کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 92 92 92 1397/12/18
2 بای بای ن مای جوی 22بهمن 127 127 127 1398/02/16
3 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 102 102 102 1397/12/04
4 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 54 54 54 1397/12/25
5 تورقوش ن جانادل دازگلم 63 63 63 1398/02/16
6 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 78 1397/11/06
7 برند ن سامردولدرومز خوشکل 101 101 104 1397/12/11
8 چه گوارا ن القاسی نازفر 73 73 73 1398/02/07
9 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 112 112 112 1398/01/31
10 دراگل م پوملاتو دلار 72 72 72 1398/02/16
11 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1397/12/25
12 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 117 117 122 1398/01/12
13 کلیپر م پوملاتو میترا 72 72 72 1398/04/22
14 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 63 63 63 1398/03/25
15 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 78 78 78 1398/02/07
16 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 102 102 102 1398/03/18
17 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 102 102 102 1397/12/25
18 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 76 76 81 1397/12/11
19 آکام ن کینگ او دسان کبرا 117 117 117 1398/03/18
20 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 62 62 62 1398/02/16
21 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 98 98 98 1397/12/11
22 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 55 55 55 1397/12/25
23 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 60 60 60 1397/12/04
24 روجیک ن کینگ او دسان جینو 58 58 58 1397/12/11
25 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 113 113 113 1398/02/07
26 مبارک ن الوسیوترادر راشل 74 74 74 1398/01/31
27 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 59 59 59 1398/02/07
28 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 46 46 49 1397/12/25
29 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/12/25
30 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 96 96 96 1397/12/18
31 شوقی م پوملاتو دیبا 38 38 38 1397/11/13
32 سیتارا م سیتی لیدر تارا 42 42 42 1397/12/11
33 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 108 108 108 1398/02/16
34 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 86 86 86 1398/02/16
35 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 85 85 85 1397/12/18
36 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 69 69 69 1398/02/16
37 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 63 63 63 1398/02/16
38 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 62 62 62 1397/12/25
39 تیکا م مای جوی پری وش 49 49 49 1397/12/18
40 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1398/03/18
41 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 100 100 100 1398/02/16
42 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 67 67 67 1397/12/18
43 جیران م پرشین دریم شایلی 63 63 63 1397/11/13
44 ماکان م والاس ساقی 103 103 103 1397/12/25
45 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 78 78 78 1397/11/13
46 چکامه م تاواش روزالین 40 40 40 1397/11/13
47 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 61 61 61 1397/12/25
48 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 71 71 71 1397/12/25
49 جانام م مای جوی سونی دور 85 85 85 1398/04/04
50 گل نسیم م لهن گرین نسیم 64 64 64 1397/12/25
51 لبخند م گلداسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/01/31
52 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 44 44 44 1398/01/31
53 انجوی ن مای جوی جردن 66 66 66 1398/02/16
54 قوچ کراوغلی ن ریومیلینیوم یادغضنفر 56 56 56 1397/12/18
55 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 71 71 71 1398/04/22
56 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 83 83 83 1397/12/11
57 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 80 80 80 1398/04/22
58 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 60 60 60 1397/12/18
59 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 45 1397/11/27
60 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 65 65 65 1397/12/25
61 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 85 1397/11/27
62 گیورگی ن تاواش خواری 72 72 72 1398/01/31
63 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/11/06
64 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 132 132 132 1398/02/16
65 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 104 104 104 1398/02/07
66 گلسا م گلداسفینکس مهسا 69 69 69 1397/11/13
67 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 80 80 80 1398/04/22
68 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 77 77 77 1398/02/07
69 اریس م پرایوت اجندا حیران 80 80 80 1398/03/18
70 دوردونه م سیتی لیدر شفاخانم 50 50 50 1397/11/13
71 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 40 45 50 1397/12/11
72 ملوان ن ابوریجینی نسیم 62 62 62 1397/12/18
73 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 82 82 82 1398/04/04
74 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 51 51 51 1398/04/22
75 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 106 106 106 1398/01/31
76 ایلیا ن تاواش رادیکا 81 81 81 1397/12/25
77 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 71 71 71 1397/12/18
78 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 76 76 81 1397/12/25
79 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 63 63 63 1397/12/11
80 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 52 52 52 1398/04/22
81 معرکه ن لاودگاس جی پیک 69 69 71 1397/12/25
82 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 73 73 78 1397/12/25
83 رزی گل م لاودگاس رزیلا 59 59 59 1398/02/16
84 داگلاس ن والاس گل جهان 65 65 75 1397/11/13
85 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 56 56 56 1397/12/25
86 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 45 45 45 1397/12/11
87 طاهانور ن المرام صوفیا2 86 86 86 1397/12/25
88 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 97 97 97 1398/01/31
89 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 63 63 63 1397/11/13
90 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 50 50 50 1398/01/24
91 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 64 64 64 1398/04/22
92 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 53 53 53 1397/12/11
93 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 111 111 116 1397/11/06
94 کورلین ن مای جوی الیکا 69 69 69 1397/12/04
95 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 78 78 78 1397/11/27
96 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 67 67 67 1398/02/16
97 پدروپاپلو ن گلداسفینکس مایا 59 59 59 1398/02/16
98 دنیلا م اسپشیال باند میترا 73 73 73 1398/01/31
99 سامین ن تاواش گل وین 103 103 103 1398/02/16
100 انفجار ن لهن گرین گل سما 57 57 57 1398/04/04
101 لادی هانی ن جانادل هانیه 52 52 52 1398/02/16
102 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 53 53 53 1398/02/07
103 ساقه م گلداسفینکس ایرن 78 78 78 1398/01/31
104 آژدر ن تاواش سیلوانا 69 69 69 1398/04/22
105 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 57 57 57 1398/04/22
106 لان زا ن لاودگاس غنچه 65 65 65 1398/03/18
107 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 77 77 77 1397/11/06
108 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 47 47 47 1398/04/22
109 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 78 78 78 1398/04/22
110 تاسارا م لهن گرین فراری 54 54 54 1398/04/22
111 والا2 ن مای جوی مونالیزا 48 48 48 1397/12/11
112 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 75 75 75 1398/01/31
113 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 74 74 74 1398/04/22
114 گل آی نور م بوکی تو آی نور 66 66 66 1398/04/22
115 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 49 49 49 1398/04/22
116 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 102 102 102 1398/03/18
117 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 88 88 88 1398/02/16
118 لیندا م هیلددنسر نسرین 54 54 54 1398/02/16
119 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 81 81 81 1398/03/25
120 آی گل م ابوریجینی گری ناز 56 56 56 1398/04/22
121 من بولت ن لاودگاس انیس 80 80 80 1398/04/22
122 توقای ن لاودگاس البر 73 73 73 1398/04/22
123 هاکتان ن القاسی خوش ناز 69 69 69 1398/04/22
124 نورآی م بوکی تو گل مایه 65 65 65 1398/02/16
125 شیدر ن ادن ولد شیده 66 66 66 1398/04/04
126 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 59 59 59 1398/03/25
127 مامبو م تریفیک چلنچ کبرا 74 74 74 1398/02/16
128 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 60 60 60 1397/12/18
129 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 81 81 81 1397/11/06
130 گاران استار ن بوکی تو دلبرناز 67 67 67 1398/02/07
131 ایل آی 2 م المرام هستی 67 67 67 1398/01/31
132 ملسه م لاودگاس مرسده 69 69 69 1398/01/31
133 بلک هورس م برق هانهل 86 86 86 1398/04/22
134 جوی وان ن المرام فستیوال 57 57 57 1398/04/15
135 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 77 77 77 1398/03/25
136 وی واش ن تاواش وی وین 66 66 66 1398/02/16
137 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 98 98 98 1398/04/04
138 لیدو م پایدار آرامه 75 75 75 1398/04/22
139 راین استورم م بوگاتی لانسی 67 67 67 1398/02/16
140 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1397/10/08
141 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 98 98 98 1398/04/04
142 جیران صحرا م والاس بازصحرا 47 47 47 1397/12/18
143 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 47 47 47 1397/09/17
144 راک استار ن راک ست تک استار 61 61 61 1398/03/18
145 وارلاس ن پایدار دولاب ناز 60 60 60 1398/04/22
146 سای دریم م پرشین دریم بالسای 65 65 65 1398/03/18
147 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 66 66 66 1398/02/16
148 شیمبو ن پایدار ژیوانا 78 78 78 1397/12/25
149 داشقین ن ابوریجینی درنام 68 68 68 1398/02/07
150 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 75 75 75 1398/02/07
151 گلد وینر م گلداسفینکس وینر 59 59 59 1398/03/25
152 بنیتا گل م تریفیک چلنچ شرینا 74 74 74 1398/02/07
153 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 74 74 74 1398/04/22
154 جی تی او ن لاکی رانر گلی تا 54 54 54 1398/03/20
155 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 78 78 78 1398/04/22
156 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 61 61 61 1398/04/22
157 شیرین م پایدار شین تیا 72 72 72 1398/02/16
158 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 65 65 65 1398/02/16
159 لوکاس 2 م گلدفیم سکویاد 69 69 69 1398/01/31
160 دوبلین ن برق کاتلین 75 75 75 1398/04/04
161 ادوار م برق ماه جوی 60 60 60 1398/03/25
162 دازی ن بوکی تو دازایلم 70 70 70 1398/02/16
163 سیلور کلت م اسپشیال باند گونای 65 65 65 1398/04/22
164 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 59 59 59 1398/04/22
165 نازقورام م تاواش نازنوشین 78 78 78 1397/12/25
166 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 56 56 56 1398/03/25
167 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 78 78 78 1398/04/22
168 هایدان م مای جوی هایدان های 55 55 55 1398/04/22
169 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 87 87 87 1398/04/04
170 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 67 67 67 1398/02/07
171 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 89 89 89 1398/02/16
172 اسکافیلد ن القاسی گل پری 53 53 53 1398/04/22
173 گل نسا م اسپشیال باند نسا 61 61 61 1398/04/04
174 سریما م پرایوت اجندا سلوی 69 69 69 1398/04/22
175 فریاد2 ن جنرال سایت دومان 58 58 58 1398/04/22
176 ردوینز ن لاودگاس کرونا 68 68 68 1397/12/25
177 نهیر م المرام دازگلن 67 67 67 1398/01/31
178 حریف ن المرام برگوت 100 100 100 1398/04/22
179 زیبای بندر م مای جوی لیپار 72 72 72 1398/04/22
180 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 75 75 75 1398/03/18
181 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 89 89 89 1398/02/16
182 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 66 66 66 1397/12/25
183 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 73 73 73 1398/02/16
184 ریو مارینا م مربوش رومانتیک 69 69 69 1398/03/25
185 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 64 64 64 1398/04/22
186 باگرو ن ادن ولد لولیتا 55 55 55 1398/04/22
187 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 56 56 56 1398/04/22
188 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 67 67 67 1397/11/13
189 ویس ناز م برق کاترینا1 65 65 65 1398/03/25
190 سوژه م مای جوی آی آرا 66 66 66 1398/04/22
191 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 82 82 82 1398/02/16
192 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 67 67 67 1398/02/16
193 صر صر م المرام افیر 62 62 62 1398/03/18
194 مونامو م اسپشیال باند وین نایس 69 69 69 1398/04/04
195 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 68 68 68 1398/03/25
196 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 62 62 62 1398/04/22
197 تای گون م کینگ او دسان گل گیتی 61 61 61 1398/02/07
198 مهدشت ن اسپشیال باند سیلوانا 70 70 70 1398/02/16
199 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 72 72 72 1397/12/18
200 وولکان ن پرایوت اجندا ثانیه 65 65 65 1398/04/04
201 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 68 68 68 1398/04/22
202 پارلا م برق یادگار برنجی 66 66 66 1398/02/07
203 ام پایرکو ن برق آی بیکو 62 62 62 1398/03/25
204 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/01/31
205 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 80 80 80 1398/02/16
206 دات دالگا ن پرنس آرچ دالگا 66 66 66 1398/02/16
207 گل آی جان م القاسی انم جان 52 52 52 1398/04/15
208 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 60 60 60 1398/04/08
209 سردار گنبد ن بوکی تو ماه منظر 63 63 63 1398/04/22
210 الی زیبا م المرام استاروارز 68 68 68 1398/02/16
211 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1398/04/22
212 گل آترینه م مناضل آترینه 50 50 50 1398/04/22
213 پانیک م المرام پیچک 58 58 58 1398/04/15
214 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 54 54 54 1398/03/25
215 آی تیک م لاکی رانر دازراضیه 63 63 63 1398/04/22
216 بلک ویند م تاواش گلد فیور 79 79 79 1397/12/25
217 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 58 58 58 1398/03/25
218 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 78 78 78 1398/02/07
219 استینگر م المرام غنچه 68 68 68 1398/03/18
220 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 68 68 68 1398/04/22
221 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 75 75 75 1398/03/25
222 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 58 58 58 1398/04/08
223 فرگل م بوکی تو فرانک 63 63 63 1398/04/22