والا2 3 ساله نریان
مای جوی
مونالیزا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 99,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 6 1 2 16.67% 99,000,000