کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 92 92 92 1397/12/18
2 ریمن ن آگوگ نسیم 70 70 70 1397/09/24
3 بای بای ن مای جوی 22بهمن 127 127 127 1397/11/06
4 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 102 102 102 1397/12/04
5 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 60 60 60 1397/07/07
6 گلنازکیا م پوملاتو الیاس 59 59 59 1397/10/15
7 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 54 54 54 1397/12/25
8 گالان ن راک ست شادناز 80 80 80 1397/10/08
9 تورقوش ن جانادل دازگلم 66 66 66 1397/12/25
10 کاستینو ن آگوگ دبورا 47 47 47 1397/08/19
11 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 78 1397/11/06
12 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 129 129 129 1397/07/28
13 برند ن سامردولدرومز خوشکل 101 101 104 1397/12/11
14 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 68 68 68 1397/09/24
15 مشکل ن تاواش داز ایلیم 107 107 107 1397/09/10
16 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 116 116 116 1397/09/24
17 طوبی ن اسپشیال باند هایده 77 77 77 1397/08/19
18 دراگل م پوملاتو دلار 72 72 72 1397/12/04
19 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 78 78 78 1397/07/21
20 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 106 106 106 1397/10/01
21 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1397/12/25
22 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 122 122 122 1397/12/25
23 کلیپر م پوملاتو میترا 72 72 72 1397/12/25
24 پالرمو ن گلداسفینکس گلدن کاپ 85 85 85 1397/09/10
25 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 66 66 66 1397/12/04
26 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 90 90 90 1397/08/26
27 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 78 78 78 1397/12/04
28 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 96 96 96 1397/12/25
29 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 102 102 102 1397/12/25
30 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 76 76 81 1397/12/11
31 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 79 79 82 1397/07/19
32 آکام ن کینگ او دسان کبری 114 114 114 1397/10/01
33 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 90 90 90 1397/07/19
34 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 66 66 66 1397/12/11
35 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 98 98 98 1397/12/11
36 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 55 55 55 1397/12/25
37 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 60 60 60 1397/12/04
38 روجیک ن کینگ او دسان جینو 58 58 58 1397/12/11
39 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 106 106 106 1397/12/18
40 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 59 59 59 1397/12/25
41 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 46 46 49 1397/12/25
42 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 94 94 94 1397/10/15
43 آرشا ن آگوگ یولیا 90 90 90 1397/09/24
44 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/12/25
45 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 96 96 96 1397/12/18
46 شوقی م پوملاتو دیبا 38 38 38 1397/11/13
47 سیتارا م سیتی لیدر تارا 42 42 42 1397/12/11
48 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 55 55 55 1397/09/24
49 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 105 105 105 1397/12/25
50 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 86 86 86 1397/10/15
51 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 85 85 85 1397/12/18
52 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 70 70 70 1397/12/18
53 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 70 70 70 1397/12/18
54 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 73 73 73 1397/10/22
55 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 62 62 62 1397/12/25
56 تیکا م مای جوی پری وش 49 49 49 1397/12/18
57 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1397/12/25
58 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 100 100 100 1397/12/18
59 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 60 60 60 1397/07/19
60 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 67 67 67 1397/12/18
61 جیران م پرشین دریم شایلی 63 63 63 1397/11/13
62 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 54 54 54 1397/10/16
63 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 51 51 51 1397/09/03
64 ماکان م والاس ساقی 103 103 103 1397/12/25
65 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 78 78 78 1397/11/13
66 لندی ن والاس مهاسانا 111 111 111 1397/10/01
67 چکامه م تاواش روزالین 40 40 40 1397/11/13
68 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 61 61 61 1397/12/25
69 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 71 71 71 1397/12/25
70 جانام م مای جوی سونی دور 84 84 84 1397/12/18
71 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/10/08
72 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 68 68 68 1397/10/16
73 گل نسیم م لهن گرین نسیم 64 64 64 1397/12/25
74 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 48 48 48 1397/09/10
75 انجوی ن مای جوی جردن 72 72 72 1397/12/04
76 آزالیسا م ریومیلینیوم آی سل 45 45 45 1397/07/28
77 قوچ کراوغلی ن ریومیلینیوم یادغضنفر 56 56 56 1397/12/18
78 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 68 68 68 1397/12/11
79 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 83 83 83 1397/12/11
80 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 83 83 83 1397/11/06
81 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 60 60 60 1397/12/18
82 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 92 92 92 1397/10/01
83 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 45 1397/11/27
84 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 65 65 65 1397/12/25
85 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 44 44 44 1397/08/19
86 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 85 1397/11/27
87 گیورگی ن تاواش خواری 72 72 72 1397/08/26
88 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 59 59 59 1397/09/10
89 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/11/06
90 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 132 132 132 1397/11/06
91 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 104 104 104 1397/12/18
92 گلسا م گلداسفینکس مهسا 69 69 69 1397/11/13
93 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 75 75 75 1397/12/18
94 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 70 70 70 1397/12/18
95 اریس م پرایوت اجندا حیران 80 80 80 1397/10/22
96 دوردونه م سیتی لیدر شفاخانم 50 50 50 1397/11/13
97 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 40 45 50 1397/12/11
98 ملوان ن ابوریجینی نسیم 62 62 62 1397/12/18
99 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 69 69 69 1397/12/18
100 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 105 105 105 1397/12/25
101 ایلیا ن تاواش رادیکا 81 81 81 1397/12/25
102 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 71 71 71 1397/12/18
103 آلتون آتا ن پایدار ساناز خانم 52 52 52 1397/07/21
104 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 76 76 81 1397/12/25
105 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 63 63 63 1397/12/11
106 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 52 52 52 1397/12/04
107 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 58 58 58 1397/09/16
108 بولارو ن نیوجرسی گل ساسان 47 47 47 1397/09/17
109 معرکه ن لاودگاس جی پیک 69 69 71 1397/12/25
110 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 99 99 99 1397/10/08
111 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 73 73 78 1397/12/25
112 رزی گل م لاودگاس رزیلا 53 53 53 1397/12/11
113 داگلاس ن والاس گل جهان 65 65 75 1397/11/13
114 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 56 56 56 1397/12/25
115 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 45 45 45 1397/12/11
116 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 58 58 58 1397/08/06
117 طاهانور ن المرام صوفیا2 86 86 86 1397/12/25
118 نازچلنج م تریفیک چلنچ نازشیدا 44 44 44 1397/10/22
119 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 97 97 97 1397/12/04
120 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 63 63 63 1397/11/13
121 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 50 50 50 1397/12/18
122 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 50 50 50 1397/08/19
123 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 53 53 53 1397/12/11
124 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 111 111 116 1397/11/06
125 کورلین ن مای جوی الیکا 69 69 69 1397/12/04
126 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 60 60 60 1397/09/10
127 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 75 75 75 1397/09/10
128 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 78 78 78 1397/11/27
129 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 55 55 55 1397/12/18
130 المیرا پردیس م رومن آرت پارادایس 45 45 45 1397/12/18
131 دنیلا م اسپشیال باند میترا 73 73 73 1397/12/04
132 سامین ن تاواش گل وین 96 96 96 1397/12/18
133 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 50 50 50 1397/10/22
134 انفجار ن لهن گرین گل سما 46 46 46 1397/12/18
135 لادی هانی ن جانادل هانیه 55 55 55 1397/12/11
136 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 53 53 53 1397/11/27
137 ساقه م گلداسفینکس ایرن 67 67 67 1397/12/11
138 آژدر ن تاواش سیلوانا 72 72 72 1397/08/13
139 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 49 49 49 1397/10/22
140 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 61 61 61 1397/12/25
141 لان زا ن لاودگاس غنچه 69 69 69 1397/09/24
142 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 67 67 67 1397/09/03
143 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 77 77 77 1397/11/06
144 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 47 47 47 1397/12/18
145 عروسک م نیوجرسی برق آسا 46 46 46 1397/09/17
146 تاسارا م لهن گرین فراری 60 60 60 1397/09/10
147 والا2 ن مای جوی مونالیزا 48 48 48 1397/12/11
148 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 75 75 75 1397/09/10
149 فریا م سیتی لیدر فرانک 66 66 66 1397/10/01
150 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 74 74 74 1397/08/13
151 گل آی نور م بوکی تو آی نور 66 66 66 1397/12/18
152 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 45 45 45 1397/07/07
153 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 45 45 45 1397/12/04
154 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 102 102 102 1397/11/06
155 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 79 79 79 1397/12/04
156 لیندا م هیلددنسر نسرین 56 56 56 1397/12/25
157 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 81 81 81 1397/11/06
158 من بولت ن لاودگاس انیس 80 80 80 1397/12/04
159 نورآی م بوکی تو گل مایه 65 65 65 1397/11/27
160 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 54 54 54 1397/10/16
161 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 67 67 67 1397/12/18
162 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 60 60 60 1397/12/18
163 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 81 81 81 1397/11/06
164 گاران استار ن بوکی تو دلبرناز 67 67 67 1397/12/25
165 بلک هورس م برق هانهل 68 68 68 1397/12/25
166 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 77 77 77 1397/12/04
167 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 93 93 93 1397/12/25
168 لیدو م پایدار آرامه 78 78 78 1397/12/04
169 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1397/10/08
170 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 67 67 67 1397/12/18
171 شسلی وا م تاواش سویتا 46 46 46 1397/10/01
172 جیران صحرا م والاس بازصحرا 47 47 47 1397/12/18
173 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 47 47 47 1397/09/17
174 راک استار ن راک ست تک استار 61 61 61 1397/10/01
175 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 68 68 68 1397/12/25
176 شیمبو ن پایدار ژیوانا 78 78 78 1397/12/25
177 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 64 64 64 1397/10/16
178 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 68 68 68 1397/12/25
179 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 61 61 61 1397/12/25
180 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 64 64 64 1397/12/25
181 دازی ن بوکی تو دازایلم 67 67 67 1397/12/25
182 نازقورام م تاواش نازنوشین 78 78 78 1397/12/25
183 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 66 66 66 1397/12/25
184 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 67 67 67 1397/12/25
185 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 78 78 78 1397/12/04
186 ردوینز ن لاودگاس کرونا 68 68 68 1397/12/25
187 حریف ن المرام برگوت 75 75 75 1397/12/25
188 زیبای بندر م مای جوی لیپار 66 66 66 1397/12/25
189 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 75 75 75 1397/12/25
190 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 78 78 78 1397/12/18
191 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 66 66 66 1397/12/25
192 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 66 66 66 1397/12/25
193 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 67 67 67 1397/11/13
194 سوژه م مای جوی آی آرا 69 69 69 1397/12/25
195 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 82 82 82 1397/12/04
196 مونامو م اسپشیال باند وین نایس 73 73 73 1397/11/27
197 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 72 72 72 1397/12/18
198 پرویزخان ن لهن گرین سلطان بانو2 44 44 44 1397/10/22
199 پارلا م برق یادگار برنجی 69 69 69 1397/12/25
200 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 80 80 80 1397/12/25
201 بلک ویند م تاواش گلد فیور 79 79 79 1397/12/25