کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۲ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 81 81 81 1397/10/29
2 من بولت ن لاودگاس انیس 80 80 80 1397/10/29
3 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 81 81 81 1397/10/29
4 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 78 78 78 1397/10/29
5 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 81 81 81 1397/10/29
6 شیمبو ن پایدار ژیوانا 71 71 71 1397/10/29
7 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 78 78 78 1397/10/29