جدول مسابقات هفته 4 فصل پاییز آق قلا 1397/08/11

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد ترکمن (هندیکاپ کلاس 3) (3+ ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 42,000,000 ریال جایزه سوم: 22,750,000 ریال جایزه چهارم: 12,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 62
447 روز قبل 8-1-2
0 -1-1 /3
01:11.510 (56.0Kg)
2
3 53.0 80
112 روز قبل 2-4-2-2-3
2 -4-0 /8
[10.0] 01:13.091 (55.0Kg)
3
4 51.0 69
112 روز قبل 4-6-6-3-2
3 -1-1 /9
[10.75] 01:14.020 (51.5Kg)
4
3 56.0 82
105 روز قبل 5-2-6-5-1
2 -1-2 /9
مهندس اصغر قاید امینی احمد خوجملی آق اویلی بشگرد
[15.25] 01:15.160 (56.3Kg)
5
4 52.0 71
182 روز قبل 5-1-1-4-4
0 -0-2 /8
[20.0] 01:16.280 (57.0Kg)
6
4 51.5 70
91 روز قبل 5-3-3-3-3
5 -0-1 /9
[24.0] 01:17.450 (51.5Kg)
7
4 56.0 79
204 روز قبل 3-3-6-7-5
2 -1-1 /7
[26.5] 01:18.030 (56.3Kg)
8
4 53.5 74
77 روز قبل 1-2-1-9
0 -1-2 /4
[30.0] 01:19.550 (55.0Kg)
6 55.5 78
826 روز قبل 8-12-5-4-1
1 -1-2 /10
باشگاه هما عثمان تاجی زاده
5 55.5 78
440 روز قبل 2-9-5-6-5
1 -3-1 /12

اسب گزباشی به صورت داوطلب در این کورس شرکت می کند.

2
آق قلا نژاد دوخون (کلاس Maiden) (2 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:45 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد وایلحان ایري نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:04.950 (54.5Kg)
2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج گلدی آخوند تراج مهربان ایری نورمحمد بهادر
[2.25] 01:05.360 (56.2Kg)
[6.5] 01:06.170 (52.2Kg)
4
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج حمید یزدان پرست و وحید آق ارکاکلی امان بردی گوگ آرمین آق آتابای
[11.25] 01:06.970 (55.2Kg)
5
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
صادق عطایی و ایمان علاقی اراز قربان اونق امیر مختومی
[11.75] 01:07.080 (54.0Kg)
[12.75] 01:07.230 (54.0Kg)
7
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
عیسی ارازلی و کمال غراوی احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده
[27.25] 01:10.010 (56.2Kg)
8
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم نازمحمد شیرمحمدلی تیمور میرزاعلی رامین آق آتابای
01:15.140 (55.5Kg)
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد ایلخانی و اسلام قره ئی نورقلیچ قربانی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد طاها و آیجان بدراقی عثمان ایری
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
هوریه و هادیه پایمرد احسان جرجانی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالرحمان راسخ منصور بای پور
3
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 5) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:15 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 56
14 روز قبل 2-3-3-8-3
3 -1-0 /8
علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری نورمحمد بهادر
01:17.580 (56.2Kg)
2
4 56.5 60
119 روز قبل 6-?-4-2-1
0 -1-1 /8
[12.75] 01:19.870 (57.7Kg)
3
3 50.0 47
14 روز قبل 7-7-4-9-1
0 -0-1 /8
مرحوم حاج محمد عظیم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک
[13.5] 01:20.010 (52.2Kg)
4
3 53.0 54
21 روز قبل 6-2-4-3-2
1 -2-0 /6
[13.5] 01:20.015 (55.2Kg)
5
3 50.0 52
21 روز قبل 10-9-2-2-4
0 -2-0 /7
مرحوم آنه محمد کاظمی سبحان پقه بنیامین ملایی
[15.25] 01:20.390 (51.8Kg)
6
3 52.0 56
98 روز قبل 8-1-2-7-6
0 -1-1 /6
[15.25] 01:20.400 (53.6Kg)
7
4 52.5 50
14 روز قبل 6-4-5-4-8
1 -0-0 /8
کعبه زاوودی و حاجی امان پورقاز طواق بردی خوجه پور اسحاق قاضلی کر
[20.75] 01:21.660 (52.8Kg)
8
3 50.0 48
91 روز قبل 7-7-1-6
0 -0-1 /4
ناصر آسایش و علی گلی نیا رسول صداقت مبین آسایش
[24.5] 01:22.620 (54.8Kg)
9
3 53.0 54
14 روز قبل 3-7-7-3-6
2 -1-0 /14
[24.5] 01:22.630 (54.2Kg)
10
3 52.0 56
105 روز قبل 8-5-1-4
0 -0-1 /4
حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی غیاث غفوری قربان محمد اودک
[25.25] 01:22.800 (53.6Kg)
11
4 50.0 44
14 روز قبل 10-7-9-6-1
1 -1-1 /11
حاج عبدالرحمن یلمه یوسف ایری عبدالحلیم قبادی
[25.75] 01:22.890 (50.5Kg)
12
3 54.0 60
7 روز قبل 9-4-6-1-5
1 -0-1 /11
[33.0] 01:24.390 (54.2Kg)
3 56.0 60
21 روز قبل 5-4-5-1-6
1 -1-1 /9
محمدکریم رجب زاده بهنام تاجی زاده
3 52.0 56
14 روز قبل 1-?-10-2-5
0 -1-1 /8
عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی

اسب های ملوان، گرداب، شوقی به صورت داوطلب شرکت می کنند.

4
آق قلا نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 4) (3+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:45 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.5 75
7 روز قبل 5-1-6-4-6
0 -0-2 /7
مرحوم عاشورباي چپرلی عوض خوجملی آرمین آق آتابای
01:16.290 (56.7Kg)
2
3 57.5 77
190 روز قبل 2-1-3-4-3
2 -3-1 /8
[1.5] 01:16.560 (57.7Kg)
3
3 58.0 78
7 روز قبل 4-3-1-4-3
2 -1-1 /8
[2.0] 01:16.660 (58.2Kg)
4
3 50.0 62
7 روز قبل 6-5-1-2-7
1 -1-1 /6
داریوش حسن قاسمی عید قلی قربانی امیر مختومی
[3.25] 01:16.910 (50.2Kg)
5
3 53.0 68
7 روز قبل 2-4-2-1-3
2 -2-1 /9
[3.75] 01:16.990 (54.0Kg)
6
3 56.5 75
175 روز قبل 5-2-4-7-2
0 -3-0 /6
[8.0] 01:17.690 (56.7Kg)
7
4 57.5 75
175 روز قبل 3-4-7-3-7
4 -4-0 /16
محمد تقی شالیها جمشید مختومی یاسر جرجانی
[13.0] 01:18.820 (57.7Kg)
8
4 53.5 70
105 روز قبل 4-4-6-5-5
2 -4-0 /13
آیدین ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک
[16.5] 01:19.610 (55.5Kg)
9
3 56.0 74
49 روز قبل 1-3-1-5-3
2 -0-2 /5
[17.75] 01:19.850 (56.2Kg)
3 54.0 70
175 روز قبل 5-4-2-1-3
1 -2-1 /9
حاج نادر موحد احمد ایری
5
آق قلا نژاد دوخون (برنده ) (2 ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
7 روز قبل 1-4-5-2
0 -1-1 /4
مرحوم آرچه پورقاز رسول پقه بنیامین ملایی
01:03.170 (54.2Kg)
2
2 54.0 -
210 روز قبل 1
0 -0-1 /1
محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی قربان محمد اودک
[4.25] 01:03.930 (54.2Kg)
3
2 52.0 -
21 روز قبل 1
0 -0-1 /1
شرکت تام پارسه کویر شاهرود کمال قربانی آق اویلی بشگرد
[5.25] 01:04.110 (52.5Kg)
4
2 54.0 -
119 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
[5.5] 01:04.150 (54.2Kg)
5
2 52.0 -
127 روز قبل 1
0 -0-1 /1
[6.0] 01:04.230 (55.2Kg)
6
2 52.0 -
84 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
[9.25] 01:04.790 (55.0Kg)
7
2 54.0 -
91 روز قبل 1
0 -0-1 /1
عرازمحمد و مهدیار صداقت امیر مختومی امیر مختومی
[10.75] 01:05.080 (54.2Kg)
8
2 52.0 -
21 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
آیین و آهورا جهانگیری امید ایری نورمحمد بهادر
[15.5] 01:06.230 (56.2Kg)
9
2 54.0 -
14 روز قبل 1-7
0 -0-1 /2
[17.75] 01:06.770 (54.1Kg)
2 54.0 -
21 روز قبل 1
0 -0-1 /1
مرحوم طواق بردی توماچ علی اونق
2 52.0 -
98 روز قبل 1
0 -0-1 /1
مهندس آنه محمد گرگانی عثمان ایری
2 52.0 -
7 روز قبل 1
0 -0-1 /1
مرحوم بایرام دردی توحیدی بهمن صداقت
6
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 2) (3+ ساله) جایزه اول: 131,600,000 ریال جایزه دوم: 56,400,000 ریال جایزه سوم: 30,550,000 ریال جایزه چهارم: 16,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 93
21 روز قبل 1-8-1-2-2
2 -3-4 /18
01:14.980 (53.2Kg)
2
3 50.0 92
21 روز قبل 2-3-5-1-1
1 -4-3 /9
[3.75] 01:15.670 (52.2Kg)
3
3 52.0 95
175 روز قبل 1-1-4-1-2
1 -1-4 /8
[6.0] 01:16.090 (56.2Kg)
4
5 59.0 106
14 روز قبل 6-3-2-2-5
4 -5-4 /23
[9.5] 01:16.650 (59.2Kg)
5
4 50.0 85
176 روز قبل 1-2-2-3-3
5 -4-3 /12
[20.5] 01:18.960 (55.2Kg)
6
3 50.0 89
21 روز قبل 5-2-3-7-5
3 -4-2 /17
احمدرضا دوجی و محمدرضا طعنه اراز زارعی کسلخه امیر مختومی
[21.0] 01:19.120 (50.2Kg)
7
3 50.0 87
7 روز قبل 1-2-3-8-9
3 -2-3 /16
[25.0] 01:19.950 (53.5Kg)
8
4 58.0 105
175 روز قبل 4-2-3-3-1
4 -5-3 /20
نسا و آسنا میرابی محمد شریف تاتاری جواد آچاک
[26.0] 01:20.140 (58.2Kg)
9
4 54.5 97
112 روز قبل 4-4-8-4-3
3 -3-3 /24
[35.0] 01:22.200 (54.8Kg)
4 57.0 106
14 روز قبل 2-4-5-5-7
3 -4-5 /19
بهروز بایی عبدالخالق رهنی
4 55.5 103
42 روز قبل 5-4-3-1-2
1 -1-4 /9
مهرناز اسدی حاجی محمد نوایی

اسب های کورلین و سامرسا به صورت داوطلب شرکت می کنند.

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
7 لندی احمد ایری 1 1 [morphine(1), codeine(1), phenylbutazone(4)]
7
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 4) (3+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 جمعه 1397/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 69
7 روز قبل 1-3-2-2-3
2 -2-1 /6
محمد مصطفی قربانقلی امید ایری نورمحمد بهادر
01:16.550 (56.3Kg)
2
3 52.5 68
35 روز قبل 5-1-8-6-3
2 -0-2 /12
ابوبکر پناهی سقلی عبدالعزیز اونق امیر مختومی
[2.5] 01:16.910 (52.8Kg)
3
3 53.0 73
91 روز قبل 3-2-2-?-1
1 -3-1 /6
[4.5] 01:17.330 (53.6Kg)
4
3 52.0 71
77 روز قبل 4-2-6-6-6
0 -5-0 /14
ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته قربان محمد اودک
[5.25] 01:17.450 (53.2Kg)
5
3 51.5 70
7 روز قبل 5-7-5-6-2
0 -2-2 /16
ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل غیاث غفوری آرمین آق آتابای
[6.5] 01:17.700 (55.3Kg)
6
3 53.5 74
21 روز قبل 4-2-4-2-7
3 -4-0 /12
محمد صفا و محمد اسحاق کلته رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
[8.5] 01:18.100 (53.7Kg)
7
4 52.5 69
21 روز قبل 2-6-7-9-4
0 -4-1 /15
رحمت االله دانیال و محمد مهدی کر یوسف کلته راشد خالدی
[13.0] 01:18.820 (49.5Kg)
8
3 57.5 78
7 روز قبل 4-5-8-1-4
3 -2-2 /19
خلیل نورانی کلته بهمن اونق یاسر جرجانی
[18.0] 01:20.020 (57.7Kg)
9
3 50.0 67
7 روز قبل 6-7-6-1-6
1 -2-2 /16
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند علی رضا شامیر
4 57.0 74
77 روز قبل 3-6-5-7-6
1 -0-3 /15
3 54.5 72
175 روز قبل 6-2-2-2-2
0 -4-1 /10
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی