مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1393/04/06
ریوارد محمد امین ایری بهروز ایری 1700 51.0 5 02:01.100
هفته بیست و سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/04/05
آپوئل کاکابنداد کاکا بنداد 1700 53.0 10 01:57.010
هفته بیست و سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/04/05
گوگ مل مرحوم قلیچ نازطواقی مجید خوجملی 1700 52.0 10 02:06.960
هفته بیست و سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/04/05
آزمون رشید آزمون اسماعیل کوچکی 1000 52.0 12 01:16.840
هفته بیست و دوم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/30
میترا پرویز منصوری ابوالفضل یوسفی 1000 50.0 8 01:11.310
هفته بیست و دوم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/30
سردارصحرا شهید محمد علی نظری مجید خوجملی 1000 52.0 7 01:05.030
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/09
ماه عسل مرحوم دامی حاجی و عبدالحلیم ایری بهمن اونق 1000 50.0 4 01:06.410
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/02
روبوس حیدر حسن قاسمی غیاث غفوری 1550 50.0 6 01:42.610
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/01
ریوارد حسین عباسی بهروز ایری 1550 50.0 3 01:47.350
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/26
ناپولی مرحوم بایرام نفس قلرعطا جلال ایری 1000 50.0 8 01:09.540
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/26
دازقلیچ جبار پقه قارمحمد گری 1000 53.0 2 01:05.020
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/25
نارچی اسلام قره پور نورمحمد کوچک نژاد 1000 53.0 6 01:06.760
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/19
امپراطور صحرا ابوطالب صانعی ناز محمد قره داشلی 1600 57.0 4 01:42.710
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/19
فایپر حاج عزت الله دیزج چراغی مجید ایری 1600 55.0 5 01:46.600
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
برایان آنه قلی ومرحوم میرزا میرزاعلی امید ایری 1550 52.0 6 01:49.550
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
غزل عبدالوحید پوری قارمحمد گری 1000 50.0 5 01:06.820
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/11
کانی میران یعقوب گل بهمن توماج 1550 55.0 7 01:43.030
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/11
دازقلیچ جبار پقه قارمحمد گری 1000 52.0 2 01:06.056
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
کاپوچینو محمد امین ایری یعقوب ایری 1000 52.0 9 01:06.760
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/04
نورگلستان کمک گلدی حاجی ارازی اراز قربان اونق 1000 51.0 6 01:05.240
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/28
ال نینو شمس الدین خاکپور و متین توکلی الیاس زارعی کسلخه 1000 52.0 5 01:05.830
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
کانی میران یعقوب گل بهمن توماج 1000 55.0 6 01:02.840
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
فایپر حاج عزت الله دیزج چراغی مجید ایری 1000 52.0 1 01:02.450
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
کبریا یونس وحبیب پقه سبحان پقه 1000 50.0 8 01:04.790
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
استاربوی علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 7 01:03.600
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
نایس دریم ایل محمد آقا جرجانی مجید ایری 1000 50.0 6 01:06.860