مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
بست باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 3 01:02.220
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
گوهر جواد امیر سلیمانی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 8 01:12.410
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
الینا2 بردی قلی الوانی یعقوب چپرلی 1000 0.0 5 01:13.750
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
افراز محمد حسین وافی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 4 01:06.770
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
آی تکین2 اسحاق و احسان الهی حمید فرود 1000 0.0 12 01:18.890
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت 1000 0.0 3 01:02.320
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
رها عبداله چودری یعقوب چپرلی 1000 0.0 10 01:06.030
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
شورش مسعود دولتخواه مجید خوجملی 1000 0.0 5 01:05.600
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
الینا2 بردی قلی الوانی یعقوب چپرلی 1000 0.0 2 01:13.570
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
بست باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 2 01:02.342
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
دلشادگل آصف جعفربای جمال آموت 1000 0.0 8 01:06.810
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
چاروا آتابای بهرام مهرانی جمال آموت 1000 0.0 4 01:12.470
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
گل تکین عبدالصمد شکیبا ارازگلدی سلامت 1000 0.0 9 01:10.400
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
اون بگلی حاجی محمد نوری سعدی سعدشیخی 1000 0.0 3 01:11.990
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
جنیفر2 غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 9 01:07.700
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
ریموند ناصروعلیرضا بابایی ارازگلدی سلامت 1000 0.0 7 01:08.960
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
کامیلا مرحوم حکیم عاشورمحمدی عید قلی قربانی 1000 0.0 11 01:04.140
هفته پنجم - دور ویژه بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
سرخوش پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1000 0.0 6 01:15.380
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
آیناز دکتر علیرضا خلخالی بهرام رجال 1000 0.0 3 01:08.330
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
زبل خان ثریا فرهمند کریم سارلی 1000 0.0 9 01:04.150
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
آی مایام حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1000 0.0 6 01:04.930
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
سروه محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 9 01:04.170
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
آی ایندی وکیل هلاکو وکیل هلاکو 1000 0.0 1 01:05.350
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت 1000 0.0 11 01:04.460
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
سروه محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 10 01:05.280
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
فرواک مرحوم حاج امیر قانقرمه احمد قلی قربانی 1000 0.0 6 01:06.340