جدول مسابقات هفته 13 فصل پاییز گنبد کاووس 1397/11/05

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (کلاس 1 و 2 (بنچ مارک 115)) (3+ ساله) جایزه اول: 131,600,000 ریال جایزه دوم: 56,400,000 ریال جایزه سوم: 30,550,000 ریال جایزه چهارم: 16,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12:30 جمعه 1397/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 60.0 112
175 روز قبل 1-1-1-1-4
3 -2-6 /13
حاج مصطفی قلیزاده و سعید طوقی عبدالکریم گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:19.133 (60.0Kg)
2
4 57.5 106
57 روز قبل 1-4-2-?-4
2 -3-4 /14
مرحوم حاج خدای بردی کسه خان محمد چپرلی رامین قهرمانی
[0.25] 01:19.184 (57.5Kg)
3
4 56.0 101
57 روز قبل 2-1-8-1-2
0 -2-2 /5
حاجی آنه محمد یزدانی حاجی آنه محمد یزدانی یوسف دهش
[0.5] 01:19.275 (56.0Kg)
4
3 53.5 85
14 روز قبل 1-7-4-5-2
2 -1-3 /12
[5.25] 01:20.261 (56.5Kg)
5
3 54.0 92
189 روز قبل 4-3-2-1-2
1 -3-2 /7
[5.5] 01:20.355 (54.0Kg)
6
3 52.5 93
28 روز قبل 1-1-5-2-1
0 -1-3 /5
[9.5] 01:21.281 (54.0Kg)
7
4 53.5 87
28 روز قبل 2-4-5-3-3
2 -2-2 /13
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی جواد آچاک
[11.5] 01:21.720 (53.5Kg)
8
6 54.0 89
57 روز قبل 3-6-3-1-3
3 -3-2 /15
[17.5] 01:23.393 (55.0Kg)
9
3 53.5 98
57 روز قبل 8-2-3-2-1
1 -4-3 /11
[19.5] 01:23.965 (55.0Kg)
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (Maiden) (2 ساله) جایزه اول: 80,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 جمعه 1397/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
42 روز قبل 5-6
0 -0-0 /2
01:02.095 (52.5Kg)
2
2 54.0 -
28 روز قبل 4-7-8
0 -0-0 /3
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[2.75] 01:02.582 (54.5Kg)
3
2 52.0 -
77 روز قبل 6-6
0 -0-0 /2
[4.75] 01:02.877 (56.0Kg)
4
2 54.0 -
182 روز قبل 10
0 -0-0 /1
مرحوم حاجی امام وردی حالت بردی مهرانی عبدالجبار مهرانی کمال صالح پور
[5.75] 01:03.072 (55.0Kg)
5
2 54.0 -
28 روز قبل 6-8-8
0 -0-0 /3
سلیمان و عبدالله نورمحمدی محمد آق ارکاکلی یعقوب انفاس
[9.0] 01:03.633 (54.0Kg)
6
2 54.0 -
42 روز قبل 9-11-?-6-4
0 -0-0 /6
[9.75] 01:03.733 (54.0Kg)
7
2 54.0 -
35 روز قبل 7-4-4-6
0 -0-0 /4
[13.75] 01:04.577 (55.0Kg)
8
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
دوران و محمد رضوان قره جه رسول خرمالی علی محمد غراوی
[20.75] 01:06.009 (54.0Kg)
9
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
[20.5] 01:06.088 (55.5Kg)
10
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
[28.0] 01:08.434 (55.5Kg)
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
میکائیل وآی هان یارعلی و سلیم پراندوجی خان محمد چپرلی
2 52.0 -
29 روز قبل 6
0 -0-0 /1
محمد جواد میرحسینی کمال قربانی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 3) (2 ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 42,000,000 ریال جایزه سوم: 22,750,000 ریال جایزه چهارم: 12,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1397/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 56.5 81
42 روز قبل 1-2-2-2
0 -3-1 /4
01:00.074 (56.5Kg)
2
2 53.0 78
57 روز قبل 1-3-1
1 -0-2 /3
شرکت تام پارسه کویر شاهرود کمال قربانی رامین قهرمانی
[4.75] 01:00.975 (53.0Kg)
3
2 56.5 81
84 روز قبل 1-1-4-5-2
0 -1-2 /5
عبدالباسط و بنیامین پورقاز عبدالرحمن زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا
[6.0] 01:01.169 (56.5Kg)
4
2 56.0 80
42 روز قبل 2-3-2-1
1 -2-1 /4
محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی ستار مهرانی
[6.25] 01:01.231 (56.0Kg)
5
2 55.0 78
14 روز قبل 1-1-4
0 -0-2 /3
[7.75] 01:01.545 (55.5Kg)
6
2 54.5 81
63 روز قبل 1-6-1-3
1 -0-2 /4
مهندس آق محمد ارازلی رسول پقه آرمین آق آتابای
[9.5] 01:01.916 (54.5Kg)
2 51.5 71
21 روز قبل 2-2-4-4-1
0 -2-1 /6
ناصر و حاجی محمد متمکن رحیم بردی مهرانی
2 50.0 -
35 روز قبل 6-1-3
1 -0-1 /3
فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی

اسب شیرین داوطلب می باشد

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
1 جان دی وان عبدالرحمن زارعی کسلخه 3 4 [flunixine(4)]
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (کلاس 2 (بنچ مارک 105)) (3+ ساله) جایزه اول: 131,600,000 ریال جایزه دوم: 56,400,000 ریال جایزه سوم: 30,550,000 ریال جایزه چهارم: 16,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:15 جمعه 1397/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 90
35 روز قبل 1-4-1-1
0 -0-3 /4
01:00.475 (55.0Kg)
2
5 58.0 104
15 روز قبل 5-4-3-5-5
3 -5-4 /20
[0.25] 01:00.498 (58.0Kg)
3
3 54.0 100
22 روز قبل 1-3-2-4-12
6 -3-3 /17
[1.75] 01:00.779 (54.0Kg)
4
3 52.0 90
22 روز قبل 2-1-4-6-1
1 -3-3 /9
محمد امین جرجانی غفور خوجملی بنیامین جرجانی
[1.75] 01:00.791 (53.5Kg)
5
3 55.0 102
196 روز قبل 3-1-3-1-1
3 -0-5 /9
[6.5] 01:01.804 (55.0Kg)
3 55.0 98
266 روز قبل 4-2-1-2-1
1 -4-3 /11
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (Maiden) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:45 جمعه 1397/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
211 روز قبل 2-10
0 -1-0 /2
محمد طاها قربانپور رسول ایمری کمال دالی جه عطا
01:13.667 (52.5Kg)
2
3 52.0 -
328 روز قبل 2-6
0 -1-0 /2
عاشور قربان پور رسول ایمری نادر صالح پور
[5.0] 01:14.682 (54.0Kg)
3
3 52.0 -
29 روز قبل 3-5-6-7-10
1 -0-0 /5
یاسر غراوی و محمود پقه ایل محمد غراوی علی محمد غراوی
[10.0] 01:15.637 (54.0Kg)
4
3 54.0 -
22 روز قبل 4-11-2-11-9
0 -1-0 /5
[11.25] 01:15.841 (57.0Kg)
5
3 54.0 -
22 روز قبل 7-9-9-9-3
1 -1-0 /12
عید محمد و آشور بای ایگدری بهمن قربانی بنیامین جرجانی
[13.5] 01:16.263 (54.0Kg)
6
4 52.0 -
22 روز قبل 9-10-5-3-7
1 -0-0 /6
مرحوم حاج ماقل ساعی محمد ارمشی آرمین آق آتابای
[14.0] 01:16.320 (54.0Kg)
7
3 54.0 -
260 روز قبل 10-2
0 -1-0 /2
[25.5] 01:20.001 (54.0Kg)
3 54.0 -
260 روز قبل 6-3-3
2 -0-0 /3
محمد طاها کلته ابراهیم بدویزاده
3 52.0 -
168 روز قبل 8-12-10-4-3
1 -0-0 /6
عبدالغفار پنق عبدالحی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 4) (3+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:15 جمعه 1397/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 67
15 روز قبل 2-6-10-5-2
2 -3-1 /13
01:38.119 (53.5Kg)
2
3 58.0 81
8 روز قبل 2-8-8-3-4
3 -2-1 /12
[1.0] 01:38.301 (58.0Kg)
3
3 53.0 71
8 روز قبل 5-9-8-6-5
0 -3-0 /10
[3.0] 01:38.654 (53.0Kg)
4
4 58.5 82
29 روز قبل 5-11-2-3-2
1 -6-1 /14
امیررضا و امیر علی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
[7.5] 01:39.544 (58.5Kg)
5
3 53.5 72
8 روز قبل 4-2-2-4
0 -2-0 /4
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور بنیامین جرجانی
[8.0] 01:39.635 (53.5Kg)
6
3 55.0 75
8 روز قبل 9-1-3-2-3
2 -1-1 /5
[10.0] 01:39.964 (55.0Kg)
7
4 50.0 65
22 روز قبل 10-12-7-3-4
4 -4-0 /19
محمد تقی شالیها و مسعود پروازه جمشید مختومی یعقوب انفاس
[13.5] 01:40.635 (50.0Kg)
4 52.5 74
15 روز قبل 3-1-5-10-4
4 -0-2 /18
مسعود امینی جمشید مختومی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
6 جاهیل ابراهیم مهرانی 3 1 [morphine(1)]