جدول مسابقات هفته 3 فصل تابستان تهران 1389/06/19

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 0 تا 104) (از 3 تا 6) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:12.570
2
4 0.0 -
7 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
01:13.180
3
5 0.0 -
14 روز قبل 5-?-?-4
0 -0-0 /4
01:13.680
4
5 0.0 -
14 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:13.770
5
6 0.0 -
7 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
01:14.090
6
5 0.0 -
14 روز قبل 6
0 -0-0 /1
کیانوش کوه نشین اصغر کرمی علیرضا سپهوند
01:14.390
7
5 0.0 -
504 روز قبل 2-3
1 -1-0 /2
01:16.070
5 0.0 -
14 روز قبل 4
0 -0-0 /1
امیر جنگی امیر هاشمی
5 0.0 -
252 روز قبل 7
0 -0-0 /1
ابوالفضل فلاح مسعود پورمانیان
6 0.0 -
14 روز قبل 9-6-?-?-?
0 -0-0 /6
امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی عبدالحمید قلرعطا
2
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 48) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.410
2
2 0.0 -
91 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:02.790
01:04.460
4
2 0.0 -
77 روز قبل 7
0 -0-0 /1
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
01:04.910
5
2 0.0 -
14 روز قبل 5-6
0 -0-0 /2
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی متین آموت
01:04.960
6
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:05.400
7
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:07.060
8
2 0.0 -
91 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:07.540
01:07.670
01:07.730
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
جعفر عابدینی نورمحمد اونق
2 0.0 -
77 روز قبل 6
0 -0-0 /1
خانم خراسانی کمال جمشیدی
3
تهران نژاد دوخون (از 16 تا 38) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
113 روز قبل 2-6-1-9-2
0 -3-1 /6
01:03.070
2
4 0.0 -
14 روز قبل 4-1-2-1
0 -1-2 /4
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:03.180
3
3 0.0 -
14 روز قبل 5-1-8-5-7
1 -0-2 /12
منصور بابانیازی علی خوجملی مهران خوجملی
01:03.390
4
3 0.0 -
119 روز قبل 9-6-10-1-7
0 -0-1 /7
حاج فتح الله کردی طاهر صالح پور نادر صالح پور
01:03.640
5
3 0.0 -
14 روز قبل 7-1-5-8-6
1 -0-1 /10
01:04.350
6
3 0.0 -
14 روز قبل 8-2-2-?-1
0 -2-1 /7
01:05.880
7
4 0.0 -
147 روز قبل 6-6-9-7-?
1 -2-1 /17
شرکت قارچ آریا آرمین تاجیک آرمین تاجیک
01:11.180
3 0.0 -
265 روز قبل 7-1-4-1
0 -0-2 /4
سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده
4
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 90) (3 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:00.840
2
3 0.0 -
14 روز قبل 4
0 -0-0 /1
سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:01.600
3
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی نادر صالح پور
01:01.870
4
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
امین ومحسن الله دادی کمال جمشیدی برکت بابایی
01:02.420
5
3 0.0 -
14 روز قبل 5-7-2
0 -1-0 /3
مجید جهانگرد فرهاد قزل ستار مهرانی
01:02.760
6
3 0.0 -
14 روز قبل 6-5-3-8
1 -0-0 /4
سرکارخانم رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:02.820
7
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:03.190
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
تهمینه وصبا ا...دادی کمال جمشیدی
5
تهران نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
7 روز قبل 2-1-3-1-1
1 -2-4 /9
01:00.580
2
3 55.0 -
63 روز قبل 3-2-2-1-3
2 -4-4 /10
01:00.830
3
3 52.0 -
7 روز قبل 1-4-2-1-8
4 -2-3 /15
01:01.450
4
5 56.0 -
35 روز قبل 4-5-5-6-5
10 -4-2 /33
عیدمحمدوآشوربای ایگدری جلال ایری قربان محمد اودک
01:02.760
3 56.0 -
63 روز قبل 2-1-3-2-2
1 -5-4 /10
آی هان مصدق ارازقلی ایری
3 52.0 -
84 روز قبل 1-3-2-1-4
2 -2-4 /11
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی
6
تهران نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز قبل 1-4-4
0 -0-1 /3
00:58.870
2
5 53.0 -
7 روز قبل 2-3
1 -1-0 /2
00:59.270
3
3 54.0 -
91 روز قبل 1-2-5-1-1
1 -2-4 /8
حاج حمید رادان رشید ایری فیض الله رجال
00:59.350
4
3 52.0 -
7 روز قبل 1-2-3-4-3
3 -3-3 /10
01:00.100
5
5 57.0 -
76 روز قبل 1-2-2-1-1
0 -3-5 /8
01:00.720
6
4 57.0 -
76 روز قبل 2-3-1-2-1
2 -2-2 /6
01:00.760
7
3 53.0 -
105 روز قبل 1-1-1-5
0 -0-3 /4
01:01.020
7
تهران نژاد عرب (از 6 تا 40) (از 3 تا 6) جایزه اول: 11,000,000 ریال جایزه دوم: 4,500,000 ریال جایزه سوم: 2,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1389/06/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:10.320
2
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:10.520
3
5 0.0 -
14 روز قبل 1
0 -0-1 /1
نگار و نگین علیزاده عبدالغفور گلی یاسر جرجانی
01:11.550
4
4 0.0 -
335 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:11.950
5
6 0.0 -
14 روز قبل 2-?-?-10-3
1 -1-0 /7
01:12.430
6
4 0.0 -
335 روز قبل 3-5-5-1-3
2 -0-1 /5
محمد علی نظام مافی عاشور غراوی عبداله قولرعطا
01:12.570
7
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
ابوالفضل گلاری علی غمخوار ستار مهرانی
01:12.670
8
4 0.0 -
321 روز قبل 1-7-2-?-3
1 -1-1 /5
اردشیر ردینگو عاشور غراوی احمد پقه
01:13.620
9
5 0.0 -
252 روز قبل 2-2-8-5
0 -2-0 /4
01:13.630
11
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:18.660
3 0.0 -
7 روز قبل 1
0 -0-1 /1
قباد فتاحی عبدالخالق ایری