Close

جدول مسابقات هفته 14 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/09/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 50) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0Kg -
43 روز قبل 6-1 0 -0-1 /2
دکترحاج رضاوعلی پورفخاران نوریقدی یلقی محمد خوجملی
1:06.350
2
2 0.0Kg -
29 روز قبل 1-3-2-4-؟ 1 -1-1 /5
1:08.190
3
2 0.0Kg -
36 روز قبل 1-4 0 -0-1 /2
حاج آق اویلی بیک نامشخص فیض الله رجال
1:08.350
4
2 0.0Kg -
43 روز قبل 7-2-2-؟ 0 -2-0 /4
1:09.240
5
2 0.0Kg -
43 روز قبل 4-1 0 -0-1 /2
بهمن و ابراهیم یلمه الیاس زارعی کسلخه ستار مهرانی
1:10.590
6
2 0.0Kg -
43 روز قبل 3-1-؟ 1 -0-1 /3
1:12.140
7
2 0.0Kg -
64 روز قبل 1-؟ 0 -0-1 /2
1:14.400
8
2 0.0Kg -
43 روز قبل 5-1 0 -0-1 /2
حاجی ماقل ساعی نامشخص عبدالناصر قزل
1:16.780
9
2 0.0Kg -
29 روز قبل 2-2-4 0 -2-0 /3
1:20.390
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 44) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0Kg -
64 روز قبل 9-1 0 -0-1 /2
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق ستار مهرانی
1:02.700
2
2 0.0Kg -
141 روز قبل 8-1-4-5 0 -0-1 /4
محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری احمد پقه
1:03.570
3
2 0.0Kg -
113 روز قبل 6-6-6-1-9 0 -0-1 /6
دوردی قوجق نژاد نامشخص محمود قولرعطا
1:04.180
5
2 0.0Kg -
51 روز قبل 7-1-8-6 0 -0-1 /4
عبداله بابایی جمال آموت فیض الله رجال
1:04.720
6
2 0.0Kg -
51 روز قبل 5-9-9-6-1 0 -0-1 /6
1:04.820
7
2 0.0Kg -
51 روز قبل 1-5-؟ 0 -0-1 /3
1:05.500
8
2 0.0Kg -
44 روز قبل 7-8-1 0 -0-1 /3
1:05.600
9
2 0.0Kg -
57 روز قبل 2-2 0 -2-0 /2
ایمان محمدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
1:06.600
10
2 0.0Kg -
44 روز قبل 1-7-6-6 0 -0-1 /4
حاج فتح الله کردی یحیی ایزدی رضا کریمی
1:06.610
11
2 0.0Kg -
44 روز قبل 4-1-6-4-5 0 -0-1 /5
عیسی ارمشی ومجید دانش پور شهرام روان یاسر جرجانی
1:07.890
12
2 0.0Kg -
44 روز قبل 8-9-1 0 -0-1 /3
1:13.680
40
2 0.0Kg -
36 روز قبل 5-5-6-4-2 0 -2-0 /8
1:04.400
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0Kg -
36 روز قبل 2-1 0 -1-1 /2
مهندس بقایی احسان پایدار حمید روشنی محمد خوجملی
1:00.670
2
2 0.0Kg -
50 روز قبل 3-1 1 -0-1 /2
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
1:01.080
1:02.080
4
2 0.0Kg -
36 روز قبل 1-؟-3-2-3 2 -1-1 /5
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی عثمان ایری فیض الله رجال
1:02.420
1:02.870
2 0.0Kg -
36 روز قبل 3-1-3-2-4 2 -1-1 /5
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 60.0Kg -
43 روز قبل 1-2-2-2-3 3 -10-10 /34
1:00.230
2
3 56.0Kg -
43 روز قبل 2-3-3-1-1 2 -1-8 /12
1:00.270
3
6 56.0Kg -
156 روز قبل 4-5-3-5-4 2 -3-9 /26
حاج حمید رادان رشید ایری فیض الله رجال
1:01.510
4
4 52.0Kg -
22 روز قبل 2-6-1-2-6 3 -4-4 /26
1:01.730
5
3 55.0Kg -
22 روز قبل 1-6-1-1-2 0 -3-7 /12
1:02.700
3 50.0Kg -
22 روز قبل 6-2-7-4-1 0 -4-4 /14
بردی نظری فر آنه گلدی اونق
3 50.0Kg -
22 روز قبل 2-6-4-3-7 2 -3-4 /18
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 100) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15.3 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0Kg -
22 روز قبل 2-5-1-7-1 0 -1-2 /8
1:43.580
2
2 0.0Kg -
36 روز قبل 2-9-2-2-3 1 -4-0 /9
1:44.720
3
2 0.0Kg -
22 روز قبل 4-3-4-3-2 3 -1-1 /8
1:44.940
4
2 0.0Kg -
36 روز قبل 6-7-1-5-4 2 -1-1 /11
مرحوم عبدی ملا بابایی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
1:45.290
5
2 0.0Kg -
50 روز قبل 5-1-1 0 -0-2 /3
1:46.690
6
2 0.0Kg -
36 روز قبل 3-7-4-5-5 2 -1-1 /9
1:47.660
7
2 0.0Kg -
22 روز قبل 3-2-8-4-2 1 -2-1 /6
1:47.960
8
2 0.0Kg -
43 روز قبل 3-3-6-4-1 2 -1-1 /11
شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال
1:58.220
2 0.0Kg -
44 روز قبل 1-4-1 0 -0-2 /3
حالت قلی ناظری آنه محمد حاجی زاده
2 0.0Kg -
22 روز قبل 5-1-1-2-3 1 -1-2 /5
قره جه یلمه ابراهیم بدویزاده
2 0.0Kg -
30 روز قبل 3-1-3-2-5 2 -1-1 /7
عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 16 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0Kg -
29 روز قبل 4-1-1-7-5 3 -2-3 /14
کیان وکارن بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
1:40.000
2
4 55.0Kg -
37 روز قبل 2-5-5-2-5 2 -7-2 /28
1:41.530
3
4 54.0Kg -
22 روز قبل 5-1-4-4-2 1 -5-2 /22
1:41.910
4
4 50.0Kg -
22 روز قبل 7-3-1-2-5 2 -2-1 /7
1:42.380
5
4 54.0Kg -
29 روز قبل 5-2-؟-3-7 3 -5-2 /27
1:42.560
3 55.0Kg -
22 روز قبل 3-1-1-3-1 3 -0-4 /7
هانیه رهبر رحیم بردی مهرانی