چابکسوار ستار مهرانی
2165
439
447
357
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
لیون هندیکاپ مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 2200 55.0 4 / 8 02:23.860 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
آی تک از 26 تا 72 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی 1700 0.0 3 / 6 01:48.950 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
خوش بال از 16 تا 140 موسی آرخی طواق بردی خوجه پور 1700 0.0 4 / 10 01:48.240 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ناندینا از 20 تا 78 حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند 2200 0.0 2 / 10 02:25.360 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ماریا از 10 تا 22 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 2200 0.0 3 / 8 02:29.540 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ریو استالیون از 4 تا 70 مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی عثمان ایری 1700 0.0 1 / 5 01:47.140 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
یاکوزا از 8 تا 28 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری 1700 0.0 3 / 10 01:50.550 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
اسپازیا از 0 تا 64 شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری 1700 0.0 1 / 8 01:51.130 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
ویس هندیکاپ محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 1500 52.0 5 / 6 01:39.700 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
امباجادا هندیکاپ آهن آلات عظیمی شهرام روان 1500 55.0 4 / 7 01:37.140 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
لیون از 36 تا 78 مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1500 0.0 1 / 8 01:39.390 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
بوکی تو هندیکاپ حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 3 / 9 00:59.630 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آهو از 8 تا 248 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 3 / 11 01:01.090 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
ذوالاکتاف از 2 تا 40 کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات 1500 0.0 3 / 6 01:54.930 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
منچستر از 24 تا 48 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده 1500 0.0 2 / 6 01:38.490 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
بصیرک از 8 تا 58 سهیل افشاری شهرام روان 1000 0.0 5 / 7 01:00.510 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
گل پسر1 از 10 تا 28 حاج داود توسلی شهرام روان 1000 0.0 9 / 10 01:01.950 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
شارولین از 0 تا 52 مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی 1000 0.0 2 / 5 01:01.450 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
اورجینال از 4 تا 32 عبدالحی وحاج قیوم قلیچی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 9 / 11 01:03.510 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
پدیده از 0 تا 26 مهندس ضیایی ادریس قلیچی 1000 0.0 6 / 10 01:09.220 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
ولوله هندیکاپ محمد عابدینی شهرام روان 1000 54.0 2 / 6 01:00.390 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
اسپید هورس هندیکاپ فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل 1000 60.0 3 / 5 01:01.740 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
توفنده از 46 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1000 0.0 2 / 6 01:01.870 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آی بیکو از 20 تا 70 مرحوم عبدی ملا بابایی رحیم بردی مهرانی 1500 0.0 10 / 10 01:45.850 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
شیتیل از 10 تا 140 باباجان شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد 1500 0.0 4 / 11 01:45.730 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
خاقان هندیکاپ رضا نوری سبحانقلی قربانی 1500 60.0 2 / 5 01:55.369 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
پانیذ از 2 تا 28 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی 1500 0.0 4 / 9 01:43.940 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
منچستر از 30 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 6 / 8 01:01.550 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
تکنوش هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 1 / 9 01:01.070 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مینیاتور از 0 تا 44 جمال ابوالمعصومی غفور خوجملی 1000 0.0 1 / 8 01:01.850 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یلوه هندیکاپ نورمحمد اشری تاج محمد عشعری 1500 55.0 1 / 7 01:50.570 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دیوید از 16 تا 28 شرکت آباد سازان ایساتیس یعقوب زارعی کسلخه 1550 0.0 3 / 6 01:49.760 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ریوکیتز هندیکاپ سرکارخانم رادان رشید ایری 1550 52.0 3 / 8 01:44.380 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ویس از 46 تا 96 محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 1550 0.0 3 / 11 01:45.860 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاماندر از 20 تا 248 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 0.0 3 / 10 01:01.410 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ریبلا از 10 تا 108 مبین و اسلام خرمالی تویلی قربانی 1000 0.0 4 / 10 01:03.580 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
شیتیل از 8 تا 42 باباجان شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد 1000 0.0 2 / 9 01:04.100 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
عالم تاج از 0 تا 30 باشگاه امین باشگاه امین 1000 0.0 9 / 12 01:16.230 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رون تون هورس از 24 تا 54 رامین طهماسبی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 1 / 11 01:02.720 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
کان تاچ از 8 تا 28 حاج بهروز بهلکه رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 9 / 11 01:05.860 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
پیکوسنس از 0 تا 52 حاج ستارچوری کاکا چوری 1000 0.0 1 / 5 01:03.120 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
پری وش از 2 تا 52 مانی و ملیکا سرایلو آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 10 / 11 01:06.360 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هلن کلر از 0 تا 40 حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم 1000 0.0 4 / 12 01:06.310 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رگبار پورسلیمان هندیکاپ حمید رضا پورسلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1550 52.0 8 / 11 02:04.310 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
تکنوش از 12 تا 36 سوگل افشاری شهرام روان 1500 0.0 3 / 5 01:41.810 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
لیون از 40 تا 78 مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1500 0.0 1 / 7 01:43.790 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
آلامون از 10 تا 140 عبدالعزیز یلمه نوربردی اندروا 1500 0.0 1 / 8 01:45.810 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
بصیرک از 0 تا 36 سهیل افشاری شهرام روان 1000 0.0 1 / 6 01:04.910 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
سرعت از 0 تا 40 هانیه ومحمدمهدی کریمیان مراد تاجی زاده 1000 0.0 1 / 9 01:05.040 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
یونیک از 0 تا 30 ارسلان انصاری جمشید روشنی 1500 0.0 4 / 6 02:04.030 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ولوله هندیکاپ محمد عابدینی شهرام روان 1500 54.0 2 / 5 01:39.620 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ویس از 48 تا 96 محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 1500 0.0 3 / 6 01:41.290 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رون تون هورس از 24 تا 48 رامین طهماسبی آنه محمد حاجی زاده 1500 0.0 2 / 9 01:42.390 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
سینیوریتا از 0 تا 58 امید هفت تنی کاکا سارلی 1500 0.0 2 / 7 01:43.920 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ویکتوریا از 4 تا 38 مسلم ویوسف آق ابراهیم بدویزاده 1500 0.0 6 / 7 01:48.590 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ذوالجناح از 0 تا 12 حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1000 0.0 1 / 12 01:11.620 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
بالیبی هندیکاپ هدی فرجی علی خوجملی 1500 55.0 2 / 5 01:41.530 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی تک از 16 تا 100 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی 1500 0.0 1 / 8 01:43.580 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
اسپید هورس هندیکاپ فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل 1000 60.0 1 / 5 01:00.230 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
اچ-کی-سون از 24 تا 70 پایدار کوزه لی فرهاد جرجانی 1000 0.0 5 / 5 01:02.870 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
نورسل از 8 تا 44 مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق 1000 0.0 1 / 12 01:02.700 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی پاره از 8 تا 50 بهمن و ابراهیم یلمه الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 5 / 9 01:10.590 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
منچستر از 24 تا 54 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده 1500 0.0 1 / 6 01:43.400 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
تی ان تی از 16 تا 32 محمد حسین لک احمد شیخ دوجی 1000 0.0 2 / 10 01:02.630 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
کاندولیزا از 2 تا 70 نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا 1000 0.0 1 / 12 01:03.050 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
الناز2 از 0 تا 44 ولید ومیثم تاجی زاده قربان محمد قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:05.320 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
رگبار پورسلیمان هندیکاپ حمید رضا پورسلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1000 53.0 1 / 10 01:12.110 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
ویس از 40 تا 60 محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 1600 0.0 1 / 7 01:44.570 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
امباجادا هندیکاپ باشگاه درخشش شهرام روان 1600 56.0 2 / 5 01:41.460 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
تکنوش هندیکاپ داخلی سوگل افشاری شهرام روان 1000 55.0 1 / 9 01:00.160 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
بصیرک از 0 تا 36 سهیل افشاری شهرام روان 1000 0.0 2 / 6 01:01.300 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
خوش بال از 2 تا 52 حاج حکیم قلی آرخی طواق بردی خوجه پور 1550 0.0 1 / 9 01:43.010 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مراکش از 10 تا 100 عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی 1550 0.0 3 / 9 01:44.160 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مون لایت هندیکاپ وارداتی باشگاه درخشش شهرام روان 1000 50.0 4 / 6 01:01.080 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
لاله ناز از 0 تا 18 کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت 1000 0.0 2 / 5 01:00.880 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
سماگل مبتدی نبرده سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 6 / 7 01:05.540 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
پانیذ از 0 تا 10 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت 1000 0.0 1 / 7 01:09.220 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو از 0 تا 12 مصطفی ترابی نفس بردی مختوم نژاد 1000 0.0 2 / 7 01:10.530 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آهو از 30 تا 248 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی 1550 0.0 2 / 8 01:42.850 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
ولوله هندیکاپ محمد عابدینی شهرام روان 1000 54.0 2 / 5 00:57.460 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
ماه منظر مبتدی نبرده سعید محمدآلق جمال آموت 1000 0.0 8 / 8 01:04.730 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مشکین هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1600 52.0 6 / 6 01:46.300 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
لیون هندیکاپ مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1600 53.0 1 / 6 01:46.140 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
منچستر از 16 تا 40 منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده 1600 0.0 2 / 10 01:47.930 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مراکش از 6 تا 42 عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی 1550 0.0 1 / 11 01:46.770 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
آسیا تیک بوی هندیکاپ مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1550 54.0 6 / 6 01:48.570 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
بالیبی هندیکاپ هدی فرجی علی خوجملی 1550 54.0 5 / 6 01:43.080 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ویس از 38 تا 96 محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 1550 0.0 8 / 9 01:45.110 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
تکتوم از 12 تا 38 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 7 / 11 01:02.970 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
لیون از 24 تا 78 مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1550 0.0 3 / 8 01:44.490 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
تپش از 8 تا 28 غفور واحسان قربانقلی جمال آموت 1550 0.0 4 / 9 79:21.000 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
فرپیش از 8 تا 44 عیسی ارمشی ومجید دانش پور شهرام روان 1000 0.0 4 / 8 01:03.070 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
رزان از 14 تا 42 مجتبی قیاسی آنه حسن توفیقی نژاد 1000 58.0 2 / 7 01:07.890 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آسیا تیک بوی هندیکاپ مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1000 55.0 5 / 6 01:00.210 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
شلیک از 48 تا 96 مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1000 0.0 2 / 5 01:00.450 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
دنسینگ بوی از 28 تا 60 فرشاد نادری تویلی قربانی 1000 0.0 2 / 7 01:00.540 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آهو از 22 تا 72 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 2 / 7 01:00.990 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
مراکش از 2 تا 140 مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 3 / 11 01:02.560 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
تکنوش هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 1 / 7 01:00.490 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
گل پسر1 از 0 تا 18 حاج داود توسلی شهرام روان 1000 0.0 1 / 9 01:01.680 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
تکنوش هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 3 / 8 01:00.660 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مشکین هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 3 / 5 01:00.760 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
ویس از 38 تا 60 محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 6 / 7 01:00.780 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
پلیس من از 14 تا 78 مختار ایگدری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 5 / 8 01:02.880 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
گل پسر1 از 0 تا 28 میلاد توسلی شهرام روان 1000 0.0 2 / 8 01:02.300 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دل نور هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
فرپیش از 0 تا 48 عیسی ارمشی ومجید دانش پور شهرام روان 1000 0.0 1 / 11 01:02.900 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
مشکین هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 4 / 5 01:01.540 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
شلیک 28-40 مصطفی قربانی رشید روشنی 1000 0.0 5 / 10 01:01.540 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جردن 8-14 محبوبه آتابای عبدالخالق ایری 1000 0.0 10 / 10 01:06.080 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
نورسل 8-14 مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق 1000 0.0 9 / 9 01:04.300 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
یادبابا 2-6 زنده یاد بابا پوری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 4 / 5 01:03.450 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
نیرو 0 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 4 / 11 01:05.230 -