آیدفل سرداری 3 ساله مادیان
دلار
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 73
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 73
ریتینگ مسافت : 73
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 135,000,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 56,250,000
مجموع 6 1 5 16.67% 191,250,000