مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
آیسو جیران وسیران چوری آنه محمد خوجملی 1400 50.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
راحیل مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور 1000 51.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
دومنیک سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 1000 52.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
یونیک اسکای حسان پورمعصوم وامید ابوالمعصومی حمید روشنی 1000 52.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
پارمید مهندس محمدزاده محمداسلم محمدی 1000 50.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
کندی سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 1000 50.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
نبردخوزستان حسین خادم علی مصطفی خادم علی 1000 52.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
نوش آفرین یزد باشگاه آریا ترمه سیدابوالقاسم حسینی 1000 50.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
مهربانو گلاری باشگاه تبوک سید جمال میردهقان 1400 52.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
گبر پارسیا فاطمه میر شمسی علی اکبر میرشمسی 1400 53.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
گلد کوئین دکتر سیدایوب عبداللهی مهدی قدیری 1400 54.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
محشر علی اسدی محمدرضا خسرومنش 1400 52.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
گوبین تک باران بختیاری وامیرحسین امامی زین الدین جمشیدی 1000 52.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
یادبابا جواد رحیمی محمدرضا قربانی 1000 53.0 5 01:04.380
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
پالونیا حاج عیسی جرجانی امانگلدی خوجملی 1000 53.0 2 01:01.920
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
آتیک امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 60.0 1 01:01.430
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
ال نینو رضارادمنش وحامد قندالی سیدنقی سادات حسینی 1000 52.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
یونیک استار هادی هانیه ورومیسا روشنی حمید روشنی 1000 52.0 3 01:02.100
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
گلاسکو محمدطاها قربانپور تویلی قربانی 1000 52.0 4 01:02.190
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
سیهلی هورس ایران عبدالرسول روشنی 1000 55.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
آدمیرال آریا پویان غفور خوجملی 1000 53.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
چکاوک محمد رضا مشیری مسعود پورمانیان 1000 52.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
گلی جعفر عابدینی تویلی قربانی 1000 50.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
لیث بیگ حسین دهقانپور حمید قندهاری 1000 52.0
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
میداس علیرضا شریف علی غمخوار 1000 57.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
لجندکرمانشاه مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه محمد رضا مشیری 1000 52.0 9
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
کوهستان عباسی منوچهر عباسی لرکی مسلم عباسی 1000 53.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
مهربانو گلاری باشگاه تبوک سید جمال میردهقان 1000 51.0 3
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نازلی اشکذر مرحوم سیدعلی سیدی سید جمال میردهقان 1000 50.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نانسی پاشا حمید نازوری سید اسماعیل حسینی 1000 51.0 5
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
مرسال سیدحسن غبیشاوی سیدعبدالله غبیشاوی 1000 52.0 7
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نیگوئل بهار ابراهیم زاده محمد قلرعطا 1000 51.0 4
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
مکام بیزاردکان مهندس رضا حلوایی سید جمال میردهقان 1000 52.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
ماردمیر میراحمد راشدی علی دورقی 1000 52.0 8
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نوندشهریار امین ستوده نیا محمدرضا خسرومنش 1000 52.0 1
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نفس رشید سید علی رشیدنیا سبحانقلی قربانی 1000 50.0 2
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
لمیع پاشا حاج نعیم باوی مهدی سیلاوی 1000 53.0 6
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
یاس تریپ سارای بابائی احمد ایری 1000 53.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
ریولیدر تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور 1000 54.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
آنجلینا مرتضی شیرازی بهمن ایگدری 1000 50.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
یاشارعباسی آریاسب یزدان محمدرضا عباسی 1000 52.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
چی چی دکتر افشین مهرپرور داود جمشیدی 1000 50.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
کیوان سرمدی یوسف سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
ویمتو غفارخواجه و کریم چوگان رشید روشنی 1000 52.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نامدارضیا جلیل پورضیا فردین عباسپور 1000 52.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
نیل علی گلجویی دوردی حاجی عطایی 1000 52.0
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
پهلوان کرد برادران بیگ زادی اصغر کرمی 1000 52.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
فرخ پرنیان عسل غلامی امیر جعفرپور 1400 53.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
کاوه ستوده نیا باشگاه پیروزی حمید قندهاری 1400 54.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
الونیکس باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 1400 52.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
ریوهپی امین رادان و سردارآزمون سعید جعفر پور 1000 52.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
کیهان سلیم دکتر آمان حاجی اودک عبدالرحمان پرویز 1000 54.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
طوفان گلستان بهشت سعید طوقی یوسف دهش 1000 52.0
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
گیتار شیخ یزد حجت دقاق پور جلال غفوریان 1400 55.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
گیبربیک فاطمه دهقانپور منصور دهقانپور 1400 53.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
مارشال ابن هماورد سید علی رشیدنیا کمال قربانی 1400 54.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
هج استار هاشمی و شیرازی آنه محمد خوجملی 1000 52.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
ویکتوریادریم امین بیرانوند امین بیرانوند 1000 50.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
لتوس تاپ ایمان ناخدا رشید روشنی 1000 50.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
گلی جعفر عابدینی تویلی قربانی 1000 50.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
بست ترایدر باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 1000 52.0
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
مهرآذر محمد علی نظام مافی عاشور غراوی 1000 50.0
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
لیدی یانا صمد سن سبلی ابراهیم قلرعطا 1400 51.0
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
کاساندرا آبا ورضا آبائی رشید روشنی 1000 50.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
مهرویس میثم اکبری مهران علائی قوجق 1000 52.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
ریوگیفت افسانه صفری تویلی قربانی 1000 53.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
تیم پلاتینا امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی فرهاد کریمی 1000 54.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
آواتار مهندس مسعود رستمی یونس حسنلو 1000 52.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
آتیک امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 60.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
قلیچ بابا مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ امانگلدی خوجملی 1000 52.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
اسکاتلند حاج مشهد قلی قرنجیک کمال قربانی 1000 55.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
تیپ انتل محمدطاها مهدیخانی عبدالباسط مخدومی 1000 52.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
ریوسیلوا تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور 1000 51.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
ملک مهندس اصغر امینی حامد بابایی 1000 52.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
نفس سالار دشتی حمید قندهاری 1000 50.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
سولان حسین زرافشانی احمد خسروی 1000 50.0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
یورش صابر کرم پور پوریا مرادی 1000 52.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
جاست استار نیلوفر جاجرمی امانقلی خوجملی 1000 50.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
هیما سعید قره حسنلو زین الدین جمشیدی 1000 51.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مهاجم فاطمه جمشیدی زین الدین جمشیدی 1000 57.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
سابرینا دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1000 57.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
نازمحل آرین رهبری زین الدین جمشیدی 1000 50.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
سودانور دده وحاج حبیب وحاج امید چیره نور رحیم بردی مهرانی 1000 50.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
بازنوش قره بولاغ تاج محمد ومجید هیوه چی مراد بدوی زاده 1000 52.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
نیتروژن علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1000 52.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
دومنیک سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 1000 52.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
پندار مهندس محمدزاده محمداسلم محمدی 1000 52.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
گیوخوزستان مرحوم خالد کعبی مهدی سیلاوی 1000 55.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
پالو طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی 1000 53.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
نسل خان عبدالحی سوقی عبدالباسط مخدومی 1000 50.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
لنگرود سرکارخانم میرشمسی سید جمال میردهقان 1000 52.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
محشر علی اسدی محمدرضا خسرومنش 1000 52.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
گرگ آفرین حاجی محمد عزیزی مالک سپهوند 1000 52.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
مهریما پیروز علی پیروزی فرد حمید قندهاری 1000 50.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
سرخه امیرمهدی وامیرعلی هاشمی آنه محمد خوجملی 1000 51.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
لیوناز سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
بنتلی درسا کردی تویلی قربانی 1000 50.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
ریولیکا تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور 1000 52.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
سبیت خاطر سبحان پقه سبحان پقه 1000 52.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
اوفلیا مرحوم کدخدا سلیمان ساجدی تویلی قربانی 1000 50.0
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
لیو کرمانشاه مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه محمد رضا مشیری 1000 52.0