رنکینگ اسب های نژاد تروبرد ۲ ساله

# نام اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز PR IOR مالک مربی
1 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 5 2 2 1 26 117.0 111.0 فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی
2 اکسل هج م متوهج اکسلنس 6 1 4 1 26 108.0 105.0 داود مشرقی عبدالرحمن کلته
3 ارس م بورن توبی کینگ اورلاود 6 3 0 3 30 109.0 105.0 هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی
4 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 6 2 1 0 20 105.0 100.0 علیرضا شیری کاکا سارلی
5 هج پرنس ن متوهج دزرت پرنس 4 0 1 0 4 103.0 98.0 آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری
6 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 4 2 0 0 16 102.0 97.0 حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی
7 ریوآچا م القاسی دریم آچا 4 1 0 1 10 102.0 96.0 حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی
8 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 4 1 0 0 8 102.0 96.0 محمد حسین ساوجی امید جهانیان
9 سرخان هج م متوهج لاله سرخ 5 1 2 1 18 100.0 95.0 محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی
10 ریگان ن ابوریجینی لاست الیزا 3 1 2 0 16 84.0 85.0 جواد صلواتی مهدی نوایی
11 پامادور ن المرام پیکولوبیب 5 1 2 1 18 86.0 83.0 صوفیا رضوانی امید ایری
12 هج آس ن متوهج اسمبلاژ 5 1 1 0 12 81.0 81.0 محمد حسین طاهر خانی احسان جرجانی
13 پایرسون ن تریفیک چلنچ فالومی 7 0 1 3 10 80.0 80.0 ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری
14 مستردن ن گلداسفینکس سولگری 5 0 2 1 10 80.0 80.0 علیرضا تارک تویلی قربانی
15 اورگیت ن سیتی لیدر برون هیلد 6 1 1 0 12 84.0 79.0 حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی
16 نفس ن المرام تیزسکرت 6 1 1 1 14 77.0 78.0 بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی
17 یاشار ن المرام چیتاچیف 5 0 2 1 10 76.0 77.0 بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی
18 پارسیا ن پوملاتو میامی 4 1 0 0 8 82.0 75.0 سید گلدی جرجانی فرهاد جرجانی
19 لرداسفینکس ن گلداسفینکس لیدی آگوگ 6 1 1 0 12 78.0 75.0 عبدالباسط و الیاس و محمد صفا برنجی احمد ایری
20 آینام م مای جوی دزیره 6 0 2 1 10 77.0 74.0 محمود آق عبدالخالق ایری
21 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 5 1 0 0 8 77.0 74.0 ایوب وجدانی سلیم خوجملی
22 مون راکت ن الوسیوترادر هانی مون 5 0 0 2 4 72.0 73.0 باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی
23 فوردو ن لاودگاس تلاش 3 0 0 1 2 69.0 70.0 دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی
24 فایر فلای ن تاواش سیلوعت 2 0 0 1 2 67.0 68.0 محمد رضا نوری حمید صالح پور
25 اندی هج ن متوهج اندی ماری 1 0 1 0 4 38.0 68.0 عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده
26 ابرسیاه ن متوهج گل گل 2 0 0 1 2 70.0 60.0 جعفر عابدینی رشید روشنی
27 ضدفور ن برق سلکشن 2 0 1 0 4 60.0 57.0 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی
28 فانتستیک ن تاواش پرشین دنسر 1 1 0 0 8 60.0 57.0 کاوه اختراعی مجید صالح پور
29 نیواستالیون ن تریفیک چلنچ رگال اکزاکتیو 4 0 0 1 2 58.0 55.0 رحیم ضیایی مهربان ایری
30 میس گلد م تریفیک چلنچ شرایتون 4 1 0 0 8 54.0 53.0 نادر و ناصر میکائیلی مجید صالح پور
31 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 2 0 0 0 0 56.0 53.0 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
32 سلنا م سیمولیت کاتاماران 3 0 0 0 0 55.0 52.0 محمدحسین ساوجی امید جهانیان
33 المنار ن مناضل دل آرام 3 0 1 0 4 53.0 52.0 محمد صفا و الناز آق تویلی قربانی
34 ریو لیون م القاسی اشبل 2 0 0 0 0 55.0 52.0 حاج قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی
35 مجیک بوی ن اورمیندو داش آف مجیک 3 0 0 0 0 54.0 51.0 تولید و پرورش اسب علیزاده بهرام خانقلی زاده قزل
36 ربکا زیبا م المرام فراکسیس 3 0 0 0 0 54.0 51.0 مسعود آسوده سلیم خوجملی
37 مگنوم ن گلداسفینکس سورینا 1 0 0 1 2 52.0 50.0 داریوش حسن قاسمی دوردی حاجی عطایی
38 ترنادو ن دن هیل استار امرسای 2 1 0 0 8 45.0 45.0 کاوه اختراعی مجید صالح پور
39 املیانو ن تیشتر کاتیا 2 0 0 0 0 45.0 43.0 سینا زارع مهدی نوایی
40 بیب بیب م المرام کارتیه 1 0 0 0 0 44.0 42.0 خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی ابراهیم مهرانی
41 عقاب ن متوهج نازنین 2 0 0 0 0 44.0 42.0 مهرنیا خندان امید یزدانی
42 گل پسر ن بد ازآی وانابی وداسپینینگ 2 0 0 0 0 35.0 36.0 طاها سعید پور و برسام حمزه نوا عبدالخالق ایری
43 چلیپا م پوملاتو فلور 2 0 0 0 0 25.0 35.0 عبدالصمد خوجملی عبدالصمد خوجملی