Close

تایید حکم کمیته انضباطی جناب آقای نادر موحد

1398/02/18 | کمیته انضباطی

آلبوم تصاویر


فایل های ضمیمه


مطالب مرتبطنتایج دوپینگ

1399/11/04 -- نتایج دوپینگ هفته های سوم تا پنجم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1399/10/12 -- نتایج دوپینگ هفته اول و دوم پاییزه گنبد کاووس ۹۹
1399/10/01 -- وضعیت نمونه های آزمایشی مسابقات گنبد کاووس
1399/09/30 -- مستندات مربوط به نتایج آزمایش دوپینگ آق قلا ۹۹
1399/09/30 -- نتایج دوپینگ هفته چهارم تا دهم پاییز ۹۹ آق قلا


تمامی نتایج »

اطلاعیه ها
جدیدترین خبر ها

نتایج دوپینگ هفته های سوم تا پنجم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته اول و دوم پاییزه گنبد کاووس ۹۹

وضعیت نمونه های آزمایشی مسابقات گنبد کاووس

مستندات مربوط به نتایج آزمایش دوپینگ آق قلا ۹۹

نتایج دوپینگ هفته چهارم تا دهم پاییز ۹۹ آق قلا

نتایج دوپینگ هفته چهارم پاییز ۹۹ یزد

توضیحات فدراسیون سوارکاری در مورد آزمایشات دوپینگ مسابقات یزد

اطلاعیه پرداخت هزینه آزمایشگاه

نتایج دوپینگ هفته سوم پاییز ۹۹ آق قلا

نتایج دوپینگ هفته سوم پاییز ۹۹ یزد