کلاس بندی اسب های نژاد تروبرد ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 کاررا ن پوملاتو شه گل 120 120 118 1397/12/26
2 آرس ن تریفیک چلنچ ساتین اسلیپرز 97 97 97 1397/10/22
3 ایلوسیو ن الوسیوترادر امپوتیس 123 125 129 1398/01/12
4 هیمالیا ن اسپشیال باند حماسه 117 117 117 1398/03/18
5 نجیب خان ن جانادل روفیان 108 108 108 1397/10/29
6 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 95 95 95 1397/10/22
7 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 97 97 97 1398/03/18
8 کوچینی م تریفیک چلنچ تیزسکرت 77 77 77 1397/11/27
9 سریک ن مربوش ریوامپلیکیشن 131 131 131 1397/11/27
10 ریوگالکسی ن سیتی لیدر ریوکریستال 98 98 98 1397/11/27
11 اس ای فرمول ن مربوش ریونوبل 80 80 80 1397/11/27
12 سبیت خاطر ن لهن گرین آردجول 61 61 61 1397/10/15
13 مانلی2 م الوسیوترادر پایدار 55 55 55 1397/12/11
14 رایکا ن آگوگ بصیره 62 62 62 1398/02/16
15 اوفلیا م تریفیک چلنچ اندی ماری 54 54 54 1397/12/04
16 جنی وان ن جاست جنی وان چویس 70 70 70 1398/01/31
17 گلی م گلداسفینکس گل گل 120 120 120 1397/10/29
18 هج هوری ن متوهج هوریا 80 80 80 1397/11/06
19 مجستیک ن تریفیک چلنچ مجیک میلکام 114 114 114 1397/10/29
20 بلوبری م رامین بلک بری 60 60 60 1397/12/04
21 تایم هج م متوهج تایم بل 84 84 84 1397/12/18
22 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 97 97 97 1397/12/18
23 ضد1 ن بورن توبی کینگ سرور خانوم 79 79 79 1397/12/11
24 بوکی دی م بوکیتو سکرت دی 54 54 54 1398/02/16
25 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 97 97 97 1397/10/08
26 تاوانتیا م تاواش منتیا 64 64 64 1398/02/16
27 هج مامبو ن متوهج کوکومامبو 60 60 60 1397/12/11
28 تاتیا م تاواش آن د گو 74 74 74 1398/02/16
29 آنیک م جانادل سیلوعت 85 85 85 1397/12/11
30 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 70 70 70 1397/12/25
31 رای هارد ن تاواش پرشین دنسر 88 88 88 1398/02/16
32 هچ کوکو ن متوهج کوکومامبو 72 72 72 1398/02/07
33 آلگرو ن المرام ساسی کوئین 81 81 81 1398/02/16
34 المنار ن مناضل دل آرام 76 76 76 1398/03/25
35 کرولا ن سلتیک سایلنس گل عقیق 58 58 58 1397/12/25
36 پایرسون ن تریفیک چلنچ فالومی 66 66 66 1397/12/25
37 مسترجی ن جانادل روفیان 60 61 57 1397/12/04
38 یاشار ن المرام چیتاچیف 62 62 62 1397/10/15
39 ریوکنزو م سیتی لیدر ریوکازوی 124 124 129 1397/12/25
40 مون راکت ن الوسیوترادر هانی مون 78 78 78 1398/02/07
41 جاهیل ن مای جوی ساگالیل 72 72 72 1397/11/27
42 سرخان هج م متوهج لاله سرخ 80 80 80 1397/12/18
43 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 80 80 80 1397/12/25
44 گلدن استیت ن گلداسفینکس اسکارلت 111 111 111 1397/12/18
45 پارسیا ن پوملاتو میامی 55 55 55 1397/10/08
46 ابرسیاه ن متوهج گل گل 74 74 74 1397/12/18
47 لرداسفینکس ن گلداسفینکس لیدی آگوگ 77 77 77 1397/11/27
48 عقاب ن متوهج نازنین 71 71 71 1398/02/07
49 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 121 121 121 1397/12/25
50 هج پرنس ن متوهج دزرت پرنس 72 72 72 1397/10/15
51 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 77 77 77 1398/02/07
52 مستردن ن گلداسفینکس سولگری 96 96 96 1397/12/25
53 اکسلنت ن متوهج اکسلنس 66 66 59 1397/10/22
54 نفس ن المرام تیزسکرت 95 95 95 1397/12/25
55 اکسل هج م متوهج اکسلنس 103 103 103 1397/12/18
56 هج آس ن متوهج اسمبلاژ 79 79 79 1397/11/27
57 ارس م بورن توبی کینگ اورلاود 109 109 109 1397/12/18
58 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 78 78 78 1398/02/16
59 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 89 89 89 1397/12/18
60 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 102 102 102 1397/11/06
61 فارلپ ن المرام سرورناز 47 47 47 1397/12/04
62 ریوآچا م القاسی دریم آچا 97 97 97 1397/12/25
63 الوکوئنس م الوسیوترادر ایتس مای بست 77 77 77 1397/11/27
64 ریگان ن ابوریجینی لاست الیزا 98 98 98 1397/12/25
65 ریو کوئین م سامردولدرومز میدنایت کالر 90 90 90 1398/01/31
66 ریو لیون م القاسی اشبل 65 65 65 1397/11/13
67 فایر فلای ن تاواش سیلوعت 38 38 38 1397/11/13
68 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 73 73 73 1398/02/07
69 دانسرهج م متوهج بل دنسر 78 78 78 1397/12/18
70 ریوسانگ م القاسی ریو شیک 98 98 98 1397/11/13
71 بای بای چلنج م تریفیک چلنچ بای بای کوئین 82 82 82 1398/02/16
72 تونیکس ن تریفیک چلنچ تاکسه وی 113 113 113 1398/03/18
73 راسپینا م لهن گرین سی سی لیا 64 64 64 1398/01/31
74 آلتون تاش م تاواش آلتون کایا 71 71 71 1398/02/07
75 پینتوریکو ن المرام لیلیوم 56 56 56 1398/03/11
76 بیوتی آرچ ن پرنس آرچ آناستازیا 75 75 75 1398/03/25
77 دیانا م اسپشیال باند لیا 70 70 70 1398/03/25
78 الدورادو ن سامردولدرومز دریفت 69 69 69 1397/10/22
79 استانینگ ن المرام مزوپتیما 72 72 72 1398/02/07
80 نو برس نو لس م کودیاک حمص 123 123 123 1398/03/18
81 بست مموری م سامردولدرومز بست او بست 74 74 74 1397/11/27
82 بن ریو جانی رو ن سامردولدرومز ریوکازوی 90 90 90 1398/02/16
83 بل هج م متوهج بل دنسر 79 79 79 1398/01/31
84 هج شن ن متوهج اکشن رز 66 66 66 1398/02/16
85 دنی لاو م لیتراتو الریپ 64 64 64 1397/12/25
86 یوز جینا م تیشتر جیجی ال کلاسیکو 56 56 56 1397/12/04
87 ریو پرنسس م سامردولدرومز ریوکریستال 65 65 65 1398/03/25
88 نواهج م متوهج ماه نو 72 72 72 1398/02/16
89 آواز م تریفیک چلنچ فان تستیک برد 61 61 61 1397/12/18
90 موناکو وینر م هاسان لایتینگ پرنسس آف موناکو 75 75 75 1398/03/18
91 چیتا چلنج م تریفیک چلنچ چیتاچیف 70 70 70 1397/12/25
92 دیواهج م متوهج لیدی گودیوا 65 65 65 1398/02/16
93 پتیورز م مربوش پتیو 79 79 79 1398/02/16
94 راکت من ن بوکی تو سورینا 70 70 70 1398/03/25
95 لاکسیدا م مربوش وی اکسیدا 86 86 86 1398/02/07
96 هج کروز ن متوهج سیلورتان اسکوی 73 73 73 1398/02/16
97 ایپ من ن هاسان لایتینگ فتوس کید 69 69 69 1398/01/31
98 رای خان ن سامردولدرومز ریوشاپ 68 68 68 1398/02/16
99 تاتیه روآ م تاواش کاتالینا 65 65 65 1398/01/24
100 آی ناز م گلداسفینکس ساناز 68 68 68 1398/02/07
101 ایراندخت م تاواش سیلوعت 68 68 68 1398/01/24
102 آدرینا2 م متوهج تیفانی 72 72 72 1398/02/16
103 ایادی م پیووتال باهجا 80 80 80 1398/03/18
104 گلد بنتلی ن درآمون پلاس کاملیس رانسوم 70 70 70 1398/03/25
105 توی استوری ن متوهج ساگالیل 77 77 77 1398/02/16
106 پارادایس م اسپشیال باند کایلا 54 54 54 1398/03/11
107 آراد ن تریفیک چلنچ آلتن آی 35 35 35 1397/12/04
108 بیوتی فیبز م متوهج فیبز 76 76 76 1398/02/16
109 سی آر وان ن الوسیوترادر استورم رد 75 75 75 1398/01/24
110 اسپشیال استوری ن اسپشیال باند پرنسس آف موناکو 75 75 75 1398/02/07
111 اور دنز م متوهج دنزی 77 77 77 1398/02/16