کروم 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
ایده آل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 63
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 63
ریتینگ مسافت : 63
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 78,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 6 1 2 16.67% 78,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
Maiden معین قزلجایی مصطفی کریمی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 54.0 1 / 11 01:00.328 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپور قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 / 8 (5.0) 01:01.730 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپور قارمحمد گری قربان محمد اودک 1000 52.0 6 / 12 (8.25) 01:02.050 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپورو مشتی برهان عثمان ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری 1600 52.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:03.680 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده عثمان ایری عثمان ایری محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 9 01:06.560 -