Close
چابکسوار فیض الله رجال
تعداد مسابقات: 1323
مقام اول: 170
مقام دوم: 183
مقام سوم: 174
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دازپرنس هندیکاپ داوود پقه قربان دردی تیرغم 2200 50.0 7 / 8 2:31.040 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
بالیبی هندیکاپ هدی فرجی علی خوجملی 2200 57.0 1 / 6 2:20.170 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دازیران از 16 تا 140 تاج محمد پقه علی خوجملی 1700 0.0 6 / 10 1:49.040 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
منچستر از 20 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده 2200 0.0 3 / 10 2:25.370 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آرمین از 10 تا 22 حاج عبدی دوگونچی یعقوب زارعی کسلخه 2200 0.0 2 / 8 2:28.800 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
الکام داز از 8 تا 28 خوجه قلی پقه علی خوجملی 1700 0.0 2 / 10 1:50.510 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
پانیل از 0 تا 64 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی 1700 0.0 2 / 8 1:52.950 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
رومن وات هندیکاپ محمد باقر حیدری نورمحمد اونق 1500 53.0 3 / 6 1:38.680 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
بالیبی هندیکاپ هدی فرجی علی خوجملی 1500 52.0 7 / 7 1:39.890 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
دازیران از 8 تا 52 مرحوم حاج رجب پقه علی خوجملی 1500 0.0 2 / 7 1:42.410 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
پاپیتال از 16 تا 100 عظیم دوجی علی خوجملی 1500 0.0 4 / 8 1:44.460 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
پانیذ از 4 تا 26 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی 1500 0.0 1 / 7 1:46.070 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سالین هندیکاپ مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی 1000 54.0 6 / 7 1:01.960 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
الکام داز از 10 تا 108 محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی 1000 0.0 5 / 9 1:04.000 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دازماهان از 0 تا 40 اسماعیل وعزیز چیره نور علی خوجملی 1000 0.0 3 / 7 1:05.660 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
تپش از 10 تا 28 عبدالرحیم ضیایی جمال آموت 1000 0.0 3 / 10 1:00.680 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
الکام داز از 4 تا 32 محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی 1000 0.0 3 / 11 1:01.900 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مله ترکمن از 0 تا 26 مبین وماریا کلته رضا کریمی 1000 0.0 10 / 10 1:12.420 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
دازپرنس از 46 تا 54 مرحوم حاج عطا پقه نامشخص 1000 0.0 4 / 6 1:02.870 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
مراکش از 20 تا 70 عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی 1500 0.0 8 / 10 1:45.430 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آی آرا از 10 تا 140 بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی 1500 0.0 10 / 11 1:49.330 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
سکرت دی هندیکاپ حاج کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 6 / 9 1:02.190 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی نامشخص 1550 54.0 5 / 8 1:45.300 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
لیون از 46 تا 96 مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1550 0.0 6 / 11 1:47.350 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
سیگل از 20 تا 248 حالت قلی ناظری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 7 / 10 1:03.310 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
خوش بال از 10 تا 108 حاج حکیم قلی آرخی طواق بردی خوجه پور 1000 0.0 3 / 10 1:03.220 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ماهدخت از 8 تا 42 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا 1000 0.0 8 / 9 1:05.770 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاووس قره تپه از 0 تا 30 مرحومه خانم لوئیز فیروز نوریقدی یلقی 1000 0.0 4 / 12 1:14.490 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
دازامید از 24 تا 54 شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0.0 2 / 11 1:02.730 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
لاله ناز از 8 تا 28 کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت 1000 0.0 2 / 11 1:04.130 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
آنابلا از 2 تا 52 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 4 / 11 1:04.950 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ظاهر شاه هندیکاپ اوستا علی رفیعی مصطفی غمخوار 1550 52.0 10 / 11 2:07.540 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
سیووا از 10 تا 140 سید محمد حافظی جمال آموت 1500 0.0 8 / 8 1:52.050 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
هپی فیل از 4 تا 38 یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز نوریقدی یلقی 1500 0.0 7 / 7 1:48.630 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ریو از 0 تا 12 مصطفی ترابی نفس بردی مختوم نژاد 1000 0.0 3 / 12 1:12.890 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ریوآرت هندیکاپ سارا یاسری رشید ایری 1500 54.0 5 / 5 1:42.560 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ماه ثانی از 16 تا 100 شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه 1500 0.0 8 / 8 1:58.220 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ریوکالکشن هندیکاپ حاج حمید رادان رشید ایری 1000 56.0 3 / 5 1:01.510 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ریو استالیون از 24 تا 70 مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی عثمان ایری 1000 0.0 4 / 5 1:02.420 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کینگ طلا از 8 تا 44 عبداله بابایی جمال آموت 1000 0.0 5 / 12 1:04.720 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
خان سلاق از 8 تا 50 حاج آق اویلی بیک نامشخص 1000 0.0 3 / 9 1:08.350 -