مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بازنوش قره بولاغ منان قزل محمد شریف تاتاری 1700 52.0 4 01:51.500
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
مای ناز بهروز پقه عثمان ایری 1700 50.0 6 01:56.390
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
شوقی طالب و عدنان یلمه قربان دردی تیرغم 1700 50.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
جنی وان مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا 1700 52.0 3 01:50.180
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
نیواستالیون رحیم ضیایی مهربان ایری 1700 53.0 7 01:57.730
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1700 55.0 3 01:50.250
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
پامادور سایا و صوفیا رضوانی امید ایری 1700 54.0 1 01:48.630
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
آرای گزل محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب مهربان ایری 1700 50.0 3 02:12.040
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بایرام خان حامد اونق کاکش عطایی 1700 52.0 2 01:54.420
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1700 55.0 6 01:50.950
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
سیلوراستارخجم احسان ملا رستمی اسکندر خوجملی 1700 53.0 3 02:11.610
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1600 54.0 3 01:43.450
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
جنی وان مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا 1600 53.0 2 01:42.660
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
جیران صحرا محمد ساعی حاجی مراد یلقی 1000 50.0 5 01:07.960
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
املیانو سینا زارع مهدی نوایی 1000 52.0 2 01:02.830
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1600 54.0 2 02:01.030
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
گل نسیم محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1600 50.0 4 01:45.970
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
تری گر شاه محمد شیر محمدی خداوردی طعنه 1000 52.0 1 01:04.050
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1550 56.0 1 01:38.680
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
آرس دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی 1000 56.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
آتابیگ جلیل و کامران باستان امید ایری 1000 57.0 1 01:06.280
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
پامادور سایا و صوفیا رضوانی امید ایری 1550 52.0 3 01:39.210
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
دایان آتلان حاج فریدون تمنی امید ایری 1550 54.0 8 01:47.360
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
دومنیک محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی 1000 55.0 5 01:01.000
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ملورین جمعه گلدی نوروزی اسماعیل کوچکی 1000 50.0 8 01:09.290
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آی وکس حوریه و هلیا ستایش زاده و ابراهیم جهانگیری عبدالطیف اندورا 1200 52.0 11 01:17.070
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
پایرسون حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری 1000 53.0 1 01:00.960
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
جیران حاج امین عرازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی 1000 53.0 9 01:04.670
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
قزل گل ستار کارتی ناز محمد قره داشلی 1000 50.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
دل آرا 3 خانم دکتر احدی امید ایری 1000 52.0 2 01:09.830
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
گلدن استار مهدی شاهین علی گوگ نژاد 1000 50.0 5 01:12.690
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آل مرد عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق 1000 55.0 1 01:00.840
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
سلنا محمدحسین ساوجی امید جهانیان 1000 50.0 4 01:02.760
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
عروسک حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 51.0 5 01:04.180
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آرام امین صبا قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 10 01:19.280
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
ضدفور حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1000 54.0 1 01:01.950
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
گل یوکابد هلیا غفاری عوض خوجملی 1000 50.0 5 01:03.820
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
دمبرمز قربان محمد سن سبلی امید ایری 1000 52.0 4 01:01.360