کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 کاوه ستوده نیا ن اسد رومین 72 72 72 1397/06/31
2 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 45 45 45 1397/06/31
3 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 77 77 77 1397/06/31
4 گلادیاتور توانا ن ضحاک موسوی خاله کثیر 35 35 35 1397/05/18
5 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 35 35 35 1397/05/18
6 لیبان شیردل ن وصف دلهره 62 62 62 1397/05/18
7 مهیارخان فخر ن خجسته دنیا 37 37 37 1397/06/10
8 گردباد رضایی ن ایگلزوینگز شاه بانو ضایی 67 67 67 1397/05/18
9 لئون نوق ن رستم میریزد زیتا نوق 47 47 47 1397/05/17
10 مجیک وان ن حافظ رفیع سکیر گلیم 100 100 100 1397/08/26
11 مروان نوق ن قجری غزاله نوق 52 52 52 1397/05/17
12 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 45 45 45 1397/05/17
13 ملکشاه عباد ن سرافزار قلقله عباد 35 35 35 1397/08/19
14 لمبسر ن مبارک ترمه 40 40 40 1397/09/03
15 ملک شاه خان ن کهکشان غنچه سید 36 36 36 1397/08/12
16 میداس ن نیومن جهان دخت 76 76 76 1397/07/19
17 معراج مفیدیان ن زلزله بیک چزابه 55 55 55 1397/08/26
18 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 71 71 71 1397/07/19
19 لورشادیناروند ن برفین زیگورات سردار 40 40 40 1397/06/31
20 نیتروژن عرب ن براری آموراسی 79 79 79 1397/06/31
21 نریمان میریزد ن رهام بی بی بلبک 70 70 70 1397/05/20
22 نیتروژن ستوده نیا ن امیرسعدون غزاله 55 55 55 1397/08/26
23 ناردانیالی ن براری رویا 107 107 102 1397/06/21
24 نیگوئل م براری امانوئل 75 75 75 1397/06/17
25 نوندشهریار ن براری رکسانارفسنجان 45 45 45 1397/05/18
26 ماهورقیاسی ن براری شهدخت 57 57 57 1397/06/31
27 ناتاشایحیایی م مسعودددکور شهسوار 52 52 52 1397/09/17
28 نرون ستوده نیا ن شهاب برمرویل جولز 54 54 54 1397/07/19
29 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 44 44 44 1397/07/19
30 نابودگر مسعود ن براری چرداغه 70 70 70 1397/07/19
31 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 35 35 35 1397/07/07
32 نارشادگان ن دلاورسیاوش الماس ساکی 38 38 38 1397/06/17
33 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 63 63 63 1397/09/17
34 لتیان مرکز ن دیو میریزد دلربا سیستانی 39 39 39 1397/09/10
35 گران مهر شریف ن لردبیشا سوران 68 68 68 1397/05/18
36 لژیونر ضرابیه ن سرن کثیر رزیتا تفت 52 52 52 1397/09/17
37 گردان مهر فاتحی ن لردبیشا صحرابانو 46 46 46 1397/06/04
38 ماکیما طوس ن براری ختن بیگ 50 50 45 1397/06/24
39 نورمن ن نیومن سوران 96 96 96 1397/08/26
40 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 43 43 43 1397/08/19
41 نیوشا منصوری م فرعون شهره آتش 35 35 35 1397/05/18
42 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 60 60 60 1397/08/26
43 نگار رشید م براری السمیرا 76 76 70 1397/07/19
44 نسیم ایساتیس م مسعودددکور چشمک عبد 58 58 58 1397/05/18
45 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 62 62 62 1397/09/17
46 نامبروان سردار ن براری جوشن 95 100 105 1397/08/12
47 مراد شریف ن لردبیشا سارا 56 56 56 1397/06/31
48 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 90 85 80 1397/09/17
49 نادر عرفان ن دبی پاشا فلامک 45 45 45 1397/05/18
50 نغمه فراشاه م براری تیسفون 69 69 69 1397/05/18
51 ماندگار توانا ن گرگ یاقوت لرستان 51 51 51 1397/06/17
52 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 58 58 58 1397/06/17
53 والنتینو قاسمی ن اموش کیاران لرستان 35 35 35 1397/07/07
54 ویس بابا ن براری سکرگلیم 104 104 100 1397/08/26
55 نمره آل شوید م براری غزل 53 53 53 1397/07/19
56 والیه صدر اردکان م براری کسادیساولیو 77 77 85 1397/07/19
57 ویگورانس ن لورن ایس پاریدا 45 45 40 1397/06/24
58 ویس پاشا شمس ن دبی پاشا زبیده 35 35 35 1397/06/10
59 ورگلاس رشید ن براری رکساناویس 96 96 96 1397/08/26
60 نینوا گوانجی ن اسد خاطره گومانجی 38 38 38 1397/08/26
61 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 53 53 53 1397/09/17
62 ونوس فیض م براری فرخ لقافیض 43 43 43 1397/05/18
63 میراژ ن موراناس جومانجی پیرئوتا 45 45 45 1397/05/29
64 نصیر بیک ن گرگ فیروزه بیک 68 68 68 1397/09/03
65 والی خوزستان ن دیوان رخشاحجت 45 45 45 1397/07/19
66 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 40 40 40 1397/09/17
67 نظام الدین م لجند آی با 35 35 35 1397/06/10
68 نیرالملوک م ایگلز رابعه 37 37 37 1397/06/17
69 ویلیام وکیلی ن ای جی تواب بیضا 63 63 63 1397/08/12
70 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 89 89 89 1397/09/17
71 وشن تاف ن براری زیتون 70 70 70 1397/07/19
72 والاس رشید ن براری السمیرا 75 75 75 1397/08/26
73 سونایس اچ بی م مورهیب سوکاتا کوزاک 78 78 78 1397/09/17
74 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 93 93 93 1397/08/12
75 مشتاق بیگ ن گرگ فروردین بیک 45 45 45 1397/09/10
76 نیاوش ثمین تفت ن مسعودددکور خیربانو 49 49 49 1397/05/18
77 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 45 45 45 1397/06/24
78 نخجیر ن حکیم سمنو 46 46 46 1397/09/03
79 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 100 100 100 1397/08/26
80 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 51 51 51 1397/05/18
81 ولوو رضایی ن یاسوتای حکیمه 57 57 57 1397/06/31
82 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 61 61 61 1397/05/18
83 کوروش خان رفیع ن حافظ رفیع اشک دانیال 48 48 48 1397/05/18
84 نارینو شمسی ن براری توکانالینا 79 79 79 1397/09/17
85 میتریداد ن لجند جوانه فرح 44 44 40 1397/06/24
86 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 70 70 70 1397/09/10
87 ویشکا محیط پور ن اموشن زریال اصلانی 37 37 37 1397/08/19
88 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 40 40 40 1397/06/31
89 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 39 39 39 1397/07/07
90 والی خان پایدار ن ایگلزوینگز کسری پایدار 45 45 45 1397/09/03
91 والی خان گلزار ن براری گلکسی 35 35 35 1397/05/18
92 وهاب شیخ یزد ن خاقان میر یزد خضرا شیخ نیا 46 46 46 1397/09/10
93 وردان شاه سلطان م براری گلوریا رفیع 38 38 38 1397/09/10
94 ویهان کویر ن براری قدم خیر بیک 44 44 44 1397/08/19
95 وارث الچابک ن چابک بدریه 35 35 35 1397/06/17
96 وحشت خان میلاد ن یاسوتای پریسا خوزستان 35 35 35 1397/05/18
97 ویشکا رشید م براری عسلی 60 60 60 1397/05/20
98 لیبرال ن برفین پریسا خوزستان 43 43 43 1397/05/20
99 نارسیس شاهدی م براری کرخه گلاری 57 57 57 1397/05/17
100 وارسته رشید م براری بی اس اسموکینگ 57 57 57 1397/06/10
101 وسوسه دنیا م مسعودددکور دنیا آذر 60 60 60 1397/08/26
102 وین تک وکیلی م اجی تواب آمو روسی 52 52 52 1397/05/18
103 والفجر معین ن مسعودددکور فلک ناز زارع 35 35 35 1397/05/18
104 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 53 53 53 1397/07/19
105 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 43 43 43 1397/07/07
106 واندر طوس ن دبی پاشا زمرد مشیر 38 38 38 1397/06/03
107 وسترن رشید ن براری جلیلا 52 52 52 1397/09/10
108 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 66 66 66 1397/09/10
109 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 40 40 40 1397/09/17
110 میکائیل برزگر ن کار پاپا گینو شبنم غلامی 35 35 35 1397/09/10
111 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 40 40 40 1397/09/10
112 ولگا طوس م مسعودددکور ختن بیگ 58 58 58 1397/06/03
113 ناتیلوس مشتی ن هماورد کژاله 35 35 35 1397/05/18
114 ماندگار آقامیر ن تبوک لرستان مدینه ساکی 42 42 38 1397/05/17
115 وسوسه دانش م حافظ رفیع گالوپر 43 43 43 1397/05/18
116 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 42 42 42 1397/09/10
117 وسیمه رجایی م منیرالزبیر سوییت دریم 35 35 35 1397/05/18
118 ویدا محمود م دیابالو حوریه 35 35 35 1397/08/12
119 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 42 42 42 1397/07/19
120 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 60 60 60 1397/06/03
121 ویکتور کوهستان ن امیرسعدون گلناز خرداد 42 42 42 1397/05/18
122 ویان روستا ن میجر پتریلا 37 37 37 1397/05/18
123 وال دراما خان ن براری سیزاردا 70 70 70 1397/09/10
124 وایاکن کوزاک ن مورهیب ویکتوریکا 103 103 98 1397/07/04
125 نارینا قدیری م امیرسعدون قابوس 46 46 46 1397/05/18
126 ویگن فخر ن پرلا الخاویر شور آفارین هور 35 35 35 1397/05/18
127 نهنگ تبریز ن صامد الاریام قاهره بحرینی 35 35 35 1397/05/18
128 گیل گمش ن سارخ الشمس دلبر یزد 35 35 35 1397/05/18
129 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 45 45 40 1397/08/12
130 ندیم رفیع ن امیرسعدون تک سیاتور 35 35 35 1397/05/18
131 معنگی تک ن جیحون دیبا جادوی عرب 35 35 35 1397/05/18
132 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 46 46 46 1397/09/10
133 آرمانی دی دی ن عجمان مونی سیونه لیدی کاساندرا دی دی 48 48 48 1397/08/26
134 والنسیا غیاثی ن سیف الریان چکامه عرب 45 45 45 1397/07/19
135 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 72 72 72 1397/09/17
136 وادی شاه رفیع ن امیرسعدون تک سیاتور 41 41 41 1397/05/18
137 والریا فرزاد م لردبیشا جهاندخت 35 35 35 1397/05/18
138 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا 53 53 53 1397/09/10
139 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 55 55 55 1397/09/17
140 ورونا ایران نژاد ن گردان عالي لیلی میر اسد 35 35 35 1397/05/18
141 لینا اسدی م دریم کچر ویسانا 47 47 47 1397/08/19
142 ماه بانو ضرابیه م برفین بنت خرعلیه 38 38 38 1397/05/18
143 لئوپارد اشکذر ن براری رکساناویس 35 35 35 1397/06/03
144 وودی شریف ن لردبیشا یولندا 35 35 35 1397/07/07
145 ویکتور ستودنیا ن اموشن برمرول جولز 51 51 51 1397/09/17
146 ودود اشرف ن براری شاخاتون 55 55 55 1397/09/10
147 ونوس جعفریان م براری دالاهو اسفند 43 43 43 1397/07/04
148 ویس حمیدی ن زلزله بیک غمزه خاتون 45 45 45 1397/09/03
149 وارک باران م پرلان درفش 37 37 37 1397/06/09
150 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 41 41 41 1397/09/17
151 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 63 63 63 1397/09/10
152 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 71 71 71 1397/07/19
153 ناری بانو سیادت م براری شاداب 38 38 38 1397/09/03
154 ورده بدران م ایگلزوینگز فرخ لقا 35 35 35 1397/07/07
155 واسیلینکا ترسک م نش وینسنا 81 81 81 1397/08/26
156 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 82 82 82 1397/09/17
157 وینر رشید م براری جاسمینه الاصیل 41 41 41 1397/08/26
158 وزیر سجاد ن دبی پاشا شیده پارسیا 35 35 35 1397/09/17
159 وارتان حسام ن ساجم الناصر گشایش گردان 38 38 38 1397/09/17
160 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 39 39 39 1397/09/03
161 نولان ترسک ن نیومارکت ناهودکا 72 72 72 1397/09/10
162 والا رشید ن براری فرهانه رشید 47 47 47 1397/08/19
163 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 50 50 50 1397/09/10
164 ونوس استادیان م بی اس لورنزو کمند شهاب 35 35 35 1397/08/19
165 وصال شکاری م براری فریمان خاتون 50 50 50 1397/09/10
166 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 53 53 53 1397/08/26
167 واریشکا م براری کیمیا 35 35 35 1397/09/17
168 میگ میگ غمخوار ن رشید ممسنی دارانه خنفری 39 39 39 1397/09/10
169 ویکتور وینگز ن ایگلزوینگز کیان دخت تفت 35 35 35 1397/09/10
170 ویلان سیادت ن ریسان آلشوبیرد گل آزمون 35 35 35 1397/09/10
171 ویکتور میر حبیب ن نیومن کتایون میراسد 38 38 38 1397/09/17
172 والعادیات مهر م گردباد سرخ کهیلا 35 35 35 1397/09/10
173 وانیک میبد ن منیرالزبیر دنیا مشیر 43 43 43 1397/09/03
174 نارسیس وحیدی م هیهات یزد رزیتا 40 40 40 1397/09/19