زلیخا سیاه پوش 3 ساله مادیان
آمیگو
ماه سما
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 3 50.00% 174,000,000
مجموع 4 2 3 50.00% 174,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
ادریس قلیچی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 8 01:10.860 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ادریس قلیچی جواد آچاک 1600 52.0 5 / 6 02:00.910 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1200 50.0 2 / 7 01:24.830 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 6 01:12.690 -