مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
آرتمیس مشهدخان کلوی و ماسان وجدانی بهرام رجال 1200 52.0 10 01:23.130
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
طوفان گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50.0 11 01:15.930
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
طوفان گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50.0 4 01:14.410