عروسک 3 ساله مادیان
نیوجرسی
برق آسا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 33,000,000
مجموع 8 0 2 0.00% 33,000,000