Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 بای بای ن مای جوی 22بهمن 127 127 127 1398/02/16
2 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 52 52 52 1398/06/16
3 تورقوش ن جانادل دازگلم 63 63 63 1398/02/16
4 چه گوارا ن القاسی نازفر 73 73 73 1398/02/07
5 مشکل ن تاواش داز ایلیم 106 106 106 1398/05/19
6 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 112 112 112 1398/01/31
7 دراگل م پوملاتو دلار 72 72 72 1398/06/02
8 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 117 117 122 1398/06/09
9 کلیپر م پوملاتو میترا 76 76 76 1398/05/12
10 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 63 63 63 1398/03/25
11 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 78 78 78 1398/06/16
12 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 102 102 102 1398/06/09
13 آکام ن کینگ او دسان کبرا 122 122 122 1398/06/30
14 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 62 62 62 1398/02/16
15 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 113 113 113 1398/02/07
16 مبارک ن الوسیوترادر راشل 74 74 74 1398/01/31
17 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 59 59 59 1398/02/07
18 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 108 108 108 1398/02/16
19 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 86 86 86 1398/02/16
20 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 69 69 69 1398/02/16
21 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 63 63 63 1398/02/16
22 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 116 116 116 1398/06/09
23 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 100 100 100 1398/02/16
24 لندی ن والاس مهاسانا 115 115 115 1398/06/30
25 جانام م مای جوی سونی دور 92 92 92 1398/05/12
26 لبخند م گلداسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/01/31
27 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 44 44 44 1398/01/31
28 انجوی ن مای جوی جردن 75 75 75 1398/05/12
29 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 76 76 76 1398/06/23
30 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 73 73 73 1398/06/09
31 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 82 82 82 1398/05/12
32 گیورگی ن تاواش خواری 72 72 72 1398/01/31
33 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 132 132 132 1398/02/16
34 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 113 113 113 1398/06/30
35 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 80 80 80 1398/06/30
36 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 77 77 77 1398/02/07
37 اریس م پرایوت اجندا حیران 87 87 87 1398/06/30
38 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 53 53 58 1398/05/12
39 ملوان ن ابوریجینی نسیم 65 65 65 1398/06/30
40 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 84 84 84 1398/05/05
41 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 53 53 53 1398/05/26
42 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 106 106 106 1398/01/31
43 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 76 76 81 1398/06/09
44 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 47 47 47 1398/06/09
45 رزی گل م لاودگاس رزیلا 59 59 59 1398/02/16
46 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 55 55 55 1398/06/16
47 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 97 97 97 1398/01/31
48 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 63 63 63 1397/11/13
49 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 64 64 64 1398/06/16
50 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 67 67 67 1398/02/16
51 پدروپاپلو ن گلداسفینکس مایا 59 59 59 1398/02/16
52 دنیلا م اسپشیال باند میترا 73 73 73 1398/01/31
53 سامین ن تاواش گل وین 103 103 103 1398/02/16
54 انفجار ن لهن گرین گل سما 55 55 55 1398/06/02
55 لادی هانی ن جانادل هانیه 63 63 63 1398/05/19
56 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 53 53 53 1398/02/07
57 ساقه م گلداسفینکس ایرن 78 78 78 1398/01/31
58 آژدر ن تاواش سیلوانا 76 76 76 1398/06/23
59 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 57 57 57 1398/04/22
60 لان زا ن لاودگاس غنچه 60 60 60 1398/06/09
61 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 53 53 53 1398/06/23
62 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 102 102 102 1398/06/30
63 تاسارا م لهن گرین فراری 64 64 64 1398/06/23
64 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 75 75 75 1398/01/31
65 گلدن چنس ن گلداسفینکس کرونا 53 53 53 1398/05/12
66 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 81 81 81 1398/06/30
67 گل آی نور م بوکی تو آی نور 82 82 82 1398/06/23
68 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 49 49 49 1398/06/23
69 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 102 102 102 1398/03/18
70 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 88 88 88 1398/02/16
71 لیندا م هیلددنسر نسرین 54 54 54 1398/02/16
72 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 84 84 84 1398/06/30
73 آی گل م ابوریجینی گری ناز 56 56 56 1398/04/22
74 من بولت ن لاودگاس انیس 80 80 80 1398/04/22
75 توقای ن لاودگاس البر 73 73 73 1398/04/22
76 هاکتان ن القاسی خوش ناز 82 82 82 1398/06/09
77 نورآی م بوکی تو گل مایه 65 65 65 1398/02/16
78 شیدر ن ادن ولد شیده 80 80 80 1398/06/23
79 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 59 59 59 1398/03/25
80 مامبو م تریفیک چلنچ کبرا 122 122 122 1398/06/30
81 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 97 97 97 1398/06/30
82 گاران استار ن بوکی تو دلبرناز 67 67 67 1398/02/07
83 ایل آی 2 م المرام هستی 67 67 67 1398/01/31
84 ملسه م لاودگاس مرسده 69 69 69 1398/01/31
85 راک بوی ن راک ست شارلوت 57 57 57 1398/06/09
86 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 64 64 64 1398/06/30
87 بلک هورس م برق هانهل 102 102 102 1398/05/19
88 جوی وان ن المرام فستیوال 57 57 57 1398/04/15
89 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 77 77 77 1398/06/23
90 وی واش ن تاواش وی وین 66 66 66 1398/02/16
91 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 98 98 98 1398/04/04
92 لیدو م پایدار آرامه 85 85 85 1398/05/12
93 راین استورم م بوگاتی لانسی 67 67 67 1398/02/16
94 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1398/04/29
95 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 110 110 110 1398/05/19
96 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 62 62 62 1398/05/05
97 راک استار ن راک ست تک استار 58 58 58 1398/05/19
98 وارلاس ن پایدار دولاب ناز 55 55 55 1398/06/23
99 سای دریم م پرشین دریم بالسای 74 74 74 1398/05/12
100 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 66 66 66 1398/02/16
101 داشقین ن ابوریجینی درنام 68 68 68 1398/02/07
102 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 71 71 71 1398/06/30
103 گلد وینر م گلداسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
104 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 63 63 63 1398/06/30
105 بنیتا گل م تریفیک چلنچ شرینا 74 74 74 1398/02/07
106 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 77 77 77 1398/06/02
107 سلتیک هورس ن القاسی لیلی 2 49 49 49 1398/06/09
108 جی تی او ن لاکی رانر گلی تا 54 54 54 1398/06/16
109 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 68 68 68 1398/06/30
110 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 85 85 85 1398/06/16
111 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 59 59 59 1398/06/23
112 شیرین م پایدار شین تیا 86 86 86 1398/06/30
113 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 59 59 59 1398/06/23
114 لوکاس 2 م گلدفیم سکویاد 69 69 69 1398/01/31
115 دوبلین ن برق کاتلین 78 78 78 1398/05/26
116 ادوار م برق ماه جوی 60 60 60 1398/03/25
117 دازی ن بوکی تو دازایلم 66 66 66 1398/05/19
118 سیلور کلت م اسپشیال باند گونای 65 65 65 1398/05/05
119 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 66 66 66 1398/06/09
120 گل گندم م ادن ولد گندم 83 83 83 1398/05/12
121 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 56 56 56 1398/04/29
122 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 78 78 78 1398/04/22
123 کادنزا ن تاواش بانی 64 64 64 1398/05/19
124 هایدان م مای جوی هایدان های 55 55 55 1398/05/12
125 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 94 94 94 1398/05/12
126 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 67 67 67 1398/02/07
127 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 89 89 89 1398/02/16
128 اسکافیلد ن القاسی گل پری 49 49 49 1398/06/23
129 گل نسا م اسپشیال باند نسا 52 52 52 1398/06/23
130 نیوگل م بوکی تو نیوشا 65 65 65 1398/06/30
131 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 56 56 56 1398/06/16
132 پرنسکی م پرنس آرچ رومانسکی 52 52 52 1398/06/02
133 سریما م پرایوت اجندا سلوی 69 69 69 1398/05/12
134 فریاد2 ن جنرال سایت دومان 69 69 69 1398/06/09
135 ردوینز ن لاودگاس کرونا 79 79 79 1398/06/23
136 نهیر م المرام دازگلن 67 67 67 1398/01/31
137 حریف ن المرام برگوت 100 100 100 1398/04/22
138 زیبای بندر م مای جوی لیپار 72 72 72 1398/05/05
139 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 71 71 71 1398/06/02
140 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 89 89 89 1398/06/30
141 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 76 76 76 1398/06/16
142 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 73 73 73 1398/02/16
143 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 64 64 64 1398/04/22
144 باگرو ن ادن ولد لولیتا 55 55 55 1398/06/02
145 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 56 56 56 1398/06/02
146 ویس ناز م برق کاترینا1 68 68 68 1398/06/30
147 سوژه م مای جوی آی آرا 64 64 64 1398/06/30
148 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 82 82 82 1398/02/16
149 ترزا م کینگ او دسان دازناز 55 55 55 1398/06/16
150 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 65 65 65 1398/06/16
151 صر صر م المرام افیر 62 62 62 1398/03/18
152 مونامو م اسپشیال باند وین نایس 69 69 69 1398/04/04
153 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 68 68 68 1398/03/25
154 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 62 62 62 1398/04/22
155 تای گون م کینگ او دسان گل گیتی 61 61 61 1398/02/07
156 مهدشت ن اسپشیال باند سیلوانا 70 70 70 1398/06/09
157 وولکان ن پرایوت اجندا ثانیه 65 65 65 1398/04/04
158 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 65 65 65 1398/04/29
159 پارلا م برق یادگار برنجی 66 66 66 1398/02/07
160 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 63 63 63 1398/06/16
161 ام پایرکو ن برق آی بیکو 58 58 58 1398/05/05
162 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/01/31
163 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 80 80 80 1398/02/16
164 آی نور مهرانی م آلبرت بلندی هورس 71 71 71 1398/06/30
165 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 67 67 67 1398/06/30
166 دات دالگا ن پرنس آرچ دالگا 66 66 66 1398/02/16
167 گل آی جان م القاسی انم جان 50 50 50 1398/06/23
168 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 60 60 60 1398/04/08
169 سردار گنبد ن بوکی تو ماه منظر 63 63 63 1398/05/05
170 الی زیبا م المرام استاروارز 68 68 68 1398/02/16
171 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 54 54 54 1398/06/02
172 گل آترینه م مناضل آترینه 50 50 50 1398/04/22
173 پانیک م المرام پیچک 58 58 58 1398/04/29
174 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 54 54 54 1398/03/25
175 آی تیک م لاکی رانر دازراضیه 63 63 63 1398/06/16
176 بلک ویند م تاواش گلد فیور 79 79 79 1398/05/05
177 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 58 58 58 1398/04/29
178 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 78 78 78 1398/02/07
179 استینگر م المرام غنچه 76 76 76 1398/06/09
180 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/06/16
181 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 81 81 81 1398/06/30
182 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 58 58 58 1398/04/08
183 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 70 70 70 1398/06/09
184 فرگل م بوکی تو فرانک 61 61 61 1398/06/23
185 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 58 58 58 1398/06/16
186 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 70 70 70 1398/05/26