مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
کورلین اراز محمد حاجی قزل و حلیم حاجی کتوک منوچهر قزل 1700 52.0 1 01:54.350
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
لان زا نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل 1700 54.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
روجیک آرشام روان شهرام روان 1550 54.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
کلیپر علی میرابی و جبار کتوک یونس کسلخه 1200 50.0 8 01:15.450
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
میس گلد حاج امان محمد میکائیلی مجید صالح پور 1200 52.0 5 01:13.420
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
بالریانقاق صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی 1200 52.0 5 01:14.980
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
انفجار کاکا چوگان عبدالمجید کم 1200 52.0 8 01:23.570
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بوکی دی هانیه رهبر فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 50.0 8 01:05.590
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
پرگار مهران کردی اراز قربان اونق 1000 53.0 1 01:02.200
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
آلتون آتا احسان و تقی افق عطا حمید صالح پور 1000 51.0 2 01:03.660
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
بنهور احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1000 53.0 5 01:03.580
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
اورکیشن میثم گودرزی و محسن نیلی امیر جعفرپور 1000 53.0 5 01:02.840
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مگنوم داریوش حسن قاسمی دوردی حاجی عطایی 1000 53.0 7 01:04.040
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
یاشار2 باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان 1000 52.0 4 01:03.220
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
کینگ ولف محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده 1000 53.0 3 01:03.490