Close
داز راضیه 17 ساله مادیان دوخون
مالک:
مربی:
سیلمی: وات سکرت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 1,950,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 1 33.33% 10,000,000
مجموع 10 1 2 10.00% 11,950,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 3 - جمعه پاییز آق قلا
1387/08/10
از 0 تا 12 مرحوم حاج عطا پقه جبار قلرعطا فیض الله رجال 1200 0.0 1 / 7 -
هفته 1 - جمعه پاییز آق قلا
1387/07/26
از 0 تا 44 عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا 1000 0.0 -
هفته 4 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1387/02/12
از 0 تا 44 ستار کوچک نژاد جبار قلرعطا فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 12 1:04.710 -
هفته 3 - جمعه بهار گنبد کاووس
1387/01/30
از 2 تا 54 ستار کوچک نژاد جبار قلرعطا فیض الله رجال 1000 0.0 8 / 10 1:02.840 -
هفته 6 - پنج شنبه پاییز آق قلا
1386/09/15
از 4 تا 36 ستار کوچک نژاد جبار قلرعطا 1200 0.0 -
هفته 5 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1386/09/09
از 0 تا 54 ستار کوچک نژاد جبار قلرعطا فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 9 1:05.380 -
هفته 2 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1386/08/11
از 0 تا 74 عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 12 1:05.400 -
هفته 4 - جمعه بهار بندرترکمن
1386/04/22
از 0 تا 18 عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا احمد پقه 1000 0.0 5 / 9 1:02.730 -
هفته 1 - جمعه بهار بندرترکمن
1386/03/25
از 0 تا 34 عبدالرسول وامان محمد پقه بای مراد ایری عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 9 / 11 1:05.590 -
هفته 11 - جمعه بهار گنبد کاووس
1386/03/04
از 0 تا 48 عبدالرسول وامان محمد پقه بای مراد ایری فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 12 1:05.550 -