مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
شیرین صحرا همراه و حمزه صداقت اراز زارعی کسلخه 1000 50.0