جدول مسابقات هفته 3 فصل پاییز آق قلا 1396/08/05

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد دوخون (از24 تا 32 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12:45 جمعه 1396/08/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
6 روز قبل 5-?-4-2-3
1 -4-1 /12
مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی
01:15.050
2
3 56.0 -
6 روز قبل 7-5-6-7-1
2 -1-3 /17
01:15.250
3
3 50.0 -
14 روز قبل 6-5-1-3-8
2 -0-2 /9
حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی
01:15.620
4
4 54.0 -
154 روز قبل 6-5-8-2-1
2 -1-3 /20
01:15.810
5
3 51.0 -
14 روز قبل 1-3-1-1
1 -0-3 /4
01:15.830
6
3 53.0 -
6 روز قبل 6-2-4-6-1
1 -2-2 /11
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد
01:16.140
7
3 52.0 -
6 روز قبل 3-3-6-7-5
2 -0-2 /10
01:16.380
8
4 50.0 -
189 روز قبل 9-2-5-5-1
0 -2-2 /10
حاج فرشید وطن خواه و یعقوب آچاک رمضان آچاک یعقوب اچاک
01:17.760
3 54.0 -
21 روز قبل 2-1-1-2-2
0 -4-2 /8
حاجی بگ جان سالاری رشید روشنی
3 50.0 -
6 روز قبل 4-7-6-5-2
2 -3-1 /14
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری
3 54.0 -
6 روز قبل 10-1-3-4-3
6 -2-1 /17
عزیز طعنه مهربان ایری
2
آق قلا نژاد ترکمن (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/08/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
84 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی رامین قهرمانی
01:09.630
2
3 55.0 -
119 روز قبل 1-2-?-3
1 -1-1 /4
01:10.120
3
3 53.0 -
63 روز قبل 5-5-3-2-2
1 -2-0 /5
01:10.700
4
3 51.0 -
63 روز قبل 4-1-3-4
1 -0-1 /4
01:10.790
5
3 54.0 -
63 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
01:11.810
6
3 52.0 -
76 روز قبل 6-1-5-4
0 -0-1 /4
01:13.610
7
3 53.0 -
63 روز قبل 2-2-3
1 -2-0 /3
مرحوم مصطفی ارازی بهنام تاجی زاده یاسر جرجانی
01:15.650
8
3 52.0 -
14 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
01:15.880
9
3 52.0 -
63 روز قبل 5
0 -0-0 /1
رضا قوچن نژادچرورش اسب یاسین یاسر رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
3
آق قلا نژاد دوخون (از 2 تا 4 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/08/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
49 روز قبل 5-4-4-2-7
0 -1-0 /5
01:02.950
2
2 51.0 -
35 روز قبل 2-5-4
0 -1-0 /3
ناز دوردی کلته یوسف کلته پیمان قلرعطا
01:03.200
3
2 53.0 -
111 روز قبل 5-2
0 -1-0 /2
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی عید محمد غراوی
01:03.380
4
2 51.0 -
155 روز قبل 2
0 -1-0 /1
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سیامی محمد ارمشی آرمین آق آتابای
01:03.570
5
2 53.0 -
42 روز قبل 5-3-4
1 -0-0 /3
01:05.360
6
2 53.0 -
14 روز قبل 2
0 -1-0 /1
طاها و محمدصفا و محمدارمیا چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی
01:05.520
7
2 51.0 -
63 روز قبل 2-8-9
0 -1-0 /3
امان محمد ایری و حاج حکیم یمودی علی اونق آق اویلی بشگرد
01:06.190
8
2 50.0 -
35 روز قبل 3-10
1 -0-0 /2
آیهان و منان ارازلی الیاس زارعی کسلخه محمد خوجملی
01:06.680
2 52.0 -
98 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
امید بدراقی رسول خرمالی
2 50.0 -
42 روز قبل 8-3-6
1 -0-0 /3
انه کعبه معید و سارا کر امید ایری
4
آق قلا نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/08/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
6 روز قبل 7-4-9
0 -0-0 /3
سینا میرزاعلی و رسول پقه ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:03.870
2
2 52.0 -
57 روز قبل 6-6-7-6
0 -0-0 /4
01:04.380
3
2 50.0 -
155 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:05.210
4
2 52.0 -
76 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
حاج جلیل مختومی مهدی نوایی نورمحمد بهادر
01:05.680
5
2 50.0 -
35 روز قبل 4-8
0 -0-0 /2
01:05.730
6
2 52.0 -
105 روز قبل 9-8
0 -0-0 /2
مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی محمد خوجملی
01:06.310
7
3 52.0 -
76 روز قبل 9
0 -0-0 /1
عدنان و طاها جرجانی قربان دردی تیرغم عید محمد غراوی
01:06.340
01:06.360
9
2 50.0 -
6 روز قبل 6
0 -0-0 /1
عامر و عابت مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک
01:06.370
10
2 50.0 -
63 روز قبل 7-8-?-5
0 -0-0 /4
عصمت الله میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:10.310
11
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالوهاب بیگی و میثم قولاق بایرام محمد قولاق مهران صالحی فر
01:12.490
2 50.0 -
6 روز قبل 4
0 -0-0 /1
پیمان کاظمی بهمن صداقت
5
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/08/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
21 روز قبل 3-?-8-1-5
2 -0-1 /9
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا
01:02.640
2
3 55.0 -
35 روز قبل 2-3-6-1-9
1 -1-1 /5
01:02.870
3
4 53.0 -
14 روز قبل 5-4-9-2-4
1 -2-0 /17
01:04.310
4
3 52.0 -
49 روز قبل 5-1-3-3-9
3 -0-1 /8
01:04.460
5
4 50.0 -
14 روز قبل 4-5-10-7-6
0 -2-0 /13
زهرا و آی سونا توماچ بهمن صداقت ابراهیم قره داشلی
01:04.470
6
3 52.0 -
176 روز قبل 10-10-2-10-5
0 -1-1 /8
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:04.600
7
3 55.0 -
14 روز قبل 2-10-5-1-3
1 -1-1 /8
محمد جمیل و امیر علی شریفی تاج محمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا
01:04.710
8
3 50.0 -
49 روز قبل 8-8-1-4-4
0 -0-1 /7
امیر محمد و رومیصا کسلخه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی
01:04.730
9
3 52.0 -
14 روز قبل 1-2-7-4-10
0 -1-1 /5
مرحوم یوسف شیرمحمدلی(کاکاجان) سبحان پقه جواد آچاک
01:05.420
3 50.0 -
204 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
3 51.0 -
6 روز قبل 2-3-7-5-3
3 -1-0 /10
طاغن و طواق یلمه احمد ایری
3 51.0 -
77 روز قبل 6-5-3-4-4
1 -0-1 /9
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
6
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 17:00 جمعه 1396/08/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
6 روز قبل 5-2-4-3-2
1 -2-0 /6
01:13.920
2
2 54.0 -
6 روز قبل 2-5-1
0 -1-1 /3
01:14.840
3
2 52.0 -
6 روز قبل 3-4-3-6-2
2 -1-0 /8
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق یاسر جرجانی
01:15.470
4
2 54.0 -
84 روز قبل 4-2-1-6
0 -1-1 /4
محمد امین و سنا کوسلی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد
01:16.400
5
2 50.0 -
48 روز قبل 2-2-9
0 -2-0 /3
امانقلی و عثمان پقه جمشید روشنی جواد آچاک
01:16.970
6
2 50.0 -
6 روز قبل 4-6-5-1-4
0 -0-1 /6
حاج قاریقدی حسن قاسمی قارمحمد گری کمال دالی جه عطا
01:16.980
7
2 51.0 -
49 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
01:17.380
8
2 51.0 -
14 روز قبل 3-1-5-7
1 -0-1 /4
امیرارسلان و شهریار قادری حکیم سوقی عبدالرحیم آرامیده
01:20.330