Close
بایداق 14 ساله نریان ترکمن
مالک:
مربی:
سیلمی: آرش
مادیان: گلستان احمدی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 21 9 15 42.86% 419,000,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 59,250,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 6,000,000
مجموع 25 10 18 40.00% 484,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 32 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1394/11/30
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 2200 59.0 7 / 8 2:50.070 -
هفته 28 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1394/11/16
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عیدمحمد غراوی 1200 58.0 1 / 8 1:18.980 -
هفته 20 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1394/10/18
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عیدمحمد غراوی 1000 57.0 1 / 8 1:06.370 -
هفته 11 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1394/09/12
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1550 58.0 8 / 8 1:57.680 -
هفته 1 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1394/08/07
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی رامین آق آتابای 1000 57.0 1 / 10 1:11.350 -
هفته 8 - جمعه بهار گنبد کاووس
1394/02/11
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1000 58.0 4 / 8 1:09.520 -
هفته 25 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1393/11/16
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1200 57.0 1 / 7 1:23.020 -
هفته 12 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1393/09/28
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1700 58.0 4 / 7 2:05.460 -
هفته 2 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1393/08/23
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 56.0 1 / 6 1:09.750 -
هفته 4 - جمعه تابستان بندرترکمن
1393/05/24
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 54.0 1 / 6 1:05.450 -
هفته 21 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1393/03/29
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی کمال صالح پور(عبدالقادر) 1000 54.0 3 / 5 1:10.220 -
هفته 15 - جمعه بهار گنبد کاووس
1393/03/02
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53.0 2 / 6 1:48.980 -
هفته 9 - جمعه بهار گنبد کاووس
1393/02/12
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1550 54.0 5 / 5 1:57.640 -
هفته 3 - جمعه بهار گنبد کاووس
1393/01/22
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 54.0 2 / 5 1:06.560 -
هفته 20 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1392/10/27
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53.0 2 / 6 1:53.530 -
هفته 9 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1392/09/15
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 53.0 2 / 5 1:08.410 -
هفته 6 - جمعه بهار آق قلا
1392/01/23
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 -
هفته 13 - پنج شنبه پاییز آق قلا
1391/11/19
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالرحیم آرامیده 1700 52.0 -
هفته 8 - جمعه پاییز آق قلا
1391/10/01
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52.0 3 / 9 1:03.790 -
هفته 11 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1390/09/24
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 54.0 -
هفته 7 - جمعه تابستان بندرترکمن
1390/05/07
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1650 53.0 2 / 6 1:55.420 -
هفته 15 - جمعه بهار گنبد کاووس
1390/03/06
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 53.0 2 / 5 1:52.880 -
هفته 9 - جمعه بهار گنبد کاووس
1390/02/16
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1700 54.0 4 / 7 2:05.420 -
هفته 5 - جمعه بهار گنبد کاووس
1390/01/26
از 8 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 8 1:05.640 -
هفته 20 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1389/10/16
از 14 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 7 1:06.180 -
هفته 17 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1389/10/03
از 8 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 0.0 1 / 9 1:57.750 -
هفته 11 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1389/09/04
از 0 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 9 1:08.790 -