مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
کات لاین علی راکی حمید توماچ 1700 53.0 10 02:08.360
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
طوفان گلستان بهشت محمد شاهدوست یوسف دهش 1000 54.0 6 01:14.890