Close
دلشادگل 14 ساله مادیان دوخون
مالک:
مربی:
سیلمی: آگوگ
مادیان: اسکارلت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 1 7 7.69% 49,050,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 7,500,000
مجموع 15 1 8 6.67% 56,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 7 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1390/09/03
از 26 تا 66 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1600 0.0 7 / 9 1:45.220 -
هفته 6 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1390/08/27
از 24 تا 60 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی متین آموت 1550 0.0 3 / 10 1:39.370 -
هفته 1 - پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1390/08/12
از 26 تا 58 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 8 1:02.720 -
هفته 7 - جمعه تابستان بندرترکمن
1390/05/07
از 24 تا 172 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1650 0.0 7 / 8 1:46.320 -
هفته 4 - جمعه تابستان بندرترکمن
1390/04/24
از 16 تا 66 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1500 0.0 2 / 7 1:34.270 -
هفته 20 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1390/03/26
از 16 تا 60 آسنا جعفربای ارازقلی ایری ابوطالب چاریزاده 1700 0.0 2 / 6 1:52.980 -
هفته 16 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1390/03/12
از 24 تا 66 آسنا جعفربای ارازقلی ایری قربان محمد اودک 1550 0.0 7 / 7 1:48.200 -
هفته 12 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1390/02/29
از 16 تا 46 آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 8 1:01.380 -
هفته 10 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1390/02/22
از 8 تا 60 آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1600 0.0 1 / 10 1:44.290 -
هفته 6 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1390/02/01
از 0 تا 44 آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1550 0.0 2 / 9 1:44.530 -
هفته 2 - پنج شنبه بهار گنبد کاووس
1390/01/18
از 2 تا 66 آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 12 1:02.000 -
هفته 1 - جمعه بهار گنبد کاووس
1390/01/12
از 2 تا 40 آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 11 1:03.330 -
هفته 14 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1389/09/12
از 2 تا 50 آسنا جعفربای ارازقلی ایری 1000 0.0 -
هفته 9 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1389/08/21
از 0 تا 30 آصف جعفربای جمال آموت ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 12 1:02.880 -
هفته 1 - جمعه پاییز گنبد کاووس
1389/07/23
مبتدی و نبرده آصف جعفربای جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 / 10 1:05.450 -
هفته 9 - جمعه بهار گنبد کاووس
1389/03/21
مبتدی آصف جعفربای جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 9 1:06.810 -