رنکینگ اسب های نژاد تروبرد ۳ ساله

# نام اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز PR IOR مالک مربی
1 سریک ن مربوش ریوامپلیکیشن 8 7 0 1 58 129.0 130.0 سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش
2 کاررا ن پوملاتو شه گل 19 6 5 0 68 121.0 120.0 محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده
3 پهلوان ن بد ازآی وانابی دیزی دریمر 28 6 2 5 66 117.0 114.0 باشگاه رایان هورس پیشوا عبدالطیف اندورا
4 پانامرا ن المرام ایندین سانگ 22 5 2 3 54 114.0 113.0 حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده
5 فلاور هج م متوهج بال آف جوی 13 5 2 2 52 119.0 113.0 حاج نادر موحد احمد ایری
6 نجیب خان ن جانادل روفیان 18 4 3 2 48 111.0 110.0 کوروش خیری مهدی نوایی
7 بالاهج م متوهج ترن بلاش 15 3 5 3 50 116.0 110.0 حاج غفور جرجانی رشید روشنی
8 سکرت کوین م اپرو کوین باکس 3 0 1 0 4 115.0 109.0 عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد
9 گلی م گلداسفینکس گل گل 10 5 1 0 44 111.0 108.0 جعفر عابدینی رشید روشنی
10 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 15 3 4 2 44 108.0 107.0 مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی
11 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 13 3 2 3 38 104.0 105.0 عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی
12 اکشن هج م متوهج اکشن رز 12 3 5 1 46 111.0 105.0 حاج شاپور ایزدی رشید روشنی
13 هج سنت ن متوهج سونانت 16 4 2 5 50 111.0 105.0 مکائیل ایری امید ایری
14 لطیفه م گلداسفینکس اندالوزا 8 3 1 3 34 109.0 104.0 جعفر عابدینی تویلی قربانی
15 فینیش لاین ن المرام ساتین اسلیپرز 13 5 2 0 48 109.0 103.0 محسن نیلی فرهاد جرجانی
16 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 13 4 1 2 40 106.0 101.0 امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا
17 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 10 2 2 4 32 104.0 99.0 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
18 دنی مون م شاهین میاکراست 8 2 0 1 18 101.0 96.0 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
19 دایاناهج م متوهج گودی تابا 12 2 5 1 38 100.0 95.0 حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی
20 تایم هج م متوهج تایم بل 6 2 1 1 22 98.0 93.0 تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت
21 تامکت ن المرام فراکسیس 19 2 0 5 26 96.0 92.0 هلیا غفاری عوض خوجملی
22 آرس ن تریفیک چلنچ ساتین اسلیپرز 23 2 5 4 44 92.0 90.0 دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی
23 مک لارن م تریفیک چلنچ ایندین سانگ 10 2 2 2 28 93.0 89.0 سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی
24 مجستیک ن تریفیک چلنچ مجیک میلکام 12 2 4 3 38 89.0 87.0 بهنام و حامد چاوش رشید روشنی
25 ای پی ایندی ن المرام فتوس کید 5 2 0 2 20 83.0 83.0 سارا آرخی نصرت ا... خوجملی
26 مگارا م سامردولدرومز لاله زارنو 8 1 3 1 22 81.0 81.0 امین تاتار محمد شریف تاتاری
27 نیمار ن بد ازآی وانابی تلاش 13 2 2 1 26 81.0 81.0 مرحوم شا محمد کلته عبدالطیف تمری
28 سلطانا م تریفیك چلنجه شلفا 8 3 0 1 26 78.0 79.0 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری
29 هج هوری ن متوهج هوریا 9 1 4 0 24 82.0 78.0 محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند فرهاد کریمی
30 هج مامبو ن متوهج کوکومامبو 11 2 1 5 30 81.0 77.0 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
31 سبیت خاطر ن لهن گرین آردجول 11 1 2 1 18 78.0 76.0 عبدالقیوم پقه سبحان پقه
32 جنی وان ن جاست جنی وان چویس 16 1 2 5 26 80.0 76.0 باسط دهشت امید جرجانی
33 دبی استار ن تاواش دبی رویال 11 3 0 0 24 79.0 75.0 ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی
34 رای هارد ن تاواش پرشین دنسر 12 1 3 0 20 76.0 75.0 پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل
35 رویال دیاموند م سامردولدرومز رویال چیپسی 9 1 1 3 18 77.0 74.0 محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی
36 تاتیا م تاواش آن د گو 6 1 2 1 18 77.0 73.0 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
37 میلواکی ن الوسیوترادر پرشین گلد 10 1 1 2 16 76.0 73.0 سرکار خانم آصفی عبدالحی مهرانی
38 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 17 0 2 5 18 77.0 73.0 حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا
39 تاوانتیا م تاواش منتیا 11 1 0 3 14 76.0 72.0 باشگاه کاسپین یزد مهدی نوایی
40 فیوره م تایچی جولیه سالسا 7 1 0 1 10 74.0 71.0 حسام جمالی حمید روشنی
41 آنیک م جانادل سیلوعت 14 1 2 3 22 74.0 70.0 ایلیاد و بهزاد و امید اوده رسول خرمالی
42 رسپکت تیبل م جاست جنی رسپکت فول 7 0 2 2 12 75.0 70.0 آیدین موحد احمد ایری
43 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 14 2 0 2 20 73.0 69.0 باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی
44 رایکا ن آگوگ بصیره 14 0 4 3 22 71.0 67.0 محمد تقی شالیها جمشید مختومی
45 لیانا م آگوگ کول سکرت 11 0 2 0 8 70.0 66.0 حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ
46 تیگره م الکتریک بیت ب ارل کوئین 2 0 0 0 0 67.0 63.0 داریو خامسی جبارصالح پور
47 اوفلیا م تریفیک چلنچ اندی ماری 8 1 0 0 8 64.0 61.0 ستار ساجدی جمشید مختومی
48 سیتی گل م سیتی لیدر فیفا 5 1 0 1 10 65.0 61.0 محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور
49 ماوی م سامردولدرومز ساوینا 4 1 0 1 10 64.0 60.0 بنیامین بسیم تویلی قربانی
50 تراول ن بوکیتو سورینا 12 0 0 4 8 62.0 59.0 محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی
51 اکسلنت ن متوهج اکسلنس 4 0 1 0 4 61.0 58.0 شادروان طاهر کوچکی محمد آق ارکاکلی
52 پرنسس م پوملاتو سیزده بدر 9 0 0 1 2 58.0 55.0 نورالله ایلیاتی اراز زارعی کسلخه
53 میس دنسر م بد ازآی وانابی تلاش 7 0 0 0 0 52.0 50.0 مرحوم ارازبای مرجانی بهروز مرجانی
54 مهدیارهورس ن المرام تیکا 3 0 0 0 0 51.0 49.0 آمنه علیپور محمداسلم محمدی
55 فارلپ ن المرام سرورناز 1 0 0 0 0 34.0 32.0 محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ