کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 مجیک وان ن حافظ رفیع سکیر گلیم 100 100 100 1397/08/26
2 ملکشاه عباد ن سرافزار قلقله عباد 35 35 35 1397/08/19
3 لمبسر ن مبارک ترمه 40 40 40 1397/09/03
4 ملک شاه خان ن کهکشان غنچه سید 36 36 36 1397/08/12
5 میداس ن نیومن جهان دخت 76 76 76 1397/07/19
6 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 71 71 71 1397/07/19
7 نیتروژن ستوده نیا ن امیرسعدون غزاله 55 55 55 1397/08/26
8 ناتاشایحیایی م مسعودددکور شهسوار 52 52 52 1397/09/17
9 نرون ستوده نیا ن شهاب برمرویل جولز 54 54 54 1397/07/19
10 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 44 44 44 1397/07/19
11 نابودگر مسعود ن براری چرداغه 70 70 70 1397/07/19
12 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 35 35 35 1397/07/07
13 نئولیا ن پاپا گینو فرحانه 63 63 63 1397/09/17
14 لتیان مرکز ن دیو میریزد دلربا سیستانی 39 39 39 1397/09/10
15 لژیونر ضرابیه ن سرن کثیر رزیتا تفت 52 52 52 1397/09/17
16 نورمن ن نیومن سوران 96 96 96 1397/08/26
17 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 43 43 43 1397/08/19
18 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 60 60 60 1397/08/26
19 نگار رشید م براری السمیرا 76 76 70 1397/07/19
20 نهنگ رفیع ن امیرسعدون قله رفیع 62 62 62 1397/09/17
21 نامبروان سردار ن براری جوشن 95 100 105 1397/08/12
22 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 90 85 80 1397/09/17
23 والنتینو قاسمی ن اموش کیاران لرستان 35 35 35 1397/07/07
24 ویس بابا ن براری سکرگلیم 104 104 100 1397/08/26
25 نمره آل شوید م براری غزل 53 53 53 1397/07/19
26 والیه صدر اردکان م براری کسادیساولیو 77 77 85 1397/07/19
27 ورگلاس رشید ن براری رکساناویس 96 96 96 1397/08/26
28 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 53 53 53 1397/09/17
29 نصیر بیک ن گرگ فیروزه بیک 68 68 68 1397/09/03
30 والی خوزستان ن دیوان رخشاحجت 45 45 45 1397/07/19
31 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 40 40 40 1397/09/17
32 ویلیام وکیلی ن ای جی تواب بیضا 63 63 63 1397/08/12
33 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 89 89 89 1397/09/17
34 وشن تاف ن براری زیتون 70 70 70 1397/07/19
35 والاس رشید ن براری السمیرا 75 75 75 1397/08/26
36 سونایس اچ بی م مورهیب سوکاتا کوزاک 78 78 78 1397/09/17
37 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 93 93 93 1397/08/12
38 مشتاق بیگ ن گرگ فروردین بیک 45 45 45 1397/09/10
39 نخجیر ن حکیم سمنو 46 46 46 1397/09/03
40 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 100 100 100 1397/08/26
41 نارینو شمسی ن براری توکانالینا 79 79 79 1397/09/17
42 نفس خزایی م براری شهرزاد سهیل 70 70 70 1397/09/10
43 ویشکا محیط پور ن اموشن زریال اصلانی 37 37 37 1397/08/19
44 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 39 39 39 1397/07/07
45 والی خان پایدار ن ایگلزوینگز کسری پایدار 45 45 45 1397/09/03
46 وهاب شیخ یزد ن خاقان میر یزد خضرا شیخ نیا 46 46 46 1397/09/10
47 وردان شاه سلطان م براری گلوریا رفیع 38 38 38 1397/09/10
48 ویهان کویر ن براری قدم خیر بیک 44 44 44 1397/08/19
49 وسوسه دنیا م مسعودددکور دنیا آذر 60 60 60 1397/08/26
50 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 53 53 53 1397/07/19
51 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 43 43 43 1397/07/07
52 وسترن رشید ن براری جلیلا 52 52 52 1397/09/10
53 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 66 66 66 1397/09/10
54 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 40 40 40 1397/09/17
55 میکائیل برزگر ن کار پاپا گینو شبنم غلامی 35 35 35 1397/09/10
56 مانی اشکذر ن عبودی شکوه اشکذر 40 40 40 1397/09/10
57 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 42 42 42 1397/09/10
58 ویدا محمود م دیابالو حوریه 35 35 35 1397/08/12
59 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 42 42 42 1397/07/19
60 وال دراما خان ن براری سیزاردا 70 70 70 1397/09/10
61 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 45 45 40 1397/08/12
62 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 46 46 46 1397/09/10
63 آرمانی دی دی ن عجمان مونی سیونه لیدی کاساندرا دی دی 48 48 48 1397/08/26
64 والنسیا غیاثی ن سیف الریان چکامه عرب 45 45 45 1397/07/19
65 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 72 72 72 1397/09/17
66 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا 53 53 53 1397/09/10
67 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 55 55 55 1397/09/17
68 لینا اسدی م دریم کچر ویسانا 47 47 47 1397/08/19
69 وودی شریف ن لردبیشا یولندا 35 35 35 1397/07/07
70 ویکتور ستودنیا ن اموشن برمرول جولز 51 51 51 1397/09/17
71 ودود اشرف ن براری شاخاتون 55 55 55 1397/09/10
72 ویس حمیدی ن زلزله بیک غمزه خاتون 45 45 45 1397/09/03
73 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 41 41 41 1397/09/17
74 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 63 63 63 1397/09/10
75 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 71 71 71 1397/07/19
76 ناری بانو سیادت م براری شاداب 38 38 38 1397/09/03
77 ورده بدران م ایگلزوینگز فرخ لقا 35 35 35 1397/07/07
78 واسیلینکا ترسک م نش وینسنا 81 81 81 1397/08/26
79 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 82 82 82 1397/09/17
80 وینر رشید م براری جاسمینه الاصیل 41 41 41 1397/08/26
81 وزیر سجاد ن دبی پاشا شیده پارسیا 35 35 35 1397/09/17
82 وارتان حسام ن ساجم الناصر گشایش گردان 38 38 38 1397/09/17
83 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 39 39 39 1397/09/03
84 نولان ترسک ن نیومارکت ناهودکا 72 72 72 1397/09/10
85 والا رشید ن براری فرهانه رشید 47 47 47 1397/08/19
86 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 50 50 50 1397/09/10
87 ونوس استادیان م بی اس لورنزو کمند شهاب 35 35 35 1397/08/19
88 وصال شکاری م براری فریمان خاتون 50 50 50 1397/09/10
89 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 53 53 53 1397/08/26
90 واریشکا م براری کیمیا 35 35 35 1397/09/17
91 میگ میگ غمخوار ن رشید ممسنی دارانه خنفری 39 39 39 1397/09/10
92 ویکتور وینگز ن ایگلزوینگز کیان دخت تفت 35 35 35 1397/09/10
93 ویلان سیادت ن ریسان آلشوبیرد گل آزمون 35 35 35 1397/09/10
94 ویکتور میر حبیب ن نیومن کتایون میراسد 38 38 38 1397/09/17
95 والعادیات مهر م گردباد سرخ کهیلا 35 35 35 1397/09/10
96 وانیک میبد ن منیرالزبیر دنیا مشیر 43 43 43 1397/09/03
97 نارسیس وحیدی م هیهات یزد رزیتا 40 40 40 1397/09/19