Close
ربابی 3 ساله مادیان تروبرد 364099600047879
سیلمی: مجیک
میدان مسابقه کورس هزینه ثبت نام وزن تقریبی وزن نهایی لیست ثبت نام
گنبد کاووس ثبت نامی های نژاد تروبرد ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در گنبد کاووس 200,000 52.5 52.5 مشاهده
گنبد کاووس ثبت نامی های نژاد تروبرد ۳+ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1200 در گنبد کاووس 200,000 52.0 52.0 مشاهده
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 13 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1400/10/30
Maiden محمدو نیلای شامل عبدالحکیم بای پور 1000 54.0 -