Close
پریمو زلس 5 ساله مادیان عرب
سیلمی: زلس فرد
مادیان: قیرات آریا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 46
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 46
ریتینگ مسافت : 46
بهترین ریتینگ : 52
این اسب تاییده معاونت فنی فدراسیون جهت شرکت در مسابقات اسبدوانی را دارد. منتظر جواب DNA
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
یزد 7 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 7 0 1 0.00% 30,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 8 - شنبه بهار یزد
1402/02/23
0 تا 6 امتیاز یکسر آرمان رنجبر سید علی میردهقان اشکذری یوسف سرگلزایی 1400 55.0 5 / 12 1:41.740 52
هفته 4 - جمعه بهار یزد
1402/01/25
0 تا 6 امتیاز یکسر آرمان رنجبر سید علی میردهقان اشکذری احمد پیوندی 1400 55.0 4 / 7 1:43.422 52
هفته 3 - جمعه بهار یزد
1402/01/18
مبتدی و نبرده یکسر آرمان رنجبر سید علی میردهقان اشکذری احمد پیوندی 1400 55.0 3 / 8 1:42.377 -
هفته 1 - جمعه بهار یزد
1402/01/04
مبتدی و نبرده یکسر آرمان رنجبر سید علی میردهقان اشکذری احمد محمدی 1400 55.0 8 / 10 1:45.293 -
هفته 8 - جمعه پاییز یزد
1401/09/18
0 تا 6 امتیاز یکسر آرمان رنجبر سعید فتوحی بافق یوسف سرگلزایی 1400 54.0 4 / 8 1:42.649 -
هفته 4 - جمعه پاییز یزد
1401/08/20
0 تا 6 امتیاز Maiden ... آرمان رنجبر سعید فتوحی بافق سمیر محمدی 1400 54.0 9 / 11 -
هفته 2 - جمعه پاییز یزد
1401/08/06
Maiden یکسر آرمان رنجبر مربی یزد احمد محمدی 1400 54.0 6 / 6 -
هفته 5 - جمعه بهار یزد
1401/02/16
مبتدی و نبرده یکسر آرمان رنجبر مربی یزد 1400 54.0 -