آرای گزل 3 ساله مادیان
دلشاد
روژان بهرام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 84,000,000
بندرترکمن 3 2 3 66.67% 166,750,000
مجموع 7 3 5 42.86% 250,750,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
کلاس 1 و 2 (بنچ مارک 105) ستایش و شهریار جهان آرا مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 9 / 9 (13.5) 90
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
هندیکاپ ستایش و شهریار جهان آرا مهربان ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 5 (7.0) 01:07.920 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 16 تا 22 امتیاز محمد رضا جهان آرا و منصور دنکوب مهربان ایری آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 / 6 01:08.760 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 8 تا 14 امتیاز محمد رضا جهان آرا و منصور دنکوب مهربان ایری آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 / 10 01:08.180 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 8 تا 12 امتیاز محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب مهربان ایری نورمحمد بهادر 1700 50.0 3 / 5 (13.5) 02:12.040 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 8 تا 14 امتیاز محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب خان محمد چپرلی بنیامین جرجانی 1600 50.0 6 / 6 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مبتدی و نبرده شهرام بهرام جهان آرا خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 50.0 1 / 6 01:11.440 -