Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 بای بای ن مای جوی 22بهمن 118 118 118 1398/09/09
2 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 48 48 48 1398/08/18
3 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 126 126 126 1398/09/09
4 مشکل ن تاواش داز ایلیم 106 106 106 1398/05/19
5 دراگل م پوملاتو دلار 70 70 70 1398/10/27
6 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1398/08/18
7 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 113 113 118 1398/10/27
8 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 40 40 40 1398/10/14
9 کلیپر م پوملاتو میترا 76 76 76 1398/05/12
10 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 73 73 73 1398/09/09
11 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 95 95 95 1398/10/27
12 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 95 95 95 1398/09/09
13 آکام ن کینگ او دسان کبرا 120 120 120 1398/10/27
14 آرشا ن آگوگ یولیا 77 77 77 1398/10/27
15 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1398/08/11
16 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 112 112 112 1398/10/27
17 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1398/08/11
18 ماکان م والاس ساقی 111 111 111 1398/10/27
19 لندی ن والاس مهاسانا 108 108 108 1398/10/27
20 جانام م مای جوی سونی دور 92 92 92 1398/07/20
21 لبخند م گلداسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/08/25
22 انجوی ن مای جوی جردن 75 75 75 1398/09/02
23 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 79 79 79 1398/10/27
24 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 66 66 66 1398/10/27
25 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 84 84 84 1398/10/27
26 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 135 135 130 1398/10/27
27 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 109 109 109 1398/10/27
28 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 84 84 84 1398/10/27
29 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 70 70 70 1398/09/16
30 اریس م پرایوت اجندا حیران 82 82 82 1398/10/06
31 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 53 53 58 1398/05/12
32 ملوان ن ابوریجینی نسیم 65 65 65 1398/07/06
33 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 80 80 80 1398/09/16
34 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 53 53 53 1398/05/26
35 ایلیا ن تاواش رادیکا 78 78 78 1398/10/13
36 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 73 73 84 1398/10/27
37 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 49 49 49 1398/10/27
38 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 55 55 55 1398/06/16
39 طاهانور ن المرام صوفیا2 81 81 81 1398/10/06
40 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 53 53 53 1398/10/27
41 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 64 64 64 1398/07/06
42 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 115 115 128 1398/10/27
43 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 64 64 64 1398/10/27
44 سامین ن تاواش گل وین 108 108 108 1398/10/27
45 سام ن تاواش پیشرو 67 67 67 1398/09/09
46 انفجار ن لهن گرین گل سما 55 55 55 1398/07/17
47 لادی هانی ن جانادل هانیه 54 54 54 1398/10/27
48 آژدر ن تاواش سیلوانا 81 81 81 1398/10/27
49 لان زا ن لاودگاس غنچه 56 56 56 1398/09/23
50 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 53 53 53 1398/07/06
51 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 100 100 100 1398/09/02
52 تاسارا م لهن گرین فراری 70 70 70 1398/10/27
53 گلدن چنس ن گلداسفینکس کرونا 53 53 53 1398/07/17
54 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 78 78 78 1398/07/27
55 گل آی نور م بوکی تو آی نور 83 83 83 1398/10/27
56 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 49 49 49 1398/07/17
57 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 102 102 102 1398/10/06
58 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 88 88 88 1398/10/27
59 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 94 94 94 1398/10/27
60 آی گل م ابوریجینی گری ناز 52 52 52 1398/10/06
61 من بولت ن لاودگاس انیس 87 87 87 1398/10/27
62 هاکتان ن القاسی خوش ناز 97 97 97 1398/10/27
63 شیدر ن ادن ولد شیده 80 80 80 1398/06/23
64 مامبو م تریفیک چلنچ کبرا 122 122 122 1398/09/09
65 جی پیک 2 م ابوریجینی جی پیک 75 75 75 1398/09/16
66 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 108 108 108 1398/09/02
67 لرد ناز م برق ریبا 58 58 58 1398/09/02
68 ایل آی 2 م المرام هستی 65 65 65 1398/10/27
69 ملسه م لاودگاس مرسده 67 67 67 1398/09/02
70 راک بوی ن راک ست شارلوت 49 49 49 1398/09/09
71 حلما م کینگ او دسان ملمنا 56 56 56 1398/10/06
72 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 104 104 104 1398/10/06
73 بلک هورس م برق هانهل 102 102 102 1398/05/19
74 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 75 75 75 1398/09/02
75 وی واش ن تاواش وی وین 58 58 58 1398/10/13
76 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 105 105 105 1398/08/18
77 لیدو م پایدار آرامه 85 85 85 1398/05/12
78 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1398/10/06
79 شامپیون گزل م لاودگاس رین دانس 73 73 73 1398/10/27
80 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 110 110 110 1398/05/19
81 هیراد خان ن پوملاتو صبا بانو 35 35 35 1398/10/27
82 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 66 66 66 1398/10/27
83 راک استار ن راک ست تک استار 58 58 58 1398/05/19
84 وارلاس ن پایدار دولاب ناز 55 55 55 1398/06/23
85 سای دریم م پرشین دریم بالسای 65 65 65 1398/09/30
86 شیمبو ن پایدار ژیوانا 72 72 72 1398/08/25
87 داشقین ن ابوریجینی درنام 70 70 70 1398/10/06
88 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 79 79 79 1398/10/13
89 ماه تی تی نظرخانی م مای جوی ستاره نظرخانی 52 52 52 1398/10/27
90 گلد وینر م گلداسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
91 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 60 60 60 1398/10/27
92 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 77 77 77 1398/06/02
93 سلتیک هورس ن القاسی لیلی 2 49 49 49 1398/06/09
94 جی تی او ن لاکی رانر گلی تا 47 47 47 1398/07/20
95 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 68 68 68 1398/06/30
96 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 83 83 83 1398/10/27
97 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1398/10/06
98 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 50 50 50 1398/09/30
99 گلدن کاپ 2 م ابوریجینی مایا 54 54 54 1398/10/13
100 شیرین م پایدار شین تیا 91 91 91 1398/09/16
101 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 62 62 62 1398/10/13
102 لتسی م جنرال سایت ژاکلین 4 39 39 39 1398/09/02
103 دوبلین ن برق کاتلین 81 81 81 1398/09/30
104 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 55 55 55 1398/10/14
105 دازی ن بوکی تو دازایلم 63 63 63 1398/10/27
106 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 59 59 59 1398/08/18
107 نازقورام م تاواش نازنوشین 77 77 77 1398/10/27
108 گل گندم م ادن ولد گندم 85 85 85 1398/10/27
109 کی دو ن تاواش شاریس 55 55 55 1398/10/13
110 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 60 60 60 1398/10/13
111 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 74 74 74 1398/08/25
112 کادنزا ن تاواش بانی 71 71 71 1398/09/09
113 هایدان م مای جوی هایدان های 55 55 55 1398/07/20
114 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 94 94 94 1398/09/16
115 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 72 72 72 1398/10/27
116 لاولی شیروان م پرشین دریم رخسانا 64 64 64 1398/09/23
117 اسکافیلد ن القاسی گل پری 49 49 49 1398/06/23
118 گل نسا م اسپشیال باند نسا 48 48 48 1398/10/06
119 نیوگل م بوکی تو نیوشا 61 61 61 1398/10/27
120 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 58 58 58 1398/10/14
121 پرنسکی م پرنس آرچ رومانسکی 52 52 52 1398/09/23
122 سریما م پرایوت اجندا سلوی 69 69 69 1398/05/12
123 فریاد2 ن جنرال سایت دومان 69 69 69 1398/06/09
124 ردوینز ن لاودگاس کرونا 85 85 85 1398/10/27
125 حریف ن المرام برگوت 100 100 100 1398/10/27
126 وال دایور استار م بوکی تو استارناز 64 64 64 1398/10/06
127 زیبای بندر م مای جوی لیپار 80 80 80 1398/10/06
128 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 69 69 69 1398/10/27
129 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 91 91 91 1398/10/13
130 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 72 72 72 1398/09/30
131 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 67 67 67 1398/08/18
132 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 55 55 55 1398/10/14
133 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 62 62 62 1398/09/16
134 باگرو ن ادن ولد لولیتا 45 45 45 1398/10/06
135 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 60 60 60 1398/09/30
136 ویس ناز م برق کاترینا1 73 73 73 1398/09/09
137 سوژه م مای جوی آی آرا 67 67 67 1398/08/18
138 ترزا م کینگ او دسان دازناز 62 62 62 1398/10/13
139 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 65 65 65 1398/07/27
140 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 66 66 66 1398/10/13
141 ناز نازنین م راک ست نازنین 2 40 40 40 1398/10/14
142 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 54 54 54 1398/10/06
143 مهدشت ن اسپشیال باند سیلوانا 70 70 70 1398/06/09
144 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 69 69 69 1398/08/25
145 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 65 65 65 1398/10/06
146 کوبی لاس ن بوکی تو زیبال 47 47 47 1398/10/27
147 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 60 60 60 1398/10/13
148 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/10/27
149 مای گل م بوکی تو دازگلم 50 50 50 1398/10/06
150 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 75 75 75 1398/10/13
151 آی نور مهرانی م آلبرت بلندی هورس 77 77 77 1398/10/13
152 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 93 93 93 1398/10/27
153 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 72 72 72 1398/10/27
154 ادن لای ن ادن ولد نیلای 67 67 67 1398/10/27
155 گل آی جان م القاسی انم جان 45 45 45 1398/10/06
156 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 71 71 71 1398/10/06
157 الی زیبا م المرام استاروارز 64 64 64 1398/09/30
158 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1398/09/30
159 عروس گنبد م لاودگاس ایلنازخانم 49 49 49 1398/10/27
160 گل آترینه م مناضل آترینه 45 45 45 1398/10/06
161 پانیک م المرام پیچک 60 60 60 1398/10/14
162 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 60 60 60 1398/10/13
163 سیرانوش م المرام کاندولیزا 68 68 68 1398/10/06
164 آی تیک م لاکی رانر دازراضیه 57 57 57 1398/10/13
165 بلک ویند م تاواش گلد فیور 105 105 105 1398/10/27
166 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 67 67 67 1398/10/27
167 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 82 82 82 1398/09/23
168 استینگر م المرام غنچه 89 89 89 1398/10/27
169 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/10/27
170 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 82 82 82 1398/10/27
171 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 60 60 60 1398/09/30
172 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 83 83 83 1398/10/21
173 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 50 50 50 1398/09/23
174 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 82 82 82 1398/10/21
175 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 78 78 78 1398/07/27
176 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 87 87 87 1398/10/21
177 فرگل م بوکی تو فرانک 66 66 66 1398/10/27
178 تاوانورا ن تاواش گون نورا 91 91 91 1398/10/21
179 دلبرم م القاسی دلبر 65 65 65 1398/10/06
180 هانده م ادن ولد والونیا 83 83 83 1398/10/21
181 می هان ن القاسی ریوسی 81 81 81 1398/10/29
182 هیرمان ن لاکی رانر سپیده2 45 45 45 1398/07/20
183 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 87 87 87 1398/10/07
184 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 66 66 66 1398/10/27
185 آلقر ن لاکی رانر شالیز 45 45 45 1398/10/06
186 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 75 75 75 1398/08/11
187 پرشین مانا م پرشین دریم رقصنده 65 65 65 1398/10/27
188 پرنسس پردیس م دارنل پارادایس 52 52 52 1398/10/06
189 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 59 59 59 1398/10/13
190 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1398/10/21
191 ناز ایلکای م اسپشیال باند اشلی 47 47 47 1398/10/06
192 گل گون م پرشین دریم آرمیتی 55 55 55 1398/10/14
193 ال بانو م کینگ او دسان مائده 53 53 53 1398/10/27
194 سالار خان ن لاودگاس ایرن 47 47 47 1398/10/06
195 سوشا ن تاواش تانیا 86 86 86 1398/10/21
196 ماکسیموس ن کینگ او دسان سلیا 50 50 50 1398/10/14
197 گلدن آی م مارازل ساغر دریم 46 46 46 1398/10/27