کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 39 39 39 1398/02/14
2 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 69 69 69 1398/02/14
3 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 35 35 35 1398/02/14
4 گیبربیک ن زلزله بیک حوری ناز 41 41 41 1398/01/24
5 لیبان شیردل ن وصف دلهره 49 49 49 1398/02/14
6 مرصاد ابریشم یزد ن برفین شاهزاده خانم 44 44 44 1398/02/14
7 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 35 35 35 1398/02/14
8 مارتین رضایی ن شهاب رضایی فریاده رضایی 38 38 38 1398/02/14
9 لمبسر ن مبارک ترمه 40 40 40 1398/01/17
10 لورشادیناروند ن برفین زیگورات سردار 52 52 52 1398/02/14
11 مهیب محسنی ن ذکریا هلاکو چرداغه 37 37 37 1398/02/14
12 نیتروژن ستوده نیا ن امیرسعدون غزاله 55 55 55 1398/01/17
13 ماهورقیاسی ن براری شهدخت 57 57 57 1398/02/14
14 ناتاشا یحیایی م مسعودددکور شهسوار 50 50 50 1398/01/24
15 نرون ستوده نیا ن شهاب ستوده نیا برمرویل جولز 46 46 46 1398/02/14
16 نواب خنجری ن براری رویا خنجری 44 44 44 1398/02/07
17 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 61 61 61 1398/01/31
18 لتیان مرکز ن دیو میریزد دلربا سیستانی 39 39 39 1397/09/10
19 لژیونر ضرابیه ن سرن کثیر رزیتا تفت 52 52 52 1397/09/17
20 نورمن ن نیومن سوران 96 96 96 1398/02/07
21 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 43 43 43 1398/02/14
22 نیک نام رفیع ن امیرسعدون فرنگیس رفیع 35 35 35 1398/02/14
23 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 60 60 60 1398/01/17
24 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 62 62 62 1398/01/17
25 نامبروان سردار ن براری جوشن لرستان 95 100 105 1398/02/08
26 ماتادور حسینی ن لجند سوزان 42 42 42 1398/01/24
27 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 97 92 87 1398/01/24
28 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 62 62 62 1398/02/08
29 ویس بابا اقبالی ن براری سکرگلیم 100 100 100 1398/01/24
30 ورگلاس رشید ن براری رکساناویس 92 92 92 1398/01/17
31 نینوا گوانجی ن اسد خاطره گومانجی 34 34 34 1398/01/24
32 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 51 51 51 1398/02/08
33 نصیر بیک ن گرگ فیروزه بیک 68 68 68 1398/01/17
34 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 38 38 38 1398/02/07
35 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 93 93 93 1398/02/07
36 وشن تاف ن براری زیتون 70 70 70 1398/02/14
37 والاس رشید ن براری السمیرا 75 75 75 1398/01/31
38 سونایس اچ بی م مورهیب سوکاتا کوزاک 78 78 78 1397/09/17
39 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 96 96 96 1398/02/07
40 مشتاق بیگ ن گرگ فروردین بیک 45 45 45 1398/01/17
41 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 45 45 45 1398/02/14
42 نخجیر ن حکیم سمنو 46 46 46 1397/09/03
43 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 97 97 97 1398/02/07
44 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 56 56 56 1398/02/14
45 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 61 61 61 1398/02/14
46 نارینو شمسی ن براری توکانالینا 89 89 89 1398/02/07
47 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 62 62 62 1398/02/14
48 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 50 50 50 1398/02/14
49 والی خان پایدار ن ایگلزوینگز کسری پایدار 45 45 45 1397/09/03
50 وهاب شیخ یزد ن خاقان میر یزد خضرا شیخ نیا 46 46 46 1397/09/10
51 وردان شاه سلطان م براری گلوریا رفیع 38 38 38 1397/09/10
52 نارسیس شاهدی م براری کرخه گلاری 52 52 52 1398/02/14
53 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 49 49 49 1398/02/14
54 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 43 43 43 1398/02/07
55 وسترن رشید ن براری جلیلا 52 52 52 1397/09/10
56 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 66 66 66 1398/02/14
57 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 45 45 45 1398/02/14
58 میکائیل برزگر ن کار پاپا گینو شبنم غلامی 35 35 35 1397/09/10
59 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 33 33 33 1398/01/24
60 ناتیلوس مشتی ن هماورد کژاله 35 35 35 1398/02/14
61 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 44 44 44 1398/02/14
62 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 36 36 36 1398/02/07
63 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 54 54 54 1398/02/08
64 وال دراما خان ن براری سیزاردا 74 74 74 1398/01/17
65 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 52 52 52 1398/02/14
66 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 46 46 46 1397/09/10
67 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 68 68 68 1398/01/17
68 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا 53 53 53 1398/01/17
69 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 61 61 61 1398/02/14
70 ماه بانو ضرابیه م برفین بنت خرعلیه 35 35 35 1398/02/14
71 یاکوزا رشید ن براری رکساناویس 49 49 49 1398/01/24
72 یکران رشید م براری فرهانه رشید 45 45 45 1398/01/24
73 ویکتور ستودنیا ن اموشن برمرول جولز 51 51 51 1397/09/17
74 ودود اشرف ن براری شاخاتون 55 55 55 1397/09/10
75 یاتان خان ن براری فاهور 55 55 55 1398/01/17
76 یکه تاز حسین آباد ن براری یوفراط 68 68 68 1398/02/07
77 یوشی تا سردار یزد ن براری کاترین گلاری 60 60 60 1398/02/08
78 ویس حمیدی ن زلزله بیک غمزه خاتون 45 45 45 1397/09/03
79 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 41 41 41 1397/09/17
80 یاس تی تی رشید م براری فرحناز گلاری 57 57 57 1398/02/14
81 یوتا پارسه م براری گراناز 53 53 53 1398/02/08
82 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 63 63 63 1398/02/14
83 یونی ورس ن براری شاخاتون 54 54 54 1398/01/17
84 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 81 81 81 1398/01/24
85 ناری بانو سیادت م براری شاداب 38 38 38 1397/09/03
86 یمانه زهیر م براری زریان 57 57 57 1398/01/17
87 واسیلینکا ترسک م نش وینسنا 81 81 81 1398/01/24
88 یوشیتا سرچشمه م براری فرح ایساتیس 45 45 45 1398/02/14
89 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 75 75 75 1398/02/14
90 یاور طوس ن لردبیشا زمرد مشیر 44 44 44 1398/01/24
91 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 89 89 89 1398/02/07
92 یانگوم رشید م براری گوانجی 45 45 45 1398/02/14
93 یزدین ابهت ن براری فریال پارسیان 54 54 54 1398/01/17
94 یاشار آقا بابایی ن براری رودابه اردکان 52 52 52 1398/01/17
95 یورش خان وکیلی ن میجر بیضا 53 53 53 1398/02/14
96 وزیر سجاد ن دبی پاشا شیده پارسیا 35 35 35 1397/09/17
97 وارتان حسام ن ساجم الناصر گشایش گردان 38 38 38 1397/09/17
98 یرمان سپهر ن مسعودددکور ریاد بای تونارا 70 70 70 1398/02/14
99 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 36 36 36 1398/01/24
100 یثرب میرجلیلی ن هماورد جسوره 41 41 41 1398/01/17
101 نولان ترسک ن نیومارکت ناهودکا 65 65 65 1398/02/14
102 یاقوت سالار ن براری اچ او سلینا 50 50 50 1398/01/31
103 یثرب تیر ن تریستین بی پی فریاد تفت 45 45 45 1398/02/14
104 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 53 53 53 1398/02/14
105 یاس گلزار م براری کیمیا خان 56 56 56 1398/01/17
106 یگانه صدر اردکان م براری فراز تفت 47 47 47 1398/01/31
107 یاسمین دانیال اشکذر م براری شعله خش 55 55 55 1398/01/17
108 وصال شکاری م براری فریمان خاتون 50 50 50 1397/09/10
109 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 50 50 50 1398/02/14
110 واریشکا م براری کیمیا 35 35 35 1398/01/17
111 یلو اسکای م ایگلزوینگز بی اس والنتینو 59 59 59 1398/02/14
112 یزدگرد غمخوار ن شارلین سوزان 55 55 55 1398/01/17
113 یومینا کمیل م قائم مقام آمو روسی 48 48 48 1398/01/17
114 میگ میگ غمخوار ن رشید ممسنی دارانه خنفری 39 39 39 1397/09/10
115 ویکتور وینگز ن ایگلزوینگز کیان دخت تفت 35 35 35 1397/09/10
116 یارا ن وصف خضرا یزد 62 62 62 1398/01/17
117 ویلان سیادت ن ریسان آلشوبیرد گل آزمون 35 35 35 1397/09/10
118 ویکتور میر حبیب ن نیومن کتایون میراسد 45 45 45 1398/01/17
119 یل یلان ن براری فائزه 44 44 44 1398/01/17
120 والعادیات مهر م گردباد سرخ کهیلا 35 35 35 1397/09/10
121 وانیک میبد ن منیرالزبیر دنیا مشیر 43 43 43 1397/09/03
122 یزدا رشید ن براری گلبانو رشید 47 47 47 1398/02/14
123 نارسیس وحیدی م هیهات یزد رزیتا 38 38 38 1398/01/17
124 یانا سردار یزد م براری سوسیانا سردار 46 46 46 1398/02/14
125 یارین عشیره م اموشن رومین 52 52 52 1398/01/17
126 یاور سلیمی ن دن دن رنگین کمان رفیع 50 50 50 1398/01/17
127 وادی نور ن مسعودددکور زمرد نور 46 46 46 1398/01/24
128 یوهانا سردار ن براری شاه بانو یزد 58 58 58 1398/02/14
129 ویلیام عرفان ن براری دل آرام 56 56 56 1398/02/14
130 ویورام کویر ن خرداد رز افشین 47 47 47 1398/02/14
131 یسنا شیردل م منیرالزبیر فادیا 45 45 45 1398/02/14
132 ویکسر دانیال اشکذر ن براری پگاه 42 42 42 1398/01/24
133 یغما ایساتیس م میجر ساقی ملی 40 40 40 1398/02/14
134 یورک تی پان م وصف لونا آوا 46 46 46 1398/02/14
135 آورون ترسک ن نونیوس هانیه 81 81 81 1398/01/31
136 یار بابا بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 50 50 50 1398/02/07
137 یواس جی تی اس ن چهل ستون شهرت سزار 37 37 37 1398/02/07
138 نریمان خزایی ن براری زمزم الرفیع 46 46 46 1398/02/08
139 ویگن بهروزی م رامسس رشیدی گلنوش بهروزی 55 55 55 1398/02/14
140 یزدانشاه کامران ن ایگلزوینگز کژال 48 48 48 1398/02/07
141 نشوان هور م پرلان الخاویر الجاوا 50 50 50 1398/02/07
142 نجمه شهاب م گرگ غزوه شهاب 50 50 50 1398/02/14
143 ولی افخمی ن اسد گلگونه 44 44 44 1398/02/07
144 یاسان شاه ن گمر لویمی شهلا حسینی 47 47 47 1398/02/07
145 ویشتاسب روستا ن فراری مجرب غزاله نوق 48 48 48 1398/02/14
146 یویو شریفی م براری درسا حکیم 58 58 58 1398/02/14
147 یام پوتیس م براری شاهزاده خانم 56 56 56 1398/02/14