Close
شتاب امانپور 29 ساله مادیان دوخون
مالک:
مربی:
سیلمی: غزال
مادیان: آی آلتن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 1 5 6.67% 2,975,000
بندرترکمن 4 1 1 25.00% 700,000
تهران 2 1 2 50.00% 2,000,000
انبارالوم 2 0 0 0.00% 0
مجموع 23 3 8 13.04% 5,675,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 2 - جمعه بهار گنبد کاووس
1376/01/22
از 26 تا 42 امتیاز گوکی امانپور عبدالمجید کم نفس بردی مخدوم نژاد 1000 0.0 8 / 8 -
هفته 7 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1375/09/09
از 26 تا 56 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم نفس بردی مخدوم نژاد 1500 0.0 3 / 12 -
هفته 6 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1375/09/02
از 28 تا 46 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم نفس بردی مخدوم نژاد 1400 0.0 1 / 11 1:34.000 -
هفته 5 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1375/08/25
از 8 تا 36 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم بایرام محمد ایری 1000 0.0 3 / 13 -
هفته 3 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1375/08/11
از 24 تا 40 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم عبدالاحد پرویز 1500 0.0 -
هفته 1 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1375/07/27
از 16 تا 36 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم عبدالرشید قلرعطا 1000 0.0 5 / 10 -
هفته 5 - جمعه پاییز تهران
1375/06/30
از 24 تا 36 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم 1000 52.0 3 / 6 -
هفته 3 - جمعه پاییز تهران
1375/06/16
از 12 تا 20 امتیاز امین عابدی کر عبدالمجید کم 1000 0.0 1 / 11 -
هفته 3 - جمعه بهار انبارالوم
1375/03/25
گروه 3 و 4 دکتر عابدی کر نامشخص آق اویلی بشگرد 1500 54.0 -
هفته 1 - جمعه بهار انبارالوم
1375/03/11
گروه 3 و 4 دکتر عابدی کر نامشخص حاج قربان آق چلی 1000 0.0 -
هفته 2 - جمعه بهار بندرترکمن
1375/02/21
گروه 3 دکتر عابدی کر نامشخص 1500 56.0 -
هفته 1 - جمعه بهار بندرترکمن
1375/02/14
گروه 2 دکتر عابدی کر نامشخص آق اویلی بشگرد 1000 52.0 4 / 10 -
هفته 4 - جمعه بهار گنبد کاووس
1375/02/07
گروه 2 دکتر عابدی کر نامشخص یوسف عطانژاد 2200 52.0 -
هفته 2 - جمعه بهار گنبد کاووس
1375/01/17
گروه 2 دکتر عابدی کر نامشخص آق اویلی بشگرد 1000 52.0 -
هفته 1 - جمعه بهار گنبد کاووس
1375/01/10
گروه 1 دکتر عابدی کر نامشخص عبدالقادر جهانی 1000 52.0 7 / 8 -
هفته 7 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1374/09/10
گروه 1 و 2 دکتر عابدی کر نامشخص رسول ایمری 2400 51.0 5 / 9 -
هفته 5 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1374/08/26
گروه 1 و 2 دکتر عابدی کر نامشخص رسول ایمری 1000 50.5 3 / 8 -
هفته 2 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1374/08/05
گروه 2 دکتر عابدی کر نامشخص عیدمحمد غراوی 1400 50.0 3 / 11 -
هفته 1 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1374/07/28
گروه 1 و 2 دکتر عابدی کر نامشخص عبدالاحد پرویز 1000 50.0 -
هفته 4 - جمعه پاییز بندرترکمن
1374/07/21
گروه 1 و 2 دکتر عابدی کر نامشخص 1700 50.0 6 / 8 -
هفته 3 - جمعه پاییز بندرترکمن
1374/07/07
گروه 3 دکتر عابدی کر نامشخص عبدالاحد پرویز 1500 52.0 1 / 9 1:35.940 -
هفته 4 - جمعه بهار گنبد کاووس
1374/02/01
گروه 4 دکتر عابدی کر نامشخص 1600 0.0 -
هفته 3 - جمعه بهار گنبد کاووس
1374/01/25
گروه 3 دکتر عابدی کر نامشخص رسول ایمری 1000 0.0 -
هفته 1 - جمعه بهار بندرترکمن
1373/02/09
گروه 4 دکتر عابدی کر نامشخص عیدمحمد غراوی 1000 0.0 -