کلاس بندی اسب های نژاد تروبرد ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 پانامرا ن المرام ایندین سانگ 107 107 107 1397/10/01
2 کاررا ن پوملاتو شه گل 120 120 118 1397/12/26
3 آرس ن تریفیک چلنچ ساتین اسلیپرز 97 97 97 1397/10/22
4 ایلوسیو ن الوسیوترادر امپوتیس 123 125 129 1398/01/12
5 هیمالیا ن اسپشیال باند حماسه 111 111 111 1397/11/27
6 نجیب خان ن جانادل روفیان 108 108 108 1397/10/29
7 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 95 95 95 1397/10/22
8 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 97 97 97 1397/12/25
9 کوچینی م تریفیک چلنچ تیزسکرت 77 77 77 1397/11/27
10 سریک ن مربوش ریوامپلیکیشن 131 131 131 1397/11/27
11 ریوگالکسی ن سیتی لیدر ریوکریستال 98 98 98 1397/11/27
12 اس ای فرمول ن مربوش ریونوبل 80 80 80 1397/11/27
13 سبیت خاطر ن لهن گرین آردجول 61 61 61 1397/10/15
14 مانلی2 م الوسیوترادر پایدار 55 55 55 1397/12/11
15 رایکا ن آگوگ بصیره 62 62 62 1397/11/06
16 اوفلیا م تریفیک چلنچ اندی ماری 54 54 54 1397/12/04
17 جنی وان ن جاست جنی وان چویس 70 70 70 1398/01/31
18 گلی م گلداسفینکس گل گل 120 120 120 1397/10/29
19 هج هوری ن متوهج هوریا 80 80 80 1397/11/06
20 مجستیک ن تریفیک چلنچ مجیک میلکام 114 114 114 1397/10/29
21 بلوبری م رامین بلک بری 60 60 60 1397/12/04
22 فونگ هج م متوهج فونگ اسپیا 64 64 64 1397/10/01
23 تایم هج م متوهج تایم بل 84 84 84 1397/12/18
24 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 97 97 97 1397/12/18
25 ضد1 ن بورن توبی کینگ سرور خانوم 79 79 79 1397/12/11
26 بوکی دی م بوکیتو سکرت دی 57 57 57 1397/10/08
27 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 97 97 97 1397/10/08
28 تاوانتیا م تاواش منتیا 68 68 68 1398/01/31
29 هج مامبو ن متوهج کوکومامبو 60 60 60 1397/12/11
30 تاتیا م تاواش آن د گو 78 78 78 1398/01/31
31 آنیک م جانادل سیلوعت 85 85 85 1397/12/11
32 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 70 70 70 1397/12/25
33 رای هارد ن تاواش پرشین دنسر 86 86 86 1398/01/31
34 هچ کوکو ن متوهج کوکومامبو 72 72 72 1397/12/25
35 آلگرو ن المرام ساسی کوئین 81 81 81 1398/01/31
36 المنار ن مناضل دل آرام 67 67 67 1397/12/11
37 مگنوم ن گلداسفینکس سورینا 62 62 62 1397/08/12
38 کرولا ن سلتیک سایلنس گل عقیق 58 58 58 1397/12/25
39 سانتا آنیتا م المرام شلفا 80 80 80 1397/09/10
40 پایرسون ن تریفیک چلنچ فالومی 66 66 66 1397/12/25
41 مسترجی ن جانادل روفیان 60 61 57 1397/12/04
42 میس کوئین م ابوریجینی بیونسه 72 72 72 1397/09/16
43 یاشار ن المرام چیتاچیف 62 62 62 1397/10/15
44 ریوکنزو م سیتی لیدر ریوکازوی 124 124 129 1397/12/25
45 مون راکت ن الوسیوترادر هانی مون 78 78 78 1397/12/11
46 آینام م مای جوی دزیره 63 63 63 1397/09/16
47 جاهیل ن مای جوی ساگالیل 72 72 72 1397/11/27
48 سرخان هج م متوهج لاله سرخ 80 80 80 1397/12/18
49 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 80 80 80 1397/12/25
50 گلدن استیت ن گلداسفینکس اسکارلت 111 111 111 1397/12/18
51 پارسیا ن پوملاتو میامی 55 55 55 1397/10/08
52 ابرسیاه ن متوهج گل گل 74 74 74 1397/12/18
53 لرداسفینکس ن گلداسفینکس لیدی آگوگ 77 77 77 1397/11/27
54 عقاب ن متوهج نازنین 69 69 69 1398/01/31
55 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 121 121 121 1397/12/25
56 هج پرنس ن متوهج دزرت پرنس 72 72 72 1397/10/15
57 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 77 77 82 1398/01/31
58 مستردن ن گلداسفینکس سولگری 96 96 96 1397/12/25
59 اکسلنت ن متوهج اکسلنس 66 66 59 1397/10/22
60 نفس ن المرام تیزسکرت 95 95 95 1397/12/25
61 اکسل هج م متوهج اکسلنس 103 103 103 1397/12/18
62 هج آس ن متوهج اسمبلاژ 79 79 79 1397/11/27
63 ارس م بورن توبی کینگ اورلاود 109 109 109 1397/12/18
64 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 82 82 82 1397/12/18
65 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 89 89 89 1397/12/18
66 میس گلد م تریفیک چلنچ شرایتون 70 70 70 1397/10/01
67 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 102 102 102 1397/11/06
68 فارلپ ن المرام سرورناز 47 47 47 1397/12/04
69 ریوآچا م القاسی دریم آچا 97 97 97 1397/12/25
70 الوکوئنس م الوسیوترادر ایتس مای بست 77 77 77 1397/11/27
71 ریگان ن ابوریجینی لاست الیزا 98 98 98 1397/12/25
72 ریو کوئین م سامردولدرومز میدنایت کالر 90 90 90 1398/01/31
73 ریو لیون م القاسی اشبل 65 65 65 1397/11/13
74 فایر فلای ن تاواش سیلوعت 38 38 38 1397/11/13
75 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 73 73 78 1397/12/25
76 فانتستیک ن تاواش پرشین دنسر 76 76 76 1397/09/10
77 دانسرهج م متوهج بل دنسر 78 78 78 1397/12/18
78 ریوسانگ م القاسی ریو شیک 98 98 98 1397/11/13
79 پوریا ن سی تیزا سانیاز 45 45 45 1397/09/16
80 فلوریا عزیزی م الوسیوترادر گلوری 57 57 57 1397/09/16
81 تونیکس ن تریفیک چلنچ تاکسه وی 92 92 92 1398/01/31
82 راسپینا م لهن گرین سی سی لیا 64 64 64 1398/01/31
83 الدورادو ن سامردولدرومز دریفت 69 69 69 1397/10/22
84 استانینگ ن المرام مزوپتیما 72 72 72 1397/11/06
85 سیلور بولت م کاماچو سیکس فیلد فلایر 121 121 121 1397/10/01
86 نو برس نو لس م کودیاک حمص 123 123 123 1397/11/27
87 بست مموری م سامردولدرومز بست او بست 74 74 74 1397/11/27
88 بن ریو جانی رو ن سامردولدرومز ریوکازوی 74 74 74 1397/12/25
89 بل هج م متوهج بل دنسر 79 79 79 1398/01/31
90 هج شن ن متوهج اکشن رز 68 68 68 1397/12/04
91 دنی لاو م لیتراتو الریپ 64 64 64 1397/12/25
92 یوز جینا م تیشتر جیجی ال کلاسیکو 56 56 56 1397/12/04
93 نواهج م متوهج ماه نو 70 70 70 1398/01/31
94 آواز م تریفیک چلنچ فان تستیک برد 61 61 61 1397/12/18
95 چیتا چلنج م تریفیک چلنچ چیتاچیف 70 70 70 1397/12/25
96 پتیورز م مربوش پتیو 79 79 79 1398/01/31
97 راکت من ن بوکی تو سورینا 70 70 70 1397/12/25
98 لاکسیدا م مربوش وی اکسیدا 77 77 77 1398/01/31
99 ایپ من ن هاسان لایتینگ فتوس کید 69 69 69 1398/01/31
100 رای خان ن سامردولدرومز ریوشاپ 68 68 68 1398/01/31
101 تاتیه روآ م تاواش کاتالینا 65 65 65 1398/01/24
102 ایراندخت م تاواش سیلوعت 68 68 68 1398/01/24
103 توی استوری ن متوهج ساگالیل 77 77 77 1398/01/31
104 آراد ن تریفیک چلنچ آلتن آی 35 35 35 1397/12/04
105 سی آر وان ن الوسیوترادر استورم رد 75 75 75 1398/01/24