آیدفل سرداری 3 ساله مادیان
دلار
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 135,000,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 56,250,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 19,500,000
مجموع 7 1 6 14.29% 210,750,000