فریا 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
فرانک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 66,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 25,000,000
مجموع 4 1 2 25.00% 91,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
غفور خوجملی 1000 0.0 62
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
آنه محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 52.5 2 / 9 (3.5) 01:04.148 56
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آنه محمد خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 8 01:03.060 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آنه محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 11 01:04.240 -