Close
آی آرا 13 ساله مادیان دوخون
مالک:
مربی:
سیلمی: کوپال
مادیان: گل راحله
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 25 1 9 4.00% 57,700,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 3,000,000
آق قلا 5 0 3 0.00% 13,950,000
مجموع 33 1 13 3.03% 74,650,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
از 30 تا 56 محمدامین کسلخه جمشید جرجانی 1700 54.0 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
از 32 تا 58 محمدامین کسلخه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 53.0 6 / 9 1:01.500 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
هندیکاپ محمدامین کسلخه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 50.0 3 / 8 1:43.760 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
هندیکاپ بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی میلاد پایدار 1700 55.0 8 / 8 1:51.910 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
هندیکاپ مرحوم حبیب ایشان خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 3 / 10 1:03.320 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
هندیکاپ مرحوم حبیب ایشان خان محمد چپرلی فیض الله رجال 1600 50.0 6 / 8 1:44.630 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
از 26 تا 66 مرحوم حبیب ایشان خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1600 0.0 3 / 9 1:44.230 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
از 24 تا 46 مرحوم حبیب ایشان خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 9 1:02.800 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
از 24 تا 66 مرحوم حبیب ایشان جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 9 1:02.390 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
از 22 تا 64 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 0.0 6 / 8 1:51.620 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
از 22 تا 154 شهید عبدالرحمان نورانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1550 0.0 2 / 8 1:41.950 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
از 18 تا 80 شهید عبدالرحمان نورانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 7 / 12 1:01.800 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
از 28 تا 154 شهید عبدالرحمان نورانی جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1000 0.0 5 / 9 1:01.560 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
از 24 تا 48 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی مصطفی عطایی 2200 0.0 8 / 9 2:31.360 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
از 22 تا 40 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 10 1:00.400 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
از 6 تا 38 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1600 0.0 1 / 12 1:46.140 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 38 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1550 0.0 5 / 12 1:46.030 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 16 تا 48 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1500 0.0 3 / 8 1:40.260 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 8 تا 38 بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی عبداله قولرعطا 1500 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
از 8 تا 38 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1500 0.0 10 / 10 1:41.920 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
از 8 تا 48 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
از 8 تا 48 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1600 0.0 3 / 11 1:51.060 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
از 8 تا 38 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 6 / 10 1:02.220 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 8 تا 62 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 8 1:01.480 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 8 تا 38 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 3 / 12 1:02.020 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 38 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 10 تا 140 بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی فیض الله رجال 1500 0.0 10 / 11 1:49.330 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 8 تا 42 بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 9 1:04.930 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 10 تا 56 محمد امین کسلخه خان محمد چپرلی احمد پقه 1500 0.0 5 / 10 1:41.360 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 2 تا 38 محمد امین کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 10 1:06.040 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 10 تا 62 محمد امین کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 6 1:02.210 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 0 تا 42 محمد امین کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 9 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
از 0 تا 38 محمد امین کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 0 تا 48 بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 10 1:03.730 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 2 تا 108 بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 8 1:10.430 -