ضد تری 4 ساله مادیان 001960
آهو
بهترین ریتینگ : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
Maiden دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته متین جرجانی 1000 52.0 8 / 11 (15.0) 01:03.475 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 2 تا 6 امتیاز دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته ستار مهرانی 1000 51.0 9 / 12 (18.5) 01:03.890 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 2 تا 6 امتیاز دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته بنیامین جرجانی 1700 51.0 7 / 11 (10.0) 01:56.540 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 2 تا 6 امتیاز دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته ستار مهرانی 1000 51.0 5 / 9 (4.0) 01:03.980 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 2 تا 4 امتیاز دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته کمال دالی جه عطا 1000 51.0 8 / 10 01:04.360 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مبتدی و نبرده دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 11 01:03.270 -