2 / 10 (3.0) 01:01.390 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 2 تا 6 امتیاز مصطفی قربانقلی امید ایری نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 8 (2.75) 01:01.340 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مبتدی و نبرده مصطفی قربانقلی رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1000 52.0 3 / 11 01:04.260 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مبتدی و نبرده مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52.0 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مبتدی و نبرده مصطفی قربانقلی رسول خرمالی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 4 / 9 01:05.070 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مبتدی و نبرده مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52.0 -