Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 48 48 48 1398/08/18
2 مشکل ن تاواش داز ایلیم 106 106 106 1398/05/19
3 دراگل م پوملاتو دلار 72 72 72 1398/08/25
4 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1398/08/18
5 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 113 113 118 1398/08/18
6 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 45 45 45 1398/08/11
7 کلیپر م پوملاتو میترا 76 76 76 1398/05/12
8 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 63 63 63 1398/03/25
9 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 76 76 76 1398/08/25
10 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 100 100 100 1398/08/18
11 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 95 95 95 1398/08/18
12 آکام ن کینگ او دسان کبرا 120 120 120 1398/08/11
13 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1398/08/11
14 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 108 108 108 1398/08/11
15 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 69 69 69 1398/02/16
16 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 73 73 73 1397/10/22
17 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1398/08/11
18 ماکان م والاس ساقی 113 113 113 1398/08/18
19 لندی ن والاس مهاسانا 115 115 115 1398/08/11
20 جانام م مای جوی سونی دور 92 92 92 1398/07/20
21 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/10/08
22 لبخند م گلداسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/08/25
23 انجوی ن مای جوی جردن 75 75 75 1398/08/25
24 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 80 80 80 1398/08/18
25 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 69 69 69 1398/08/11
26 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 82 82 82 1398/05/12
27 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 113 113 113 1398/06/30
28 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 80 80 80 1398/08/18
29 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 72 72 72 1398/08/25
30 اریس م پرایوت اجندا حیران 84 84 84 1398/08/25
31 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 53 53 58 1398/05/12
32 ملوان ن ابوریجینی نسیم 65 65 65 1398/07/06
33 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 84 84 84 1398/08/25
34 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 53 53 53 1398/05/26
35 ایلیا ن تاواش رادیکا 78 78 78 1398/08/25
36 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 73 73 78 1398/07/27
37 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 63 63 63 1397/12/11
38 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 51 51 51 1398/08/11
39 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 94 94 94 1398/08/28
40 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 55 55 55 1398/06/16
41 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 97 97 97 1398/01/31
42 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 59 59 59 1398/08/25
43 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 64 64 64 1398/07/06
44 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 115 115 120 1398/08/18
45 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 67 67 67 1398/08/25
46 سامین ن تاواش گل وین 103 103 103 1398/08/18
47 انفجار ن لهن گرین گل سما 55 55 55 1398/07/17
48 لادی هانی ن جانادل هانیه 58 58 58 1398/08/18
49 ساقه م گلداسفینکس ایرن 78 78 78 1398/01/31
50 آژدر ن تاواش سیلوانا 81 81 81 1398/07/06
51 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 57 57 57 1398/04/22
52 لان زا ن لاودگاس غنچه 59 59 59 1398/08/18
53 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 53 53 53 1398/07/06
54 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 102 102 102 1398/06/30
55 تاسارا م لهن گرین فراری 76 76 76 1398/08/18
56 گلدن چنس ن گلداسفینکس کرونا 53 53 53 1398/07/17
57 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 78 78 78 1398/07/27
58 گل آی نور م بوکی تو آی نور 88 88 88 1398/08/18
59 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 49 49 49 1398/07/17
60 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 102 102 102 1398/03/18
61 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 88 88 88 1398/02/16
62 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 92 92 92 1398/07/20
63 آی گل م ابوریجینی گری ناز 56 56 56 1398/04/22
64 من بولت ن لاودگاس انیس 75 75 75 1398/08/25
65 توقای ن لاودگاس البر 73 73 73 1398/04/22
66 هاکتان ن القاسی خوش ناز 91 91 91 1398/07/27
67 شیدر ن ادن ولد شیده 80 80 80 1398/06/23
68 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 59 59 59 1398/03/25
69 مامبو م تریفیک چلنچ کبرا 122 122 122 1398/08/11
70 جی پیک 2 م ابوریجینی جی پیک 75 75 75 1398/08/25
71 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 97 97 97 1398/08/11
72 لرد ناز م برق ریبا 54 54 54 1398/08/25
73 ملسه م لاودگاس مرسده 65 65 65 1398/08/25
74 راک بوی ن راک ست شارلوت 53 53 53 1398/08/11
75 حلما م کینگ او دسان ملمنا 50 50 50 1398/08/25
76 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 75 75 75 1398/08/25
77 بلک هورس م برق هانهل 102 102 102 1398/05/19
78 جوی وان ن المرام فستیوال 57 57 57 1398/04/15
79 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 77 77 77 1398/06/23
80 وی واش ن تاواش وی وین 57 57 57 1398/07/27
81 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 105 105 105 1398/08/18
82 لیدو م پایدار آرامه 85 85 85 1398/05/12
83 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1398/04/29
84 شامپیون گزل م لاودگاس رین دانس 64 64 64 1398/08/25
85 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 110 110 110 1398/05/19
86 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 60 60 60 1398/07/17
87 راک استار ن راک ست تک استار 58 58 58 1398/05/19
88 وارلاس ن پایدار دولاب ناز 55 55 55 1398/06/23
89 سای دریم م پرشین دریم بالسای 74 74 74 1398/08/25
90 شیمبو ن پایدار ژیوانا 72 72 72 1398/08/25
91 داشقین ن ابوریجینی درنام 68 68 68 1398/02/07
92 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 79 79 79 1398/08/25
93 گلد وینر م گلداسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
94 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 61 61 61 1398/07/06
95 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 77 77 77 1398/06/02
96 سلتیک هورس ن القاسی لیلی 2 49 49 49 1398/06/09
97 جی تی او ن لاکی رانر گلی تا 47 47 47 1398/07/20
98 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 68 68 68 1398/06/30
99 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 85 85 85 1398/08/25
100 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 55 55 55 1398/08/25
101 شیرین م پایدار شین تیا 86 86 86 1398/06/30
102 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 62 62 62 1398/08/18
103 مهری ماه 2 م مای جوی اولترا 71 71 71 1398/04/08
104 لتسی م جنرال سایت ژاکلین 4 39 39 39 1398/07/20
105 دوبلین ن برق کاتلین 75 75 75 1398/08/25
106 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 57 57 57 1398/07/17
107 ادوار م برق ماه جوی 60 60 60 1398/03/25
108 دازی ن بوکی تو دازایلم 66 66 66 1398/05/19
109 سیلور کلت م اسپشیال باند گونای 65 65 65 1398/05/05
110 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 59 59 59 1398/08/18
111 نازقورام م تاواش نازنوشین 73 73 73 1398/08/25
112 گل گندم م ادن ولد گندم 87 87 87 1398/08/18
113 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 62 62 62 1398/08/25
114 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 74 74 74 1398/08/25
115 کادنزا ن تاواش بانی 71 71 71 1398/08/25
116 هایدان م مای جوی هایدان های 55 55 55 1398/07/20
117 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 94 94 94 1398/05/12
118 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 72 72 72 1398/08/11
119 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 106 106 106 1398/08/18
120 لاولی شیروان م پرشین دریم رخسانا 66 66 66 1398/08/18
121 اسکافیلد ن القاسی گل پری 49 49 49 1398/06/23
122 گل نسا م اسپشیال باند نسا 52 52 52 1398/06/23
123 نیوگل م بوکی تو نیوشا 65 65 65 1398/06/30
124 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 59 59 59 1398/08/25
125 پرنسکی م پرنس آرچ رومانسکی 52 52 52 1398/06/02
126 سریما م پرایوت اجندا سلوی 69 69 69 1398/05/12
127 فریاد2 ن جنرال سایت دومان 69 69 69 1398/06/09
128 ردوینز ن لاودگاس کرونا 82 82 82 1398/08/25
129 حریف ن المرام برگوت 100 100 100 1398/04/22
130 وال دایور استار م بوکی تو استارناز 66 66 66 1398/08/25
131 زیبای بندر م مای جوی لیپار 72 72 72 1398/05/05
132 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 71 71 71 1398/06/02
133 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 89 89 89 1398/06/30
134 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 76 76 76 1398/06/16
135 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 67 67 67 1398/08/18
136 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 58 58 58 1398/08/25
137 ریو مارینا م مربوش رومانتیک 69 69 69 1398/03/25
138 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 64 64 64 1398/04/22
139 باگرو ن ادن ولد لولیتا 52 52 52 1398/07/17
140 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 62 62 62 1398/08/18
141 ویس ناز م برق کاترینا1 73 73 73 1398/08/18
142 سوژه م مای جوی آی آرا 67 67 67 1398/08/18
143 ترزا م کینگ او دسان دازناز 55 55 55 1398/06/16
144 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 65 65 65 1398/07/27
145 صر صر م المرام افیر 62 62 62 1398/03/18
146 مونامو م اسپشیال باند وین نایس 69 69 69 1398/04/04
147 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 68 68 68 1398/08/25
148 ناز نازنین م راک ست نازنین 2 46 46 46 1398/08/18
149 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 58 58 58 1398/07/17
150 مهدشت ن اسپشیال باند سیلوانا 70 70 70 1398/06/09
151 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 69 69 69 1398/08/25
152 وولکان ن پرایوت اجندا ثانیه 65 65 65 1398/04/04
153 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 65 65 65 1398/04/29
154 کوبی لاس ن بوکی تو زیبال 55 55 55 1398/07/20
155 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 63 63 63 1398/08/18
156 ام پایرکو ن برق آی بیکو 58 58 58 1398/05/05
157 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 72 72 72 1398/08/25
158 مای گل م بوکی تو دازگلم 56 56 56 1398/08/11
159 آی نور مهرانی م آلبرت بلندی هورس 67 67 67 1398/08/25
160 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 65 65 65 1398/08/18
161 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 76 76 76 1398/07/20
162 گل آی جان م القاسی انم جان 50 50 50 1398/06/23
163 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 68 68 68 1398/08/25
164 سردار گنبد ن بوکی تو ماه منظر 63 63 63 1398/05/05
165 الی زیبا م المرام استاروارز 68 68 68 1398/07/27
166 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 58 58 58 1398/08/25
167 گل آترینه م مناضل آترینه 45 45 45 1398/08/11
168 پانیک م المرام پیچک 58 58 58 1398/04/29
169 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 54 54 54 1398/08/25
170 آی تیک م لاکی رانر دازراضیه 63 63 63 1398/08/25
171 بلک ویند م تاواش گلد فیور 87 87 87 1398/08/25
172 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 58 58 58 1398/07/20
173 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 80 80 80 1398/08/25
174 استینگر م المرام غنچه 91 91 91 1398/08/18
175 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/06/16
176 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 84 84 84 1398/08/18
177 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 60 60 60 1398/08/11
178 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 58 58 58 1398/04/08
179 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 78 78 78 1398/07/27
180 فرگل م بوکی تو فرانک 59 59 59 1398/08/25
181 دلبرم م القاسی دلبر 59 59 59 1398/08/25
182 هیرمان ن لاکی رانر سپیده2 45 45 45 1398/07/20
183 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 56 56 56 1398/08/18
184 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 75 75 75 1398/08/11
185 پرنسس پردیس م دارنل پارادایس 54 54 54 1398/07/06
186 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 61 61 61 1398/07/20