کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 92 92 92 1397/12/18
2 ریمن ن آگوگ نسیم 70 70 70 1397/09/24
3 بای بای ن مای جوی 22بهمن 127 127 127 1398/02/16
4 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 102 102 102 1397/12/04
5 گلنازکیا م پوملاتو الیاس 59 59 59 1397/10/15
6 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 54 54 54 1397/12/25
7 گالان ن راک ست شادناز 80 80 80 1397/10/08
8 تورقوش ن جانادل دازگلم 63 63 63 1398/02/16
9 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 78 1397/11/06
10 برند ن سامردولدرومز خوشکل 101 101 104 1397/12/11
11 چه گوارا ن القاسی نازفر 73 73 73 1398/02/07
12 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 68 68 68 1397/09/24
13 مشکل ن تاواش داز ایلیم 107 107 107 1397/09/10
14 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 112 112 112 1398/01/31
15 دراگل م پوملاتو دلار 72 72 72 1398/02/16
16 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 106 106 106 1397/10/01
17 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1397/12/25
18 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 117 117 122 1398/01/12
19 کلیپر م پوملاتو میترا 72 72 72 1397/12/25
20 پالرمو ن گلداسفینکس گلدن کاپ 85 85 85 1397/09/10
21 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 66 66 66 1397/12/04
22 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 78 78 78 1398/02/07
23 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 96 96 96 1397/12/25
24 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 102 102 102 1397/12/25
25 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 76 76 81 1397/12/11
26 آکام ن کینگ او دسان کبری 114 114 114 1397/10/01
27 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 62 62 62 1398/02/16
28 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 98 98 98 1397/12/11
29 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 55 55 55 1397/12/25
30 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 60 60 60 1397/12/04
31 روجیک ن کینگ او دسان جینو 58 58 58 1397/12/11
32 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 113 113 113 1398/02/07
33 مبارک ن الوسیوترادر راشل 74 74 74 1398/01/31
34 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 59 59 59 1398/02/07
35 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 46 46 49 1397/12/25
36 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 94 94 94 1397/10/15
37 آرشا ن آگوگ یولیا 90 90 90 1397/09/24
38 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/12/25
39 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 96 96 96 1397/12/18
40 شوقی م پوملاتو دیبا 38 38 38 1397/11/13
41 سیتارا م سیتی لیدر تارا 42 42 42 1397/12/11
42 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 55 55 55 1397/09/24
43 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 108 108 108 1398/02/16
44 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 86 86 86 1398/02/16
45 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 85 85 85 1397/12/18
46 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 69 69 69 1398/02/16
47 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 63 63 63 1398/02/16
48 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 73 73 73 1397/10/22
49 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 62 62 62 1397/12/25
50 تیکا م مای جوی پری وش 49 49 49 1397/12/18
51 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1397/12/25
52 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 100 100 100 1398/02/16
53 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 67 67 67 1397/12/18
54 جیران م پرشین دریم شایلی 63 63 63 1397/11/13
55 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 54 54 54 1397/10/16
56 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 51 51 51 1397/09/03
57 ماکان م والاس ساقی 103 103 103 1397/12/25
58 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 78 78 78 1397/11/13
59 لندی ن والاس مهاسانا 111 111 111 1397/10/01
60 چکامه م تاواش روزالین 40 40 40 1397/11/13
61 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 61 61 61 1397/12/25
62 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 71 71 71 1397/12/25
63 جانام م مای جوی سونی دور 80 80 80 1398/02/16
64 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/10/08
65 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 68 68 68 1397/10/16
66 گل نسیم م لهن گرین نسیم 64 64 64 1397/12/25
67 لبخند م گلداسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/01/31
68 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 44 44 44 1398/01/31
69 انجوی ن مای جوی جردن 66 66 66 1398/02/16
70 قوچ کراوغلی ن ریومیلینیوم یادغضنفر 56 56 56 1397/12/18
71 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 63 63 63 1398/02/16
72 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 83 83 83 1397/12/11
73 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 83 83 83 1397/11/06
74 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 60 60 60 1397/12/18
75 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 92 92 92 1397/10/01
76 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 45 1397/11/27
77 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 65 65 65 1397/12/25
78 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 85 1397/11/27
79 گیورگی ن تاواش خواری 72 72 72 1398/01/31
80 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 59 59 59 1397/09/10
81 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/11/06
82 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 132 132 132 1398/02/16
83 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 104 104 104 1398/02/07
84 گلسا م گلداسفینکس مهسا 69 69 69 1397/11/13
85 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 75 75 75 1397/12/18
86 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 77 77 77 1398/02/07
87 اریس م پرایوت اجندا حیران 80 80 80 1397/10/22
88 دوردونه م سیتی لیدر شفاخانم 50 50 50 1397/11/13
89 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 40 45 50 1397/12/11
90 ملوان ن ابوریجینی نسیم 62 62 62 1397/12/18
91 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 79 79 79 1398/02/16
92 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 59 59 59 1398/02/16
93 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 106 106 106 1398/01/31
94 ایلیا ن تاواش رادیکا 81 81 81 1397/12/25
95 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 71 71 71 1397/12/18
96 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 76 76 81 1397/12/25
97 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 63 63 63 1397/12/11
98 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 52 52 52 1397/12/04
99 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 58 58 58 1397/09/16
100 معرکه ن لاودگاس جی پیک 69 69 71 1397/12/25
101 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 99 99 99 1397/10/08
102 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 73 73 78 1397/12/25
103 رزی گل م لاودگاس رزیلا 59 59 59 1398/02/16
104 داگلاس ن والاس گل جهان 65 65 75 1397/11/13
105 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 56 56 56 1397/12/25
106 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 45 45 45 1397/12/11
107 طاهانور ن المرام صوفیا2 86 86 86 1397/12/25
108 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 97 97 97 1398/01/31
109 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 63 63 63 1397/11/13
110 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 50 50 50 1398/01/24
111 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 48 48 48 1398/01/31
112 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 53 53 53 1397/12/11
113 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 111 111 116 1397/11/06
114 کورلین ن مای جوی الیکا 69 69 69 1397/12/04
115 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 60 60 60 1397/09/10
116 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 75 75 75 1397/09/10
117 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 78 78 78 1397/11/27
118 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 67 67 67 1398/02/16
119 المیرا پردیس م رومن آرت پارادایس 45 45 45 1397/12/18
120 پدروپاپلو ن گلداسفینکس مایا 59 59 59 1398/02/16
121 دنیلا م اسپشیال باند میترا 73 73 73 1398/01/31
122 سامین ن تاواش گل وین 103 103 103 1398/02/16
123 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 50 50 50 1397/10/22
124 لادی هانی ن جانادل هانیه 52 52 52 1398/02/16
125 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 53 53 53 1398/02/07
126 ساقه م گلداسفینکس ایرن 78 78 78 1398/01/31
127 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 49 49 49 1397/10/22
128 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 61 61 61 1398/02/16
129 لان زا ن لاودگاس غنچه 69 69 69 1398/02/16
130 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 67 67 67 1397/09/03
131 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 77 77 77 1397/11/06
132 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 47 47 47 1397/12/18
133 تاسارا م لهن گرین فراری 58 58 58 1398/01/31
134 والا2 ن مای جوی مونالیزا 48 48 48 1397/12/11
135 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 75 75 75 1398/01/31
136 فریا م سیتی لیدر فرانک 66 66 66 1397/10/01
137 گل آی نور م بوکی تو آی نور 66 66 66 1397/12/18
138 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 102 102 102 1397/11/06
139 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 88 88 88 1398/02/16
140 لیندا م هیلددنسر نسرین 54 54 54 1398/02/16
141 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 81 81 81 1398/02/16
142 من بولت ن لاودگاس انیس 80 80 80 1398/02/07
143 توقای ن لاودگاس البر 67 67 67 1398/01/31
144 هاکتان ن القاسی خوش ناز 69 69 69 1398/02/07
145 نورآی م بوکی تو گل مایه 65 65 65 1398/02/16
146 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 54 54 54 1397/10/16
147 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 74 74 74 1398/02/16
148 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 60 60 60 1397/12/18
149 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 81 81 81 1397/11/06
150 گاران استار ن بوکی تو دلبرناز 67 67 67 1398/02/07
151 ایل آی 2 م المرام هستی 67 67 67 1398/01/31
152 ملسه م لاودگاس مرسده 69 69 69 1398/01/31
153 بلک هورس م برق هانهل 76 76 76 1398/02/07
154 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 77 77 77 1398/02/16
155 وی واش ن تاواش وی وین 66 66 66 1398/02/16
156 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 93 93 93 1397/12/25
157 لیدو م پایدار آرامه 78 78 78 1397/12/04
158 راین استورم م بوگاتی لانسی 67 67 67 1398/02/16
159 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 83 83 83 1398/02/07
160 شسلی وا م تاواش سویتا 46 46 46 1397/10/01
161 جیران صحرا م والاس بازصحرا 47 47 47 1397/12/18
162 راک استار ن راک ست تک استار 61 61 61 1397/10/01
163 سای دریم م پرشین دریم بالسای 65 65 65 1398/02/16
164 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 66 66 66 1398/02/16
165 شیمبو ن پایدار ژیوانا 78 78 78 1397/12/25
166 داشقین ن ابوریجینی درنام 68 68 68 1398/02/07
167 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 75 75 75 1398/02/07
168 بنیتا گل م تریفیک چلنچ شرینا 74 74 74 1398/02/07
169 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 64 64 64 1397/10/16
170 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 67 67 67 1398/02/16
171 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 78 78 78 1398/02/07
172 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 72 72 72 1398/02/16
173 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 59 59 59 1398/02/16
174 شیرین م پایدار شین تیا 72 72 72 1398/02/16
175 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 65 65 65 1398/02/16
176 لوکاس 2 م گلدفیم سکویاد 69 69 69 1398/01/31
177 دازی ن بوکی تو دازایلم 70 70 70 1398/02/16
178 نازقورام م تاواش نازنوشین 78 78 78 1397/12/25
179 گل گندم م ادن ولد گندم 76 76 76 1398/02/16
180 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 64 64 64 1398/02/16
181 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 80 80 80 1398/02/16
182 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 67 67 67 1398/02/07
183 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 89 89 89 1398/02/16
184 ردوینز ن لاودگاس کرونا 68 68 68 1397/12/25
185 نهیر م المرام دازگلن 67 67 67 1398/01/31
186 حریف ن المرام برگوت 86 86 86 1398/02/07
187 زیبای بندر م مای جوی لیپار 68 68 68 1398/02/16
188 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 89 89 89 1398/02/16
189 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 66 66 66 1397/12/25
190 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 73 73 73 1398/02/16
191 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 64 64 64 1398/02/07
192 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 67 67 67 1397/11/13
193 سوژه م مای جوی آی آرا 69 69 69 1397/12/25
194 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 82 82 82 1398/02/16
195 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 67 67 67 1398/02/16
196 مونامو م اسپشیال باند وین نایس 73 73 73 1397/11/27
197 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 68 68 68 1398/01/31
198 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 62 62 62 1398/02/07
199 تای گون م کینگ او دسان گل گیتی 61 61 61 1398/02/07
200 مهدشت ن اسپشیال باند سیلوانا 70 70 70 1398/02/16
201 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 72 72 72 1397/12/18
202 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 68 68 68 1398/01/31
203 پارلا م برق یادگار برنجی 66 66 66 1398/02/07
204 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/01/31
205 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 80 80 80 1398/02/16
206 دات دالگا ن پرنس آرچ دالگا 66 66 66 1398/02/16
207 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 70 70 70 1398/02/16
208 الی زیبا م المرام استاروارز 68 68 68 1398/02/16
209 بلک ویند م تاواش گلد فیور 79 79 79 1397/12/25
210 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 78 78 78 1398/02/07
211 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 64 64 64 1398/01/31