نیو کلاسیک 3 ساله نریان
مربوش
دوبی کلاسیک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 53
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 53
ریتینگ مسافت : 53
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 66,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 3 0.00% 82,500,000