جدول مسابقات هفته 3 فصل تابستان بندرترکمن 1398/03/31

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (کلاس ۴ (بنچ مارک ۸۵)) (۳+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 46,500,000 ریال جایزه سوم: 23,250,000 ریال
1000 متر 15:30 جمعه 1398/03/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 58.5 86
7 روز قبل 5-6-5-1-1
1 -0-3 /8
پرهام و پانته آ یمین اسکندر خوجملی
5 58.0 85
7 روز قبل 3-10-3-3-6
7 -1-2 /16
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
3 50.0 78
7 روز قبل ?-4-2-3-1
1 -1-1 /5
امین نظر جاهد خان محمد چپرلی
5 54.5 77
7 روز قبل 6-5-6-4-5
3 -4-1 /21
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
3 50.0 71
139 روز قبل 3-1-3-2
2 -1-1 /4
زینب و فاطمه قلیزاده عبدالکریم گوگ نژاد
4 50.0 -
-
0 -0-0 /0
پدرام کوهی حجت آجودانی

در این کورس اسب گلدی آتا داوطلب می باشد

2
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 6) (۳+ ساله) جایزه اول: 70,000,000 ریال جایزه دوم: 35,000,000 ریال جایزه سوم: 17,500,000 ریال
1000 متر 17:00 جمعه 1398/03/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 55.0 61
7 روز قبل 7-5-10-2-4
0 -1-1 /10
عبدالمتین قزل و فرسام ایمری یعقوب ایری
4 57.5 61
7 روز قبل 5-4-5-5-3
1 -0-0 /9
یوسف بی باک اله قلی توماچ
3 53.0 61
7 روز قبل 1-9-6
0 -0-1 /3
مهندس نورالدین زاودی آنه گلدی اونق
3 52.5 56
7 روز قبل 6-10-7-9-8
0 -0-1 /6
یوسف توماچ بهمن اونق
3 50.0 55
7 روز قبل 2-6-10-8
0 -1-0 /4
عسل و غزل خیراندیش اله قلی توماچ
5 51.0 48
64 روز قبل 4-5-6-8-9
2 -1-1 /11
خانم لیدا یزدانی رشید عطایی
4 50.5 47
105 روز قبل 9-8-11-7-1
0 -0-1 /7
عبدالوهاب پورقاز ناصر پقه
4 50.0 -
14 روز قبل 7
0 -0-0 /1
پیمان ندایی رمضان آچاک

در این کورس اسب هیرادخان داوطلب می باشد

3
بندرترکمن نژاد دوخون (Maiden) (۲ ساله) جایزه اول: 70,000,000 ریال جایزه دوم: 35,000,000 ریال جایزه سوم: 17,500,000 ریال
1000 متر 17:30 جمعه 1398/03/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد رضا قاضلی کر سلیمان اونق
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
علیرضا و جلیل ایزدی وحبیب الله گری ناصر پقه
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
دکتر سید جواد حجازی ساری اونق
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مصطفی و مرحوم ساری حاجی کلته یوسف کلته
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
ستار صحنه و حیدر حسن قاسمی ناصر پقه
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
رضا و محمد رضوان سلاق شهرام خوجملی
2 54.0 -
50 روز قبل 7
0 -0-0 /1
علیرضا کر عبدالمجید کم
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
صلاح الدین و مرجان سارلی احمد قلی قربانی
4
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس ۵) (۳+ ساله) جایزه اول: 70,000,000 ریال جایزه دوم: 35,000,000 ریال جایزه سوم: 17,500,000 ریال
1000 متر 18:30 جمعه 1398/03/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 57.0 69
7 روز قبل 8-1-2-8-3
1 -1-3 /8
عارف و سردار قانقرمه خلیل اونق
4 55.0 69
126 روز قبل 1-6-1
0 -0-2 /3
ایلهان و ایلناز ایگدری ایل محمد غراوی
3 54.0 68
181 روز قبل 5-1
0 -0-1 /2
عبدالرئوف پورقاز نورمحمد اونق
3 52.0 68
14 روز قبل 1-6-5-6
0 -0-1 /4
عاشور لخی اله قلی توماچ
3 51.5 67
14 روز قبل 3-3-1-4-6
2 -0-1 /7
بهنود ایری و جلال پورقاز یعقوب ایری
3 53.0 66
315 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
مرحوم حاج آق محمد زیرکی احسان جرجانی(کاکاجان)
4 55.0 65
14 روز قبل 6-6-4-4-8
0 -1-3 /19
کاکاجان و انیسا ایری یعقوب ایری
3 51.5 63
7 روز قبل 6-4-9-1-7
0 -0-1 /5
طاهر تراچ و عبدی شیخ اراز قربان اونق
5
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 3) (۳+ ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 49,000,000 ریال جایزه سوم: 24,500,000 ریال
1000 متر 19:00 جمعه 1398/03/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 58.0 93
97 روز قبل 1-1-1-2-2
0 -3-3 /6
4 57.5 91
7 روز قبل 1-3-1-1-6
2 -2-3 /8
نادر خوجملی ابراهیم بدویزاده
3 55.0 87
14 روز قبل 1-1-1-4-1
1 -0-4 /10
فرزاد و محمدرضا کر طاغن سیدی
4 54.0 84
7 روز قبل 4-2-9-2-1
2 -5-3 /25
حاج نور گلدی پساوند عثمان پساوند
4 53.5 83
147 روز قبل 11-7-3-1-1
4 -0-3 /11
تویلی حاجی و ابوبکر گلستانی حلیم سرداری
4 52.0 80
7 روز قبل 2-10-7-2-6
1 -4-4 /24
حاج منصور ایزدي بهمن صداقت
6
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس ۱) (۳+ ساله) جایزه اول: 140,000,000 ریال جایزه دوم: 70,000,000 ریال جایزه سوم: 35,000,000 ریال
1000 متر 19:30 جمعه 1398/03/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 61.0 132
49 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -0-12 /12
حاج شاپور ایزدی یوسف قلی قربانی
5 53.5 117
14 روز قبل 1-5-4-2-4
1 -3-8 /17
بهروز نیازی یعقوب ایری
4 52.0 114
14 روز قبل 3-2-1-4-2
1 -9-4 /24
سهیل کوسلی اراز قربان اونق
6 50.5 107
202 روز قبل 1-4-6-3-2
4 -5-5 /25
حاج عبدی پقه بهروز ایری
4 50.0 104
56 روز قبل 4-4-3-3-5
5 -0-5 /14
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
5 50.0 102
14 روز قبل 2-6-2-6-7
1 -7-4 /18
عبدالمتین قزل و فرسام ایمری یعقوب ایری
3 50.0 86
56 روز قبل 5-1-1-1
0 -0-3 /4
محمدخان شهرکردی عبدالجبار مهرانی