Close

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 یالتا ن-3 0-0-0 /0 باشگاه پرورش اسب چوگان عبدالرحمن کلته - -
2 حکیم ن-3 0-0-0 /0 باشگاه پرورش اسب چوگان عبدالرحمن کلته - -
3 سوگلی م-3 0-0-0 /0 میثم گودرزی و کاوه عسگری امیر جعفرپور - -
4 نیو کمپ ن-3 0-0-0 /0 حاجی واحد پاچیده ارازقلی ایری - -
5 یونی کورن م-3 0-0-0 /0 عبدالطیف بکجانی مصطفی کریمی - -
6 ژوراسیک ن-3 0-0-0 /0 آرتین ،عارف و برهان پقه عبدالعزیز مهرانی - -
7 لتس گو ن-3 0-0-0 /1 حاجی دوردی روحی و حاجی گوک زاده نوربردی اندروا - 151 روز قبل
8 کاتیوشا ن-3 0-0-0 /3 مرحوم حاجی آنا قربان چوگان میکائیل توماچ 1 60 روز قبل
9 سیلوا گلد ن-3 0-0-0 /2 کامبیز سلیمانیان منوچهر قزل 1 54 روز قبل
10 ریو داسان ن-3 0-0-0 /1 حاجی محمود بک زاده عبیداله رجال 1 26 روز قبل
11 باسکار م-3 0-0-0 /1 عبدالغفور ایری رحیم کم 1 18 روز قبل
12 فرانکل پارادایس ن-3 0-0-0 /2 حسن میر حسینی امید جرجانی 1 18 روز قبل
13 ژالین ناز م-3 0-0-0 /1 یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده 1 18 روز قبل
14 ورونتی م-3 0-0-0 /3 مسعود و ایمان مراد چله حاجی مراد یلقی 1 12 روز قبل
15 ورنوس ن-3 0-0-0 /1 عبدالحلیم پوری ارازقلی ایری 1 12 روز قبل
16 سیلکی م-3 0-0-0 /1 بهزاد خدابخش علیرضا سلیمانی 1 12 روز قبل
17 کینگ فلاورز ن-3 0-0-0 /0 حاج مجید آق عبدالعزیز مهرانی 2 -
18 الوفیکس م-3 0-0-0 /2 قربان گلدی و میلاد ایری احمد قلی قربانی 2 88 روز قبل
19 بلیندا م-3 0-0-0 /2 حاجی نورمحمد سیدی قوجق اسماعیل خوجملی 2 68 روز قبل
20 سوین م-3 0-0-0 /2 حاجی بردی توماچ عبیدالله سخاوت 2 68 روز قبل
21 روبن ن-3 0-0-0 /4 دکتر بایرام گلدی برمک فیض الله رجال 2 60 روز قبل
22 آل صحرا ن-3 0-0-0 /2 جمشید دازی حال محمد چندری 2 40 روز قبل
23 لیدی بیوتی م-3 0-0-0 /1 سرکار خانم منیره برغی عبدالرحمان حرک عطا 2 39 روز قبل
24 آریا سکرت ن-3 0-0-0 /5 عبدالناصر صانعی عبدالجبار مهرانی 3 54 روز قبل
25 آلپار ن-3 0-0-0 /1 امیر رضا و محمد صفا فرازمند محمد بزمونه 3 39 روز قبل
26 جنی تا م-3 0-0-0 /3 عبدالرشید سعید پور صالح بردی گوگ 3 32 روز قبل
27 آیدا م-3 0-0-0 /3 شمس الدین وحاجی صلاح الدین غراوی حمید روشنی 3 26 روز قبل
28 ژالین م-3 0-0-0 /4 موسی بدراقی مهرداد خوجملی 3 26 روز قبل
29 اوکاوانگو م-3 0-0-0 /4 حامد و طیب بیات نورقلیچ قربانی 4 19 روز قبل

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳ ساله از 2 تا 6 امتیاز مسافت 1200

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 آرتا ن-3 1-0-0 /1 آنه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1 39 روز قبل
2 برنجی م-3 0-1-0 /1 طاهر امیری نامشخص 1 18 روز قبل
3 شیلی فیلیزه م-3 1-1-0 /3 حاج اراز گلدی پرویز ابراهیم بدویزاده 2 40 روز قبل
4 دنیا گزل م-3 0-1-0 /2 قورجی حاجی قره نژاد یوسف کلته 2 40 روز قبل
5 شاه بلوط م-3 1-0-0 /3 نازیلا صوقی و مائده یکدست نامشخص 2 33 روز قبل
6 شاه پری م-3 1-0-0 /1 نجمه زرجو یعقوب چپرلی 2 18 روز قبل
7 زیبانا م-3 1-0-0 /5 عبدالصمد بهزاد نیا بهزاد خوجملی 3 47 روز قبل
8 سرجان م-3 2-0-0 /5 حاج قادیر میرابی بهرام خانقلی زاده قزل 3 33 روز قبل
9 رین دراپ ن-3 0-1-0 /3 عبدالقادر هنرمند بهزاد خوجملی 3 33 روز قبل
10 اقیانوس م-3 1-0-0 /3 بهروز ساریخانی امیر مختومی 3 33 روز قبل
11 شین تیا م-3 0-1-0 /3 حاج احمد تراچ جمشید مختومی 3 25 روز قبل
12 تارلان ن-3 1-0-0 /4 رحیم بردی تمن و بنیامین کوچکی اسماعیل کوچکی 3 25 روز قبل
13 آل نوش م-3 1-0-0 /4 رضا پورقاز و محمد رضوان سلاق ناصر پقه 3 25 روز قبل
14 جونیور ن-3 1-0-0 /3 حاج بهروز سیدی سلیم خوجملی 3 19 روز قبل
15 فسترکو ن-3 0-1-0 /4 علی مولایی مهران یلقی 3 18 روز قبل
16 تورال ن-3 0-1-0 /5 سهیل پقه مهربان ایری 4 19 روز قبل
17 رویال سروین ن-3 1-1-0 /4 مرحومان الیاس و اسماعیل هوشمند جمشید روشنی 4 12 روز قبل
18 دلنوا م-3 0-1-0 /5 نعمان قان یخمز و محمد اسکندرلی فرهاد آق ارکاکلی 4 12 روز قبل
19 دل وین م-3 1-0-0 /3 مهندس ابراهیم کاظمی مخی مختوم نژاد 4 12 روز قبل
20 تای لان ن-3 3-0-0 /6 کمال و عظیم قزلجایی مهرداد خوجملی 5 18 روز قبل

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 35 تا 45 کلاس 7 مسافت 1200

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 هیرمان ن-4 0-1-0 /5 45 حاج علی سعادتمند اراز زارعی کسلخه 1 26 روز قبل
2 گلدتیک م-6 0-0-0 /11 40 محمد نیرومند توماچ ارازگلدی اونق 1 25 روز قبل
3 جی جی ن-4 0-0-0 /2 45 دکتر مهدی حق تعالی رسول ایمری 2 25 روز قبل
4 سیلاس 2 ن-4 0-0-0 /2 39 کیوان نظری و آصف قریشی عبدالحکیم بای پور 2 25 روز قبل
5 ناز ایلکای م-4 1-0-0 /3 47 اسماعیل قره جه امیر مختومی 3 26 روز قبل
6 گل نسا م-4 0-0-1 /11 48 سلما و نسا زاودی آنه گلدی اونق 4 61 روز قبل
7 آسپین ن-6 2-0-0 /12 40 امین انفاس آتا نفس انفاس 4 26 روز قبل

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 51 تا 65 کلاس 6 مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 سوژه م-4 2-1-1 /12 67 بنیامین و یاسین شیرمحمدلی حمید رزم گاه - 109 روز قبل
2 آیرون کو ن-4 1-2-0 /8 62 مرحوم عبدی ملا بابایی ناصر خانپور 1 81 روز قبل
3 لاولی شیروان م-4 1-0-1 /10 64 حاج سید حسین نبوی سید مجتبی نبوی 1 74 روز قبل
4 بهپا ن-4 3-1-1 /14 60 جبی کلته و یوسف تژوال منوچهر قزل 2 67 روز قبل
5 کارا دنیز م-4 1-3-0 /13 53 محمد رضا جرجانی صفرمحمد رحمتی 3 67 روز قبل
6 حلما م-4 1-1-1 /10 56 مرحوم اتک دولت خواه فرهاد آق ارکاکلی 3 61 روز قبل
7 ترزا م-4 0-1-1 /6 62 علی مولایی عبدالعزیز مهرانی 3 54 روز قبل
8 گل گون م-4 0-1-0 /5 55 علی بابایی آنه محمد خوجملی 3 54 روز قبل
9 دلبرم م-4 1-0-2 /6 66 اللو خان نادرزاده و طاها موحد قوجق حاجی محمد نوایی 3 32 روز قبل
10 دازی ن-4 2-0-1 /11 61 صادق پقه و افشین کرد حال محمد چندری 3 32 روز قبل
11 کاراکو ن-4 1-0-2 /16 50 یوسف توماچ بهمن اونق 4 67 روز قبل
12 سیرانوش م-4 2-0-1 /7 65 اسلام زیرکی مصطفی عطایی 4 26 روز قبل
13 ملسه م-4 2-2-0 /11 63 سید ابراهیم شفاعتی صالح بردی گوگ 4 26 روز قبل
14 زیباگزل2 م-4 3-1-0 /10 60 حاج رضا شاهدوست امید جرجانی 4 26 روز قبل
15 پرشین مانا م-4 0-0-1 /6 60 شایان سیدی جمشید مختومی 4 19 روز قبل
16 گزل شاه م-5 1-3-2 /27 54 جلال شریفی وحاج اراز قربان ارازلی طواق بردی خوجه پور 4 12 روز قبل
17 ویس ناز م-4 1-2-2 /18 67 علی توحیدی حمید رزم گاه 4 11 روز قبل
18 سای دریم م-4 1-0-1 /10 65 مرحوم قلیچ محمد سیدی قوجق غفور سیدی 5 68 روز قبل
19 سرگل2 م-5 1-3-1 /19 61 محمدصفا عطا سیدی عبدالجبار مهرانی 5 19 روز قبل
20 عروس ناز م-4 1-2-1 /15 60 کافه رستوران ویولا عبیدالله سخاوت 5 12 روز قبل
21 آی تیک م-4 4-1-0 /14 55 مرحوم بایرام طاهری مهربان ایری 5 12 روز قبل
22 شکوفا م-4 0-3-1 /16 64 میلاد خوجملی و محمود سارلی احمد خوجملی(امیر) 7 12 روز قبل
23 شمیم نایس م-3 0-0-1 /1 73 علیرضا شعبانی جمشید مختومی 1 82 روز قبل
24 دونگا ونوش ن-3 0-1-1 /4 70 جبی کلته منوچهر قزل 1 82 روز قبل
25 یومای لووا م-3 0-0-1 /3 70 امان محمد زاودی امان قلیچ کر 1 60 روز قبل
26 لومومبو ن-3 0-0-1 /5 70 محمد قلی توماج احمد قلی قربانی 2 26 روز قبل
27 هلن روشن م-3 1-1-1 /3 73 مرتضی دهقانی محمود آبادی رجب محمد گوگ نژاد(تاشان) 2 19 روز قبل
28 سلما م-3 0-0-1 /3 71 سارا ،سینا و اورهان شیخ پور بهمن اونق 2 18 روز قبل
29 جانانیوم م-3 0-0-1 /1 70 حمید جرجانی امانگلدی خوجملی 2 18 روز قبل
30 اینسِپْشِن م-3 0-0-1 /2 70 مرصاد و سلوا گلشاهی عبدالخالق رهنی 3 19 روز قبل
31 یلدرم ن-3 4-0-0 /7 70 اسحاق و ابراهیم احسانی مقدم عبدالعزیز مهرانی 4 67 روز قبل
32 ماه سروین م-3 1-1-1 /6 74 حسین آق ابراهیم بدویزاده 4 12 روز قبل

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1600

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 جی پیک 2 م-4 0-0-2 /7 73 سای هان و سلین جرجانی عبدالباسط مخدومی 4 33 روز قبل
2 جالی جامپر ن-4 1-2-1 /8 69 عبدالخالق رهنی و همراه رجال بهرام خانقلی زاده قزل 5 11 روز قبل
3 پریمات م-5 1-0-2 /11 70 مرحوم جمعه قلی و حاج قربان خوجملی بهزاد خوجملی 6 32 روز قبل
4 الی زیبا م-4 2-0-2 /9 70 محمد رئوف چوری و محمد موحد قوجق نورقلیچ قربانی 6 11 روز قبل
5 کی دو ن-4 3-2-2 /13 75 مبین حنفی و مهندس بهرام تابشیان بهرام حاجی زاده 8 11 روز قبل
6 آی نور مهرانی م-4 6-3-1 /26 70 هادی آق مهرداد خوجملی 10 11 روز قبل
7 آل بندر ن-3 0-0-2 /4 75 عبدالجبار کمی عبدالمجید کم 1 18 روز قبل
8 ویهان بابا ن-3 2-2-1 /6 81 یخشی مراد آهی(حاج فرشید وطن خواه) جمشید مختومی 2 12 روز قبل
9 بلک ولف ن-3 0-0-1 /5 65 اجه ناز کمی منوچهر قزل 3 19 روز قبل
10 صاحب جمال ن-3 1-0-1 /8 73 شهیدان عبدالرحمان و اراز محمد حبیب لی اراز زارعی کسلخه 4 32 روز قبل
11 تکنو م-3 3-1-1 /7 74 حاج تاج محمد و حاج امانقلی نظری مراد بدوی زاده 4 12 روز قبل
12 رگنار ن-3 1-3-1 /10 80 مرحوم تاج قلی حاجی اونق ناصر پقه 5 11 روز قبل

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 66 تا 80 کلاس 4 مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 آیدفل سرداری م-5 3-3-2 /12 82 محمد امین بفخم عبدالله قلرعطا 1 33 روز قبل
2 کارول اسپید ن-4 1-0-2 /11 72 بهروز اونق و حاج امین نیکوکار عوض خوجملی 2 39 روز قبل
3 گل هلدی م-4 1-2-1 /6 82 رضا قره ئی حاجی محمد نوایی 3 74 روز قبل
4 نایکوئیست م-4 0-0-2 /8 72 طاها و اسعد رهبر ارازقلی ایری 3 68 روز قبل
5 بتو2 ن-4 2-1-2 /12 80 مرحوم حاج احمد آقازاده امیری ناصر حاجی زاده 3 25 روز قبل
6 داغ مایه ن-5 3-5-3 /35 79 محمد علاقی اویس رنجبر 4 40 روز قبل
7 شیمبو ن-4 1-2-2 /13 75 آی نور متمکن مرتضی ناظری 4 19 روز قبل
8 اریس م-5 8-3-2 /31 82 شهریار و ارسلان قادری مهربان ایری 5 61 روز قبل
9 کادنزا ن-4 0-1-2 /8 71 کورش خیری و قلیچ کوچک عبدالجبار مهرانی 5 32 روز قبل
10 وروجک گمیشان م-5 3-6-2 /32 82 حافظ قوشه و حسنا قوشلی یوسف کلته 5 25 روز قبل
11 دان ییلدز م-4 2-1-3 /13 77 دایانا و حاج قیوم قرنجیک مصطفی عطایی 5 19 روز قبل
12 کوانتوم ن-6 4-7-3 /42 75 بهنام دیه جی یعقوب چپرلی 5 19 روز قبل
13 آلان ن-3 0-2-1 /8 83 صلاح الدین و مرجان سارلی مجید صالح پور 2 46 روز قبل
14 سیمبر سیتی م-3 1-0-1 /5 76 مرحوم حاجی قوده بای آق و شهید حسن قلی آق ارکاکلی عبدالجبار مهرانی 3 18 روز قبل
15 بیوتی کالکشن ن-3 1-2-1 /6 76 حاج نورجان کلته و عمران کر آشجان قزل 3 11 روز قبل
16 الماس بندر م-3 2-0-2 /5 81 تویجان سقلی سبحانقلی قربانی 4 11 روز قبل
17 آپاچی م-3 1-3-1 /7 88 طاها و گل آرا ایگدری جمشید روشنی 5 46 روز قبل

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 76 تا 90 کلاس 3 مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 هامون ن-4 2-0-3 /8 75 وحید مهدوي عبدالباسط مخدومی - 298 روز قبل
2 کروم ن-5 3-1-3 /12 88 صفا قزلجایی و حمید سنگری طاهر تراچ 1 39 روز قبل
3 آدر ن-4 2-1-3 /10 80 مسعود و میلان نشاط جمشید روشنی 4 25 روز قبل
4 نیو دنسر م-4 0-2-4 /13 93 حاجی منصور قره قولپاقی (باشگاه زرین ) ارازقلی ایری 5 25 روز قبل

سایر اسب های ثبت نامی

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 چشم آبی م-4 1-0-5 /9 108 ایلیا و رادوین ارازلی نامشخص 1 95 روز قبل
2 جان دی وان ن-4 2-2-4 /20 92 یونس پورقاز سبحان پقه 6 25 روز قبل
3 هورس وین م-4 0-0-0 /3 50 حاجی گوکی و محمد فرحان آمانپور عزت امانپور 3 19 روز قبل
4 کابوی ن-3 1-0-1 /4 73 رامین محتشمی حمید روشنی 2 18 روز قبل