کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 کاوه ستوده نیا ن اسد رومین 72 72 72 1397/06/24
2 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 45 45 45 1397/06/24
3 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 79 79 79 1397/06/17
4 گلادیاتور توانا ن ضحاک موسوی خاله کثیر 35 35 35 1397/05/18
5 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 35 35 35 1397/05/18
6 لیبان شیردل ن وصف دلهره 62 62 62 1397/05/18
7 مهیارخان فخر ن خجسته دنیا 37 37 37 1397/06/10
8 گردباد رضایی ن ایگلزوینگز شاه بانو ضایی 67 67 67 1397/05/18
9 لئون نوق ن رستم میریزد زیتا نوق 47 47 47 1397/05/17
10 مجیک وان ن حافظ رفیع سکیر گلیم 104 104 104 1397/06/10
11 مروان نوق ن قجری غزاله نوق 52 52 52 1397/05/17
12 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 45 45 45 1397/05/17
13 ملکشاه عباد ن سرافزار غلغله عباد 35 35 35 1397/05/17
14 میداس ن نیومن جهان دخت 78 78 78 1397/06/17
15 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 73 73 73 1397/06/17
16 لورشادیناروند ن برفین زیگورات سردار 37 37 37 1397/06/03
17 نیتروژن عرب ن براری آموراسی 83 83 83 1397/05/27
18 نریمان میریزد ن رهام بی بی بلبک 70 70 70 1397/05/20
19 ناردانیالی ن براری رویا 107 107 102 1397/06/21
20 نیگوئل م براری امانوئل 75 75 75 1397/06/17
21 نوندشهریار ن براری رکسانارفسنجان 45 45 45 1397/05/18
22 ماهورقیاسی ن براری شهدخت 57 57 57 1397/06/17
23 نرون ستوده نیا ن شهاب برمرویل جولز 54 54 54 1397/06/24
24 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 49 49 44 1397/06/24
25 نابودگر مسعود ن براری چرداغه 75 75 75 1397/05/20
26 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 38 38 38 1397/06/21
27 نارشادگان ن دلاورسیاوش الماس ساکی 38 38 38 1397/06/17
28 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 72 72 72 1397/06/17
29 گران مهر شریف ن لردبیشا سوران 68 68 68 1397/05/18
30 گردان مهر فاتحی ن لردبیشا صحرابانو 46 46 46 1397/06/04
31 ماکیما طوس ن براری ختن بیگ 50 50 45 1397/06/24
32 نورمن ن نیومن سوران 82 82 82 1397/06/17
33 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 46 46 46 1397/05/18
34 نیوشا منصوری م فرعون شهره آتش 35 35 35 1397/05/18
35 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمام رفیع 57 57 57 1397/06/17
36 نگار رشید م براری السمیرا 76 76 76 1397/05/18
37 نسیم ایساتیس م مسعودددکور چشمک عبد 58 58 58 1397/05/18
38 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 56 56 56 1397/05/17
39 نامبروان سردار ن براری جوشن 95 100 105 1397/06/12
40 مراد شریف ن لردبیشا سارا 56 56 56 1397/06/17
41 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه رفیعی 75 75 75 1397/06/03
42 نادر عرفان ن دبی پاشا فلامک 45 45 45 1397/05/18
43 نغمه فراشاه م براری تیسفون 69 69 69 1397/05/18
44 ماندگار توانا ن گرگ یاقوت لرستان 51 51 51 1397/06/17
45 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 58 58 58 1397/06/17
46 والنتینو قاسمی ن اموش کیاران لرستان 40 40 40 1397/06/24
47 ویس بابا ن براری سکرگلیم 82 82 82 1397/05/19
48 نمره آل شوید م براری غزل 53 53 53 1397/06/03
49 نیرو ایلخانی ن براری پاس زیبا 53 53 53 1397/06/10
50 والیه صدر اردکان م براری کسادیساولیو 77 77 77 1397/06/17
51 ویگورانس ن لورن ایس پاریدا 45 45 40 1397/06/24
52 ویس پاشا شمس ن دبی پاشا زبیده 35 35 35 1397/06/10
53 ورگلاس رشید ن براری رکساناویس 96 96 96 1397/06/10
54 لبخند ن براری روشنک دانایی 42 42 42 1397/06/10
55 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 45 45 41 1397/06/24
56 ونوس فیض م براری فرخ لقافیض 43 43 43 1397/05/18
57 میراژ ن موراناس جومانجی پیرئوتا 45 45 45 1397/05/29
58 نایس ن ای جی باسل نیکولت 35 35 35 1397/06/03
59 نصیر بیک ن گرگ فیروزه بیک 65 65 65 1397/05/18
60 والی خوزستان ن دیوان رخشاحجت 38 38 38 1397/06/03
61 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 43 43 39 1397/06/24
62 نظام الدین م لجند آی با 35 35 35 1397/06/10
63 نیرالملوک م ایگلز رابعه 37 37 37 1397/06/17
64 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 74 74 74 1397/06/17
65 وشن تاف ن براری زیتون 57 57 57 1397/06/17
66 والاس رشید ن براری السمیرا 47 47 53 1397/06/24
67 وان استاریحیای ن مسعودددکور خالصه 43 43 43 1397/06/03
68 سونایس اچ بی م مورهیب سوکاتا کوزاک 90 90 90 1397/05/17
69 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 93 93 93 1397/06/10
70 مشتاق بیگ ن گرگ فروردین بیک 35 35 35 1397/06/17
71 نیاوش ثمین تفت ن مسعودددکور خیربانو 49 49 49 1397/05/18
72 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 45 45 45 1397/06/24
73 ویکتور رشید ن براری فرحناز 92 92 92 1397/05/27
74 ویرانگر میرزا ن هدنان فرشته ایساتیس 35 35 35 1397/06/17
75 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 51 51 51 1397/05/18
76 ولوو رضایی ن یاسوتای حکیمه 59 59 59 1397/05/18
77 وسمه میر یزد م روهام میر یزد رخشانه میریزد 41 41 41 1397/05/18
78 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 61 61 61 1397/05/18
79 کوروش خان رفیع ن حافظ رفیع اشک دانیال 48 48 48 1397/05/18
80 نارینو شمسی ن براری توکانالینا 62 62 62 1397/06/17
81 میتریداد ن لجند جوانه فرح 44 44 40 1397/06/24
82 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 46 46 46 1397/06/25
83 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 43 43 43 1397/06/17
84 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 37 37 37 1397/05/27
85 والی خان پایدار ن ایگلزوینگز کسری پایدار 35 35 35 1397/05/18
86 والی خان گلزار ن براری گلکسی 35 35 35 1397/05/18
87 وارث الچابک ن چابک بدریه 35 35 35 1397/06/17
88 وحشت خان میلاد ن یاسوتای پریسا خوزستان 35 35 35 1397/05/18
89 ویشکا رشید م براری عسلی 60 60 60 1397/05/20
90 لیبرال ن برفین پریسا خوزستان 43 43 43 1397/05/20
91 نارسیس شاهدی م براری کرخه گلاری 57 57 57 1397/05/17
92 وارسته رشید م براری بی اس اسموکینگ 57 57 57 1397/06/10
93 وسوسه دنیا م مسعودددکور دنیا آذر 67 67 67 1397/05/18
94 وین تک وکیلی م اجی تواب آمو روسی 52 52 52 1397/05/18
95 والفجر معین ن مسعودددکور فلک ناز زارع 35 35 35 1397/05/18
96 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 50 50 53 1397/06/24
97 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 38 38 38 1397/06/17
98 واندر طوس ن دبی پاشا زمرد مشیر 38 38 38 1397/06/03
99 وسترن رشید ن براری جلیلا 48 48 48 1397/06/25
100 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 60 60 60 1397/06/17
101 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 36 36 36 1397/05/18
102 وایپر آل شویرد ن اسد دنیای زرگان 35 35 35 1397/06/17
103 میکائیل برزگر ن کار پاپا گینو شبنم غلامی 37 37 37 1397/05/18
104 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 50 50 50 1397/05/17
105 ولگا طوس م مسعودددکور ختن بیگ 58 58 58 1397/06/03
106 ناتیلوس مشتی ن هماورد کژاله 35 35 35 1397/05/18
107 ماندگار آقامیر ن تبوک لرستان مدینه ساکی 42 42 38 1397/05/17
108 وسوسه دانش م حافظ رفیع گالوپر 43 43 43 1397/05/18
109 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 35 35 35 1397/05/18
110 وسیمه رجایی م منیرالزبیر سوییت دریم 35 35 35 1397/05/18
111 ویدا محمود م دیابالو حوریه 36 36 36 1397/05/18
112 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 40 40 40 1397/06/17
113 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 60 60 60 1397/06/03
114 ویکتور کوهستان ن امیرسعدون گلناز خرداد 42 42 42 1397/05/18
115 ویان روستا ن میجر پتریلا 37 37 37 1397/05/18
116 وال دراما خان ن براری سیزاردا 45 45 47 1397/06/24
117 وایاکون کوزاک ن مورهیب ویکتوریکا 103 103 103 1397/05/18
118 نارینا قدیری م امیرسعدون قابوس 46 46 46 1397/05/18
119 ویگن فخر ن پرلا الخاویر شور آفارین هور 35 35 35 1397/05/18
120 نهنگ تبریز ن صامد الاریام قاهره بحرینی 35 35 35 1397/05/18
121 گیل گمش ن سارخ الشمس دلبر یزد 35 35 35 1397/05/18
122 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 41 41 38 1397/06/24
123 ندیم رفیع ن امیرسعدون تک سیاتور 35 35 35 1397/05/18
124 معنگی تک ن جیحون دیبا جادوی عرب 35 35 35 1397/05/18
125 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 36 36 36 1397/06/10
126 آرمانی دی دی ن عجمان مونی سیونه لیدی کاساندرا دی دی 55 55 55 1397/05/17
127 والنسیا غیاثی ن سیف الریا چکامه عرب 45 45 45 1397/06/17
128 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 74 74 74 1397/05/17
129 وادی شاه رفیع ن امیرسعدون تک سیاتور 41 41 41 1397/05/18
130 وسودان ن مسعودددکور هیلدا 1 37 37 37 1397/05/18
131 والریا فرزاد م لردبیشا جهاندخت 35 35 35 1397/05/18
132 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا 35 35 35 1397/05/18
133 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 36 36 36 1397/06/10
134 ورونا ایران نژاد ن گردان عالي لیلی میر اسد 35 35 35 1397/05/18
135 مایکل ن کار پاپا گینو املا 35 35 35 1397/05/18
136 لینا اسدی م دریم کچر ویسانا 49 49 49 1397/05/18
137 ماه بانو ضرابیه م برفین بنت خرعلیه 38 38 38 1397/05/18
138 لئوپارد اشکذر ن براری رکساناویس 35 35 35 1397/06/03
139 ویکتور ستودنیا ن اموشن برمرول جولز 46 46 46 1397/06/24
140 ودود اشرف ن براری شاخاتون 50 50 50 1397/06/17
141 ونوس جعفریان م براری دالاهو اسفند 46 46 46 1397/06/04
142 ویس حمیدی ن زلزله بیک غمزه خاتون 38 38 38 1397/06/04
143 وارک باران م پرلان درفش 37 37 37 1397/06/09
144 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 63 63 63 1397/06/24
145 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 48 48 48 1397/06/25
146 ورده بدران م ایگلزوینگز فرخ لقا 38 38 38 1397/06/17