سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
مهندس علی مبارکی رحمان یزدانی حسین باغچری 1600 53 3 02:01.740 3.5
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مهندس علی مبارکی رحمان یزدانی یعقوب انفاس 1000 52 3 01:10.380 6.5
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی بنیامین جرجانی 1000 54 2 01:09.870
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی رامین قهرمان 1200 53 1 01:24.050
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی اسحاق یزدانی 1000 52 2 01:10.340