کروم 4 ساله نریان 000141
تریفیک چلنچ
ایده آل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 82
بهترین ریتینگ : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 3 5 42.86% 256,750,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 3 5 33.33% 256,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
هندیکاپ کلاس 4 قاشقه و احمد قزلجایی مصطفی کریمی کمال صالح پور 1000 56.5 3 / 12 (3.0) 01:00.472 79
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
هندیکاپ کلاس ۳ قاشقه و احمد قزلجایی مصطفی کریمی 1600 51.5 79
هفته نوزدهم پاییزه گنبد
1397/12/03
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم اراز بردی امیری مصطفی کریمی کمال صالح پور 1000 52.5 1 / 12 00:59.883 68
هفته هفدهم پاییزه گنبد
1397/11/26
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم اراز بردی امیری مصطفی کریمی 1550 51.0 68
هفته پانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/12
هندیکاپ کلاس 5 معین قزلجایی مصطفی کریمی کمال صالح پور 1200 54.5 1 / 10 01:12.849 63
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
Maiden معین قزلجایی مصطفی کریمی کمال صالح پور 1000 54.0 1 / 11 01:00.328 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپور قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 / 8 (5.0) 01:01.730 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپور قارمحمد گری قربان محمد اودک 1000 52.0 6 / 12 (8.25) 01:02.050 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپورو مشتی برهان عثمان ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری 1600 52.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:03.680 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده عثمان ایری عثمان ایری محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 9 01:06.560 -