Close
چابکسوار اسحاق قاضلی کر
تعداد مسابقات: 65
مقام اول: 2
مقام دوم: 4
مقام سوم: 11
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
سیلای از 16 تا 30 ناز دردی کلته یوسف کلته 1600 0.0 6 / 7 1:47.520 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
جان سکرت مبتدی میرحاجی قره نژاد یوسف کلته 1000 0.0 8 / 8 1:10.390 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
سیلای از 14 تا 46 ناز دردی کلته یوسف کلته 1000 0.0 3 / 8 1:04.520 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
تاپ هورس مبتدی ابوالفضل حاجی خانی دوردی حاجی عطایی 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
سیلای از 12 تا 42 نازمجمد کلته جلال اراز نژاد یوسف کلته 1000 0.0 5 / 9 1:02.050 -