کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 کاوه ستوده نیا ن اسد رومین 72 72 72 1397/06/31
2 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 45 45 45 1397/06/31
3 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 77 77 77 1397/06/31
4 گلادیاتور توانا ن ضحاک موسوی خاله کثیر 35 35 35 1397/05/18
5 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 35 35 35 1397/05/18
6 لیبان شیردل ن وصف دلهره 62 62 62 1397/05/18
7 مهیارخان فخر ن خجسته دنیا 37 37 37 1397/06/10
8 گردباد رضایی ن ایگلزوینگز شاه بانو ضایی 67 67 67 1397/05/18
9 لئون نوق ن رستم میریزد زیتا نوق 47 47 47 1397/05/17
10 مجیک وان ن حافظ رفیع سکیر گلیم 104 104 100 1397/07/04
11 مروان نوق ن قجری غزاله نوق 52 52 52 1397/05/17
12 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 45 45 45 1397/05/17
13 ملکشاه عباد ن سرافزار قلقله عباد 35 35 35 1397/08/19
14 لمبسر ن مبارک ترمه 41 41 41 1397/08/19
15 ملک شاه خان ن کهکشان غنچه سید 36 36 36 1397/08/12
16 میداس ن نیومن جهان دخت 76 76 76 1397/07/19
17 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 71 71 71 1397/07/19
18 لورشادیناروند ن برفین زیگورات سردار 40 40 40 1397/06/31
19 نیتروژن عرب ن براری آموراسی 79 79 79 1397/06/31
20 نریمان میریزد ن رهام بی بی بلبک 70 70 70 1397/05/20
21 نیتروژن ستوده نیا ن امیرسعدون غزاله 55 55 55 1397/08/19
22 ناردانیالی ن براری رویا 107 107 102 1397/06/21
23 نیگوئل م براری امانوئل 75 75 75 1397/06/17
24 نوندشهریار ن براری رکسانارفسنجان 45 45 45 1397/05/18
25 ماهورقیاسی ن براری شهدخت 57 57 57 1397/06/31
26 نرون ستوده نیا ن شهاب برمرویل جولز 54 54 54 1397/07/19
27 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 44 44 44 1397/07/19
28 نابودگر مسعود ن براری چرداغه 70 70 70 1397/07/19
29 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 35 35 35 1397/07/07
30 نارشادگان ن دلاورسیاوش الماس ساکی 38 38 38 1397/06/17
31 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 70 70 70 1397/08/12
32 گران مهر شریف ن لردبیشا سوران 68 68 68 1397/05/18
33 گردان مهر فاتحی ن لردبیشا صحرابانو 46 46 46 1397/06/04
34 ماکیما طوس ن براری ختن بیگ 50 50 45 1397/06/24
35 نورمن ن نیومن سوران 87 87 93 1397/07/19
36 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 43 43 43 1397/08/19
37 نیوشا منصوری م فرعون شهره آتش 35 35 35 1397/05/18
38 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 57 57 57 1397/07/19
39 نگار رشید م براری السمیرا 76 76 70 1397/07/19
40 نسیم ایساتیس م مسعودددکور چشمک عبد 58 58 58 1397/05/18
41 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 53 53 53 1397/08/19
42 نامبروان سردار ن براری جوشن 95 100 105 1397/08/12
43 مراد شریف ن لردبیشا سارا 56 56 56 1397/06/31
44 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 90 85 80 1397/07/19
45 نادر عرفان ن دبی پاشا فلامک 45 45 45 1397/05/18
46 نغمه فراشاه م براری تیسفون 69 69 69 1397/05/18
47 ماندگار توانا ن گرگ یاقوت لرستان 51 51 51 1397/06/17
48 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 58 58 58 1397/06/17
49 والنتینو قاسمی ن اموش کیاران لرستان 35 35 35 1397/07/07
50 ویس بابا ن براری سکرگلیم 104 104 104 1397/08/12
51 نمره آل شوید م براری غزل 53 53 53 1397/07/19
52 والیه صدر اردکان م براری کسادیساولیو 77 77 85 1397/07/19
53 ویگورانس ن لورن ایس پاریدا 45 45 40 1397/06/24
54 ویس پاشا شمس ن دبی پاشا زبیده 35 35 35 1397/06/10
55 ورگلاس رشید ن براری رکساناویس 96 96 96 1397/06/10
56 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 45 45 41 1397/06/24
57 ونوس فیض م براری فرخ لقافیض 43 43 43 1397/05/18
58 میراژ ن موراناس جومانجی پیرئوتا 45 45 45 1397/05/29
59 نصیر بیک ن گرگ فیروزه بیک 68 68 68 1397/08/12
60 والی خوزستان ن دیوان رخشاحجت 45 45 45 1397/07/19
61 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 38 38 38 1397/08/12
62 نظام الدین م لجند آی با 35 35 35 1397/06/10
63 نیرالملوک م ایگلز رابعه 37 37 37 1397/06/17
64 ویلیام وکیلی ن ای جی تواب بیضا 63 63 63 1397/08/12
65 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 81 81 81 1397/07/19
66 وشن تاف ن براری زیتون 70 70 70 1397/07/19
67 والاس رشید ن براری السمیرا 61 61 66 1397/07/19
68 سونایس اچ بی م مورهیب سوکاتا کوزاک 90 90 90 1397/05/17
69 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 93 93 93 1397/08/12
70 مشتاق بیگ ن گرگ فروردین بیک 35 35 35 1397/08/19
71 نیاوش ثمین تفت ن مسعودددکور خیربانو 49 49 49 1397/05/18
72 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 45 45 45 1397/06/24
73 نخجیر ن حکیم سمنو 41 41 41 1397/08/12
74 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 96 96 96 1397/08/12
75 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 51 51 51 1397/05/18
76 ولوو رضایی ن یاسوتای حکیمه 57 57 57 1397/06/31
77 وسمه میر یزد م روهام میر یزد رخشانه میریزد 35 35 35 1397/08/12
78 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 61 61 61 1397/05/18
79 کوروش خان رفیع ن حافظ رفیع اشک دانیال 48 48 48 1397/05/18
80 نارینو شمسی ن براری توکانالینا 69 69 69 1397/08/12
81 میتریداد ن لجند جوانه فرح 44 44 40 1397/06/24
82 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 70 70 70 1397/08/12
83 ویشکا محیط پور ن اموشن زریال اصلانی 37 37 37 1397/08/19
84 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 40 40 40 1397/06/31
85 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 39 39 39 1397/07/07
86 والی خان پایدار ن ایگلزوینگز کسری پایدار 35 35 35 1397/05/18
87 والی خان گلزار ن براری گلکسی 35 35 35 1397/05/18
88 ویهان کویر ن براری قدم خیر بیک 44 44 44 1397/08/19
89 وارث الچابک ن چابک بدریه 35 35 35 1397/06/17
90 وحشت خان میلاد ن یاسوتای پریسا خوزستان 35 35 35 1397/05/18
91 ویشکا رشید م براری عسلی 60 60 60 1397/05/20
92 لیبرال ن برفین پریسا خوزستان 43 43 43 1397/05/20
93 نارسیس شاهدی م براری کرخه گلاری 57 57 57 1397/05/17
94 وارسته رشید م براری بی اس اسموکینگ 57 57 57 1397/06/10
95 وسوسه دنیا م مسعودددکور دنیا آذر 67 67 67 1397/08/12
96 وین تک وکیلی م اجی تواب آمو روسی 52 52 52 1397/05/18
97 والفجر معین ن مسعودددکور فلک ناز زارع 35 35 35 1397/05/18
98 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 53 53 53 1397/07/19
99 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 43 43 43 1397/07/07
100 واندر طوس ن دبی پاشا زمرد مشیر 38 38 38 1397/06/03
101 وسترن رشید ن براری جلیلا 55 55 50 1397/08/12
102 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 62 62 62 1397/07/19
103 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 36 36 36 1397/05/18
104 میکائیل برزگر ن کار پاپا گینو شبنم غلامی 37 37 37 1397/08/12
105 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 45 45 45 1397/08/19
106 ولگا طوس م مسعودددکور ختن بیگ 58 58 58 1397/06/03
107 ناتیلوس مشتی ن هماورد کژاله 35 35 35 1397/05/18
108 ماندگار آقامیر ن تبوک لرستان مدینه ساکی 42 42 38 1397/05/17
109 وسوسه دانش م حافظ رفیع گالوپر 43 43 43 1397/05/18
110 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 35 35 35 1397/05/18
111 وسیمه رجایی م منیرالزبیر سوییت دریم 35 35 35 1397/05/18
112 ویدا محمود م دیابالو حوریه 35 35 35 1397/08/12
113 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 42 42 42 1397/07/19
114 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 60 60 60 1397/06/03
115 ویکتور کوهستان ن امیرسعدون گلناز خرداد 42 42 42 1397/05/18
116 ویان روستا ن میجر پتریلا 37 37 37 1397/05/18
117 وال دراما خان ن براری سیزاردا 55 55 58 1397/08/19
118 وایاکن کوزاک ن مورهیب ویکتوریکا 103 103 98 1397/07/04
119 نارینا قدیری م امیرسعدون قابوس 46 46 46 1397/05/18
120 ویگن فخر ن پرلا الخاویر شور آفارین هور 35 35 35 1397/05/18
121 نهنگ تبریز ن صامد الاریام قاهره بحرینی 35 35 35 1397/05/18
122 گیل گمش ن سارخ الشمس دلبر یزد 35 35 35 1397/05/18
123 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 45 45 40 1397/08/12
124 ندیم رفیع ن امیرسعدون تک سیاتور 35 35 35 1397/05/18
125 معنگی تک ن جیحون دیبا جادوی عرب 35 35 35 1397/05/18
126 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 36 36 36 1397/06/10
127 والنسیا غیاثی ن سیف الریا چکامه عرب 45 45 45 1397/07/19
128 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 72 72 72 1397/08/12
129 وادی شاه رفیع ن امیرسعدون تک سیاتور 41 41 41 1397/05/18
130 وسودان ن مسعودددکور هیلدا 1 37 37 37 1397/05/18
131 والریا فرزاد م لردبیشا جهاندخت 35 35 35 1397/05/18
132 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا 35 35 35 1397/05/18
133 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 54 54 54 1397/08/19
134 ورونا ایران نژاد ن گردان عالي لیلی میر اسد 35 35 35 1397/05/18
135 مایکل ن کار پاپا گینو املا 35 35 35 1397/08/19
136 لینا اسدی م دریم کچر ویسانا 47 47 47 1397/08/19
137 ماه بانو ضرابیه م برفین بنت خرعلیه 38 38 38 1397/05/18
138 لئوپارد اشکذر ن براری رکساناویس 35 35 35 1397/06/03
139 وودی شریف ن لردبیشا یولندا 35 35 35 1397/07/07
140 ویکتور ستودنیا ن اموشن برمرول جولز 47 47 47 1397/07/19
141 ودود اشرف ن براری شاخاتون 53 53 53 1397/06/31
142 ونوس جعفریان م براری دالاهو اسفند 43 43 43 1397/07/04
143 ویس حمیدی ن زلزله بیک غمزه خاتون 43 43 43 1397/08/19
144 وارک باران م پرلان درفش 37 37 37 1397/06/09
145 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 43 43 43 1397/07/07
146 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 63 63 63 1397/07/19
147 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 71 71 71 1397/07/19
148 ناری بانو سیادت م براری شاداب 40 40 40 1397/08/19
149 ورده بدران م ایگلزوینگز فرخ لقا 35 35 35 1397/07/07
150 واسیلینکا ترسک م نش وینسنا 81 81 81 1397/06/31
151 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 82 82 82 1397/07/19
152 نولان ترسک ن نیومارکت ناهودکا 59 59 59 1397/08/19
153 والا رشید ن براری فرهانه رشید 47 47 47 1397/08/19
154 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 43 43 43 1397/08/19
155 ونوس استادیان م بی اس لورنزو کمند شهاب 35 35 35 1397/08/19