کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۲ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 عالم شاد بازرگان ن سنان خان صحرا گزل 57 57 57 1397/05/16
2 بی تاب امین م هالتوشان رز 48 48 48 1397/05/16
3 گلچین حبیب ایشان م دلدل2 یانباش حبیب ایشان 70 70 70 1397/05/16
4 غزل تاج خرمالی م آرش درویش یادگار گوهرتاج 55 55 55 1397/05/16