Close

کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 47 47 47 1398/06/15
2 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 86 86 86 1398/06/15
3 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 38 38 38 1398/06/15
4 گیبربیک ن زلزله بیک حوری ناز 45 45 45 1398/06/15
5 لیبان شیردل ن وصف دلهره 43 43 43 1398/06/15
6 مرصاد ابریشم یزد ن برفین شاهزاده خانم 68 68 68 1398/06/15
7 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 40 40 40 1398/06/22
8 مارتین رضایی ن شهاب رضایی فریاده رضایی 37 37 37 1398/06/15
9 لورشادیناروند ن برفین زیگورات سردار 68 68 68 1398/06/15
10 مهیب محسنی ن ذکریا هلاکو چرداغه 60 60 60 1398/06/15
11 ماهورقیاسی ن براری شهدخت 73 73 73 1398/06/22
12 ناتاشا یحیایی م مسعودددکور شهسوار 62 62 62 1398/06/15
13 نرون ستوده نیا ن شهاب ستوده نیا برمرول جولز 63 63 63 1398/06/22
14 نواب خنجری ن براری رویا خنجری 69 69 69 1398/06/22
15 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 78 78 78 1398/06/15
16 ماکیما طوس ن براری ختن بیگ 63 63 63 1398/06/22
17 نورمن ن نیومن سوران 116 116 116 1398/06/15
18 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 58 58 58 1398/06/15
19 نیک نام رفیع ن امیرسعدون فرنگیس رفیع 36 36 36 1398/06/15
20 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 80 80 80 1398/06/15
21 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 80 80 80 1398/06/15
22 نامبروان سردار ن براری جوشن لرستان 115 115 121 1398/06/22
23 ماتادور حسینی ن لجند سوزان 48 48 48 1398/06/15
24 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 117 112 102 1398/06/22
25 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 82 82 82 1398/06/15
26 ویس بابا اقبالی ن براری سکرگلیم 120 120 120 1398/06/15
27 نینوا گوانجی ن اسد خاطره گومانجی 45 45 45 1398/06/15
28 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 59 59 59 1398/06/22
29 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 53 53 53 1398/06/15
30 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 113 113 113 1398/06/15
31 وشن تاف ن براری زیتون 90 90 90 1398/06/15
32 والاس رشید ن براری السمیرا 95 95 95 1398/06/15
33 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 112 112 112 1398/06/22
34 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 71 71 71 1398/06/22
35 نخجیر ن الحکیم سمنو 62 62 62 1398/06/15
36 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 114 114 114 1398/06/15
37 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 65 65 65 1398/06/21
38 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 81 81 81 1398/06/15
39 نارینو شمسی ن براری توکاتالینا 109 109 109 1398/06/15
40 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 82 82 82 1398/06/15
41 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 67 67 67 1398/06/22
42 نارسیس شاهدی م براری کرخه گلاری 52 52 52 1398/02/14
43 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 55 55 55 1398/06/15
44 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 62 62 62 1398/06/22
45 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 86 86 86 1398/06/15
46 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 66 66 66 1398/06/22
47 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 40 40 40 1398/06/15
48 ناتیلوس مشتی ن هماورد کژاله 40 40 40 1398/06/15
49 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 58 58 58 1398/06/22
50 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 61 61 61 1398/06/22
51 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 62 62 62 1398/06/15
52 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 63 63 63 1398/06/15
53 والی پاشا دهقانپور ن مسعودددکور هیلدا 55 55 55 1398/06/22
54 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 79 79 79 1398/06/15
55 لینا بهزادی م ام ال ایکسکویزیت ویسانا 55 55 55 1398/06/15
56 ماه بانو ضرابیه م برفین بنت خرعلیه 38 38 38 1398/06/15
57 یاقوت میرزا ن گرگ غزاله ایساتیس 40 40 40 1398/06/22
58 یاکوزا رشید ن براری رکساناویس 52 52 52 1398/06/15
59 یکران رشید م براری فرهانه رشید 52 52 52 1398/06/22
60 یکه تاز حسین آباد ن براری یوفراط 122 122 122 1398/06/22
61 یوشی تا سردار یزد ن براری کاترین گلاری 85 85 85 1398/06/15
62 یاس تی تی رشید م براری فرحناز گلاری 67 67 67 1398/06/15
63 یوتا پارسه م براری گراناز 57 57 57 1398/06/15
64 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 81 81 81 1398/06/15
65 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 101 101 101 1398/06/15
66 واسیلینکا ترسک م نش وینسنا 97 97 97 1398/06/22
67 یوشیتا سرچشمه م براری فرح ایساتیس 58 58 58 1398/06/15
68 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 95 95 95 1398/06/15
69 یاور طوس ن لردبیشا زمرد مشیر 55 55 55 1398/06/15
70 ولوله چلچله ن براری چلچله سعدی 58 58 58 1398/06/15
71 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 113 113 113 1398/06/15
72 یانگوم رشید م براری گوانجی 57 57 57 1398/06/15
73 یاشار آقا بابایی ن براری رودابه اردکان 60 60 60 1398/06/22
74 یورش خان وکیلی ن میجر بیضا 60 60 60 1398/06/22
75 یرمان سپهر ن مسعودددکور ریاد بای تونارا 90 90 90 1398/06/15
76 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 40 40 40 1398/06/15
77 نولان ترسک ن نیومارکت ناهودکا 85 85 85 1398/06/15
78 یاقوت سالار ن براری اچ او سلینا 58 58 58 1398/06/15
79 یثرب تیر ن تریستین بی پی فریاد تفت 50 50 50 1398/06/15
80 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 57 57 57 1398/06/15
81 یگانه صدر اردکان م براری فراز تفت 50 50 50 1398/06/15
82 یونیک سردار یزد ن قائم مقام کراسنیا سردار 57 57 57 1398/06/15
83 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 52 52 52 1398/06/15
84 یلو اسکای م ایگلزوینگز بی اس والنتینو 64 64 64 1398/06/22
85 یومینا کمیل م قائم مقام آمو روسی 49 49 49 1398/06/22
86 یزدا رشید ن براری گلبانو رشید 62 62 62 1398/06/15
87 یولیا ای تی م روهام میر یزد سکیر گلیم 73 73 73 1398/06/22
88 یانا سردار یزد م براری سوسیانا سردار 48 48 48 1398/06/15
89 یاور رخیصی ن دن دن رنگین کمان هادی 55 55 55 1398/06/22
90 وادی نور ن مسعودددکور زمرد نور 58 58 58 1398/06/15
91 یوهانا سردار ن براری شاه بانو یزد 78 78 78 1398/06/15
92 ویلیام عرفان ن براری دل آرام 62 62 62 1398/06/15
93 ویورام نصیری ن خرداد رز افشین 55 55 55 1398/06/22
94 یسنا شیردل م منیرالزبیر فادیا 49 49 49 1398/06/15
95 ویکسر دانیال اشکذر ن براری پگاه 53 53 53 1398/06/15
96 یغما ایساتیس م میجر ساقی ملی 48 48 48 1398/06/15
97 یورک تی پان م وصف لونا آوا 55 55 55 1398/06/15
98 آورون ترسک ن نونیوس آزارینا 103 103 103 1398/06/22
99 نیل افرا ن د هس نیل اینسی پیت 65 65 65 1398/06/15
100 یار بابا بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 52 52 52 1398/06/22
101 یارتا مقدم ن گونالوپ تومرس کلارا تومرس 55 55 55 1398/06/15
102 یواس جی تی اس ن چهل ستون شهرت سزار 45 45 45 1398/06/15
103 نریمان خزایی ن براری زمزم الرفیع 55 55 55 1398/06/22
104 ویگن بهروزی م رامسس رشیدی گلنوش بهروزی 60 60 60 1398/06/16
105 یزدانشاه کامران ن ایگلزوینگز کژال 55 55 55 1398/06/15
106 یمین الدین قانع ن کار پاپا گینو کیانا محرابی 40 40 40 1398/06/15
107 نشوان هور م پرلان الخاویر الجاوا 58 58 58 1398/06/15
108 نجمه شهاب م گرگ غزوه شهاب 57 57 57 1398/06/15
109 ولی افخمی ن اسد گلگونه 52 52 52 1398/06/15
110 یاسان شاه ن گمر لویمی شهلا حسینی 52 52 52 1398/06/15
111 ویشتاسب روستا ن فراری مجرب غزاله نوق 48 48 48 1398/02/14
112 نازلی دهقانپور م تی بی یاسر هیلدا 48 48 48 1398/06/15
113 یویو شریفی م براری درسا حکیم 63 63 63 1398/06/15
114 یام پوتیس م براری شاهزاده خانم 56 56 56 1398/06/15
115 آبسالون ترسک ن نیومارکت آزارینا 113 113 113 1398/06/30