رنکینگ اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# نام اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز PR IOR مالک مربی
1 بای بای ن مای جوی 22بهمن 34 19 7 4 188 128.0 129.0 حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده
2 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 13 8 4 0 80 119.0 120.0 محمدمهدی طلائی کمال قربانی
3 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 19 8 2 5 82 119.0 120.0 رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی
4 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 27 7 6 6 92 118.0 119.0 متین پوری ناز محمد قره داشلی
5 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 9 7 0 1 58 117.0 118.0 محمود زمانی کاکا سارلی
6 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 21 5 6 8 80 115.0 116.0 قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده
7 رونین سروین ن آگوگ ماهرخ 20 6 2 2 60 110.0 111.0 بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
8 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 32 7 4 3 78 109.0 110.0 مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری
9 آتیک ن آگوگ سیتو 58 24 15 9 270 109.0 110.0 امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی
10 آکام ن کینگ او دسان کبری 11 6 2 1 58 112.0 110.0 عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی
11 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 27 5 3 6 64 114.0 108.0 اراز محمد حاجی قزل منوچهر قزل
12 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 20 4 5 3 58 112.0 106.0 مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی
13 ایل هان ن ایرامینم پروانه 14 3 1 4 36 107.0 106.0 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
14 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 19 3 5 4 52 111.0 105.0 امید میرابی و مسعود تراچ محمد شریف تاتاری
15 مشکل ن تاواش داز ایلیم 19 4 3 3 50 109.0 104.0 عبدی پقه احمد ایری
16 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 16 4 5 2 56 107.0 102.0 مرحوم عطا پناه احمد قلی قربانی
17 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 14 2 5 2 40 88.0 102.0 عثمان باستان محمداسلم محمدی
18 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 20 4 5 3 58 107.0 101.0 احسان و ایمان غراوی احمد ایری
19 مهگل م آگوگ مهسا 27 4 0 5 42 105.0 100.0 امان یامپی عبدالرحمن زارعی
20 ساواش ن تاواش سرسام 23 4 2 3 46 97.0 97.0 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
21 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 29 2 5 3 42 101.0 96.0 مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده
22 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 14 3 4 1 42 96.0 96.0 محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی
23 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 10 3 1 1 30 75.0 96.0 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی
24 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 10 4 3 1 46 94.0 95.0 آرتین بهمنی صالح بردی گوگ
25 ریوبندر ن القاسی آرچر 9 5 2 0 48 95.0 92.0 امین رادان امیر جعفرپور
26 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 17 1 2 2 20 96.0 91.0 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده
27 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 25 7 1 2 64 95.0 90.0 محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه
28 برند ن سامردولدرومز خوشکل 11 2 4 1 34 90.0 90.0 دادجان اونق امید ایری
29 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 9 3 2 3 38 89.0 89.0 شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری
30 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 20 3 3 3 42 91.0 89.0 بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
31 اگتروس م آگوگ تروستکا 14 2 2 4 32 90.0 88.0 آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده
32 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 6 4 1 0 36 92.0 87.0 شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری
33 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 25 3 2 2 36 91.0 87.0 احمد کسلخه اراز زارعی کسلخه
34 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 8 4 1 1 38 86.0 85.0 عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
35 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 9 2 2 5 34 88.0 84.0 حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده
36 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 28 4 4 1 50 90.0 84.0 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور
37 مبارک ن الوسیوترادر راشل 12 3 3 1 38 87.0 82.0 حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی
38 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 16 2 6 1 42 86.0 82.0 سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان
39 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 13 3 1 1 30 83.0 79.0 اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق
40 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 19 2 1 3 26 84.0 79.0 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد
41 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 11 2 2 1 26 82.0 78.0 ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده ایل محمد غراوی
42 آرای م آگوگ امپلیو 18 2 2 0 24 82.0 78.0 حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی
43 الیف ناز م بوکیتو الکساندرا 16 4 1 3 42 98.0 78.0 ابراهیم محمد آلق قارمحمد گری
44 وی وی تو م پوملاتو وی وین 15 0 6 2 28 82.0 78.0 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی
45 گل بوته م مای جوی پری وش 8 3 1 1 30 81.0 77.0 مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی
46 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 17 1 2 4 24 81.0 77.0 دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری
47 دراگل م پوملاتو دلار 19 1 2 4 24 81.0 77.0 مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری
48 وای وای ن المرام نازعارفه 14 1 1 5 22 79.0 75.0 جلال کلته ضیاء سخاوت
49 تایفون ن مای جوی اورتینا 9 3 1 1 30 77.0 75.0 آرمین قزل رحیم بردی مهرانی
50 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 10 3 0 1 26 79.0 75.0 آرال تاتار محمد شریف تاتاری
51 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 9 1 1 2 16 79.0 75.0 مهندس عزت الله و منوچهر ایری بهرام خانقلی زاده قزل
52 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 17 2 1 3 26 79.0 75.0 عبدالستار کر عبدالستار کر
53 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 19 1 5 1 30 79.0 75.0 فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق
54 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 20 0 3 3 18 73.0 74.0 قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی
55 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 14 1 2 3 22 78.0 74.0 جمال الدین ایری اراز قربان اونق
56 دازبهار م القاسی زبیده 13 2 0 3 22 77.0 74.0 عبدی پقه آق اویلی کارساز
57 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 16 0 4 2 20 73.0 74.0 مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی
58 پرسا م ایرامینم ایرن 10 1 2 2 20 75.0 72.0 السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی
59 آزالیا م لهن گرین آی سل 14 2 1 1 22 76.0 72.0 نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
60 آرشا ن آگوگ یولیا 19 1 8 3 46 97.0 72.0 کریم چوگان اراز قربان اونق
61 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 11 1 2 2 20 76.0 72.0 جمشید منتظرنظام یوسف کلته
62 دازثمر م پوملاتو دازبانو 13 0 3 2 16 75.0 71.0 حامد اونق رجب محمد گوگ نژاد
63 چه گوارا ن القاسی نازفر 22 1 3 6 32 72.0 71.0 کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری
64 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 9 3 0 0 24 75.0 71.0 کاوه اختراعی مجید صالح پور
65 وابل ن پایدار درنام 13 1 2 3 22 75.0 71.0 جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل
66 آلتن کارا م تاواش تپش 13 2 0 1 18 74.0 70.0 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
67 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 6 1 1 1 14 74.0 70.0 دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی
68 کلیپر م پوملاتو میترا 5 2 0 0 16 74.0 70.0 داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه
69 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 12 3 1 1 30 64.0 69.0 پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد
70 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 7 2 0 0 16 73.0 69.0 دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
71 بای کال ن چکیت نورمایه 11 0 2 1 10 73.0 69.0 شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ
72 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 16 2 0 2 20 72.0 69.0 حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی
73 المینا م سامردولدرومز المیرا 14 2 1 2 24 71.0 68.0 مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت
74 تریتا م متوهج چیوا 11 1 2 0 16 68.0 68.0 فرهاد ترکمنی امید ایری
75 آروشا م دویل مون دلفینیوم 8 2 0 0 16 72.0 68.0 عارف و عرفان نیازی نوریقدی خوجملی
76 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 12 2 2 2 28 78.0 68.0 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی
77 گودبای م گلداسفینکس اورانوس گیو 11 1 2 1 18 67.0 67.0 سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده
78 چکامه م تاواش روزالین 5 0 2 1 10 71.0 67.0 سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی
79 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 5 0 1 1 6 71.0 67.0 احمد بالاخان نوری قورچایی
80 آی هان ن مای جوی الگانس 19 0 3 4 20 75.0 66.0 فخرالدین پقه قربان محمد قولرعطا
81 آی سارا م بوکیتو آی مایام 18 0 4 0 16 64.0 65.0 بهمن توماچ بهمن توماج
82 هیستوریا ن مای جوی دلار 15 1 1 3 18 68.0 65.0 امان تاتار محمد شریف تاتاری
83 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 10 3 0 0 24 54.0 65.0 امید گرکز ناصر حاجی زاده
84 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 17 0 1 2 8 68.0 64.0 مهندس مهاجر مسعود خوجملی
85 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 18 0 3 2 16 67.0 64.0 دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت
86 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 6 1 1 2 16 66.0 63.0 پرویز پوربهمردیان سید جمال میر دهقان
87 آی سیس م دارنل پال مری 7 0 1 2 8 63.0 63.0 داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر
88 فیروزه م مای جوی یکتا 14 2 3 2 32 66.0 62.0 ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا
89 شاه سوین م القاسی استارناز 18 1 3 2 24 61.0 61.0 امین سلیمانی امید ایری
90 نان آور ن ایرامینم برایت مون 21 0 2 1 10 59.0 60.0 کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی
91 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 11 3 0 0 24 66.0 60.0 طاهر کر شهرام خوجملی
92 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 12 0 2 2 12 62.0 59.0 احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی
93 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 15 2 0 2 20 63.0 58.0 مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی
94 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 1 0 1 0 4 62.0 56.0 باشگاه سروین قیوم عطایی
95 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 12 2 0 3 22 57.0 55.0 محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی
96 روجیک ن کینگ او دسان جینو 4 1 0 0 8 54.0 52.0 آرشام روان باشگاه درخشش
97 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 17 0 1 0 4 52.0 50.0 رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا
98 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 8 0 1 0 4 56.0 50.0 حاجی عطا جرجانی رضا تیرغم
99 راحیل م القاسی افرودیت 7 0 0 2 4 49.0 47.0 ناصر متمکن رسول خرمالی
100 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 13 0 1 3 10 48.0 46.0 محمد امین و سینا ایری بهروز ایری
101 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 11 0 0 0 0 49.0 46.0 حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده
102 توتوی م مای جوی السا 5 0 0 0 0 47.0 45.0 امان گلدی یارعلی و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا
103 گل بالام م یاشیل گل دانه 20 0 0 1 2 46.0 44.0 یاسر آقچه لی جلال ایری
104 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 9 0 1 1 6 46.0 44.0 عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم
105 فرانه م جانادل فرانک 5 1 0 0 8 44.0 42.0 عبدالغفار روشنی جمشید روشنی
106 لابرادور م نیوجرسی ماهان قرق 1 0 0 0 0 35.0 33.0 مخد و جلیل نیازی خسرو برزین
107 آن دوای م پایدار اورمیلا 10 0 0 1 2 54.0 32.0 حسنا آق امین واج
108 الوتک ن الوسیوترادر سناریا 3 0 0 1 2 52.0 31.0 امان ناظری امانقلی مخدومی
109 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 8 1 1 0 12 57.0 30.0 صفر جوش رمضان آچاک
110 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 9 1 0 1 10 56.0 29.0 محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی
111 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 8 0 1 2 8 54.0 29.0 حاج فتح الله کردی بهرام رجال
112 نازسینا م ایرامینم بیانکا 8 0 2 0 8 59.0 25.0 پویا و عمران قریشی ابراهیم خوجملی
113 شروین ن مای جوی نسیم 7 0 0 1 2 31.0 21.0 عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی
114 بادبانو م بد ازآی وانابی گل گل آلیا 1 0 0 0 0 29.0 18.0 سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری
115 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 14 1 1 0 12 58.0 18.0 آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی