مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آسپین حاج آقا کارگر اسماعیل کوچکی 1600 0.0 10 01:52.620
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
تندر طاهر امیری عبدالرحمان مختومی 2200 0.0 7 02:33.120
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 6 01:02.180
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
اوهایو یونس آق و طاهر حاجی راد قربان محمد قولرعطا 1200 0.0 5 01:11.850
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 0.0 7 01:13.000
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
چلنجر محمد حسین صادق زاده فرهاد اورگلی 1000 0.0 9 01:02.880
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
لامبورگینی محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی 1000 0.0 7 01:05.610
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
تیش گل حسین آیت اللهی امانقلی خوجملی 1200 0.0 2 01:14.160
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
نازیلا حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی 1200 0.0 6 01:24.930
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
دومنیک محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی 1200 0.0 6 01:13.770
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
اسکای کویین مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد 1200 0.0 4 01:14.970
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
پانامرا حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق 1550 52.0 7 01:43.270
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
نصیب متین پوری ناز محمد قره داشلی 1550 0.0 7 01:42.600
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
پیت بول هورس ایران عبدالرسول روشنی 1000 0.0 4 01:02.810
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
تیپ انتل مراد دوردی سوقی عبدالباسط مخدومی 1000 0.0 9 01:03.780
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
ژورا تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 2 01:01.290
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
تیام امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 0.0 6 01:03.600
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
المینا حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت 1000 0.0 7 01:04.070
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 2 01:02.300
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
دازبهار عبدالباسط پقه یعقوب کارساز 1200 53.0 5 01:15.970
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
دازبهار عبدالباسط پقه یعقوب کارساز 1600 51.0 1 01:48.659
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
استاراسکای حاجی محمدمرادچله رحمان اورگلی 1200 52.0 6 01:16.070
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
لادی ماه محمدرسول و وای سا شیرمحمدلی حاجی محمد نوایی 1600 53.0 7 01:47.010
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
تاتیانا کاوه اختراعی جمال الدین علایی 1200 50.0 9 01:25.290
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
سان گلد عمران زیبایی تاج محمد گوگ نژاد 1550 50.0 9 01:48.520
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
استاراسکای حاجی محمدمرادچله رحمان اورگلی 1200 52.0 12 01:18.250
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
جیران سینا مهدی مقدم عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 50.0 8 01:29.740
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
بای بای حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی 1200 60.0 2 01:12.160
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
پروانه زمان آسا سرمدی یوسف خوجملی 1200 50.0 9 01:32.390
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
نسل خان قربان بردی سوقی رسول صداقت 1000 50.0 5 01:06.010
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
پان ریور منصور کمی میکائیل توماچ 1200 55.0 8 01:24.920
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
چینا جلیل اتابای و امان طاهری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 6 01:14.240
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
گل تکه مسعود لیلاز عبدالمنان پرویز 1200 52.0 5 01:22.570
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
گلدتیک حالی حاجی و امان حاجی علاقی محمد شریف تاتاری 1000 50.0 4 01:04.460
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نیتروژن علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1200 52.0 6 01:17.750
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
اکسیر امان مراد آنه مرادی ایل محمد غراوی 1200 51.0 7 01:15.180
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
جاست جونی رضا قربانی اسماعیل کوچکی 1000 52.0 10 01:07.650
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
آی داز حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری 1000 52.0 4 01:15.870
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
وال استریت دردی ومحمد امین پاکزاد کمال قربانی 1000 0.0 10 01:08.610
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
سابرینا دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 6 01:02.050
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
ارسلان محمود نعیمی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 4 01:03.150
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
ژورا تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 1 01:01.800
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
کلین هورس مرحوم رجب سلاق اراز قربان اونق 1000 0.0 5 01:03.350
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:03.910
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 2 01:04.380
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
هیستوریا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
اکسیر امان مراد آنه مرادی ایل محمد غراوی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
خط شکن احمد مهرانی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
لاچین حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0.0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
ژورا تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 6 01:04.380
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
پلایت هورس عبدالغفور پیری صالح بردی گوگ 1000 0.0 5 01:03.110
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
گردباد محمدحسین صیرفی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 10 01:06.350
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
استیو فرشاد احسانی مقدم صالح بردی گوگ 1000 0.0 6 01:06.070
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 3 01:03.420
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
کلین هورس مرحوم رجب سلاق اراز قربان اونق 1000 0.0 3 01:02.420
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
رویاقیداری بهنام منصوری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 50.0 3 01:16.130