کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 39 39 39 1398/02/14
2 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 69 69 69 1398/02/14
3 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 35 35 35 1398/02/14
4 گیبربیک ن زلزله بیک حوری ناز 41 41 41 1398/01/24
5 لیبان شیردل ن وصف دلهره 49 49 49 1398/02/14
6 مرصاد ابریشم یزد ن برفین شاهزاده خانم 44 44 44 1398/02/14
7 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 35 35 35 1398/02/14
8 مارتین رضایی ن شهاب رضایی فریاده رضایی 38 38 38 1398/02/14
9 لورشادیناروند ن برفین زیگورات سردار 52 52 52 1398/02/14
10 مهیب محسنی ن ذکریا هلاکو چرداغه 37 37 37 1398/02/14
11 ماهورقیاسی ن براری شهدخت 57 57 57 1398/02/14
12 ناتاشا یحیایی م مسعودددکور شهسوار 50 50 50 1398/01/24
13 نرون ستوده نیا ن شهاب ستوده نیا برمرویل جولز 46 46 46 1398/02/14
14 نواب خنجری ن براری رویا خنجری 44 44 44 1398/02/07
15 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 61 61 61 1398/01/31
16 نورمن ن نیومن سوران 96 96 96 1398/02/07
17 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 43 43 43 1398/02/14
18 نیک نام رفیع ن امیرسعدون فرنگیس رفیع 35 35 35 1398/02/14
19 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 62 62 62 1398/01/17
20 نامبروان سردار ن براری جوشن لرستان 95 100 105 1398/02/08
21 ماتادور حسینی ن لجند سوزان 42 42 42 1398/01/24
22 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 97 92 87 1398/01/24
23 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 62 62 62 1398/02/08
24 ویس بابا اقبالی ن براری سکرگلیم 100 100 100 1398/01/24
25 نینوا گوانجی ن اسد خاطره گومانجی 34 34 34 1398/01/24
26 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 51 51 51 1398/02/08
27 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 38 38 38 1398/02/07
28 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 93 93 93 1398/02/07
29 وشن تاف ن براری زیتون 70 70 70 1398/02/14
30 والاس رشید ن براری السمیرا 75 75 75 1398/01/31
31 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 96 96 96 1398/02/07
32 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 45 45 45 1398/02/14
33 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 97 97 97 1398/02/07
34 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 56 56 56 1398/02/14
35 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 61 61 61 1398/02/14
36 نارینو شمسی ن براری توکانالینا 89 89 89 1398/02/07
37 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 62 62 62 1398/02/14
38 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 50 50 50 1398/02/14
39 نارسیس شاهدی م براری کرخه گلاری 52 52 52 1398/02/14
40 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 49 49 49 1398/02/14
41 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 43 43 43 1398/02/07
42 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 66 66 66 1398/02/14
43 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 45 45 45 1398/02/14
44 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 33 33 33 1398/01/24
45 ناتیلوس مشتی ن هماورد کژاله 35 35 35 1398/02/14
46 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 44 44 44 1398/02/14
47 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 36 36 36 1398/02/07
48 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 54 54 54 1398/02/08
49 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 52 52 52 1398/02/14
50 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 61 61 61 1398/02/14
51 ماه بانو ضرابیه م برفین بنت خرعلیه 35 35 35 1398/02/14
52 یاکوزا رشید ن براری رکساناویس 49 49 49 1398/01/24
53 یکران رشید م براری فرهانه رشید 45 45 45 1398/01/24
54 یکه تاز حسین آباد ن براری یوفراط 68 68 68 1398/02/07
55 یوشی تا سردار یزد ن براری کاترین گلاری 60 60 60 1398/02/08
56 یاس تی تی رشید م براری فرحناز گلاری 57 57 57 1398/02/14
57 یوتا پارسه م براری گراناز 53 53 53 1398/02/08
58 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 63 63 63 1398/02/14
59 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 81 81 81 1398/01/24
60 واسیلینکا ترسک م نش وینسنا 81 81 81 1398/01/24
61 یوشیتا سرچشمه م براری فرح ایساتیس 45 45 45 1398/02/14
62 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 75 75 75 1398/02/14
63 یاور طوس ن لردبیشا زمرد مشیر 44 44 44 1398/01/24
64 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 89 89 89 1398/02/07
65 یانگوم رشید م براری گوانجی 45 45 45 1398/02/14
66 یاشار آقا بابایی ن براری رودابه اردکان 52 52 52 1398/01/17
67 یورش خان وکیلی ن میجر بیضا 53 53 53 1398/02/14
68 یرمان سپهر ن مسعودددکور ریاد بای تونارا 70 70 70 1398/02/14
69 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 36 36 36 1398/01/24
70 نولان ترسک ن نیومارکت ناهودکا 65 65 65 1398/02/14
71 یاقوت سالار ن براری اچ او سلینا 50 50 50 1398/01/31
72 یثرب تیر ن تریستین بی پی فریاد تفت 45 45 45 1398/02/14
73 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 53 53 53 1398/02/14
74 یگانه صدر اردکان م براری فراز تفت 47 47 47 1398/01/31
75 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 50 50 50 1398/02/14
76 یلو اسکای م ایگلزوینگز بی اس والنتینو 59 59 59 1398/02/14
77 یزدا رشید ن براری گلبانو رشید 47 47 47 1398/02/14
78 یانا سردار یزد م براری سوسیانا سردار 46 46 46 1398/02/14
79 وادی نور ن مسعودددکور زمرد نور 46 46 46 1398/01/24
80 یوهانا سردار ن براری شاه بانو یزد 58 58 58 1398/02/14
81 ویلیام عرفان ن براری دل آرام 56 56 56 1398/02/14
82 ویورام کویر ن خرداد رز افشین 47 47 47 1398/02/14
83 یسنا شیردل م منیرالزبیر فادیا 45 45 45 1398/02/14
84 ویکسر دانیال اشکذر ن براری پگاه 42 42 42 1398/01/24
85 یغما ایساتیس م میجر ساقی ملی 40 40 40 1398/02/14
86 یورک تی پان م وصف لونا آوا 46 46 46 1398/02/14
87 آورون ترسک ن نونیوس هانیه 81 81 81 1398/01/31
88 یار بابا بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 50 50 50 1398/02/07
89 یواس جی تی اس ن چهل ستون شهرت سزار 37 37 37 1398/02/07
90 نریمان خزایی ن براری زمزم الرفیع 46 46 46 1398/02/08
91 ویگن بهروزی م رامسس رشیدی گلنوش بهروزی 55 55 55 1398/02/14
92 یزدانشاه کامران ن ایگلزوینگز کژال 48 48 48 1398/02/07
93 نشوان هور م پرلان الخاویر الجاوا 50 50 50 1398/02/07
94 نجمه شهاب م گرگ غزوه شهاب 50 50 50 1398/02/14
95 ولی افخمی ن اسد گلگونه 44 44 44 1398/02/07
96 یاسان شاه ن گمر لویمی شهلا حسینی 47 47 47 1398/02/07
97 ویشتاسب روستا ن فراری مجرب غزاله نوق 48 48 48 1398/02/14
98 یویو شریفی م براری درسا حکیم 58 58 58 1398/02/14
99 یام پوتیس م براری شاهزاده خانم 56 56 56 1398/02/14