چابکسوار ابوطالب چاریزاده
1428
197
192
226
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
رای خان Maiden باشگاه پرورش اسب رایبد هورس احسان جرجانی(کاکاجان) 1000 54.0 -
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
گلد نینو Maiden حاج محمود کم یعقوب ایری 1000 52.0 11 / 11 (20.5) 01:06.225 -
هفته هفدهم پاییزه گنبد
1397/11/26
کوچینی هندیکاپ کلاس 4 امیر حسین اسلام کیش امیر جعفرپور 1000 56.5 7 / 9 (9.25) 01:01.697 81
هفته پانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/12
نواهج Maiden عبدالله طاهری صالح بردی گوگ 1000 52.0 4 / 11 (8.25) 01:04.135 -
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
خان داز Maiden پارسا رزم آرا و سهیل تیرغم حاج امان تیرغم 1000 54.0 3 / 10 (2.75) 01:03.571 -
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
آل مرد کلاس 2 (بنچ مارک 105) پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق 1000 55.0 98
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
ویکی Maiden بدیع الزمان بهرامی قارلی نفس قول لرعطا 1000 54.0 10 / 10 (28.0) 01:08.434 -
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
بلک حمید هندیکاپ کلاس 6 باشگاه پرورش منوچهر ایري بهنام گلچین 1550 50.0 4 / 5 (8.0) 01:42.563 45
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
حیران خان Maiden علی و امیر مرندی ستار مرندی 1000 54.0 9 / 9 01:21.881 -
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
هج آس هندیکاپ کلاس 4 حبیب طاهر خانی احسان جرجانی 1200 58.5 8 / 9 (8.75) 01:13.375 80
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
وولکان برنده صادق عطایی و ایمان علاقی عبدالرحیم تاشلیانی کر 1200 54.0 10 / 11 (14.25) 01:16.090 -
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
تاپیک Maiden حامد و محمدسینا موحد عید قلی قربانی 1200 54.0 6 / 9 (8.5) 01:15.970 -
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
ملایم Maiden باشگاه سوارکاری حیات سبز حمید فرود 1000 52.0 4 / 9 (2.0) 01:12.393 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
سایروس قیدار هندیکاپ کلاس 5 محسن مقدم رجب محمد گوگ نژاد 1000 54.0 9 / 10 (12.0) 01:11.621 60
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
گلنازکیا هندیکاپ کلاس 4 محمد مهدیارسعادتمند کیا نوری قورچایی 1000 53.5 10 / 10 01:03.168 68
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
آلچی بای کلاس 1 رضا قره ئی احمد قلی قربانی 1000 52.0 4 / 5 (10.75) 01:01.727 107
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
هج آس هندیکاپ کلاس 3 مهدی بابالوئی احسان جرجانی 1000 53.0 7 / 12 (8.0) 01:01.511 83
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
المنار هندیکاپ کلاس 4 الناز و محمد صفا آق تقان قلیچ فداکار 1000 54.5 7 / 11 (5.0) 01:02.161 71
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
جاهیل هندیکاپ کلاس 4 محمود صیادی ابراهیم مهرانی 1000 54.0 8 / 12 (4.5) 01:01.212 73
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
پانامرا کلاس 1 (بنچ مارک 125) حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده 1000 55.0 6 / 8 (10.75) 01:00.208 118