Close
خوش ناز 13 ساله مادیان دوخون
مالک:
مربی:
سیلمی: لهن گرین
مادیان: خوشقدم
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 0 تا 22 آنه محمد اونق خسرو برزین عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 10 1:07.600 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 0 تا 20 آنه محمد اونق خسرو برزین علی اونق 1000 0.0 4 / 6 1:06.310 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 0 تا 44 الهه والهام اونق نامشخص علی اونق 1000 0.0 6 / 8 1:06.820 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 0 تا 44 الهه والهام اونق اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0.0 11 / 11 1:11.130 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 0 تا 48 الهه والهام اونق اراز قربان اونق یعقوب کم 1000 0.0 9 / 10 1:07.210 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مبتدی نبرده حاجی گران مایه اراز قربان اونق یعقوب کم 1000 0.0 6 / 8 1:06.790 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
از 0 تا 56 اونق و فیاض اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0.0 -